Rubriek: Belastingrecht

Pensioenen inwoner Saudi-Arabie zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2021

X wordt als inwoner van Saudi-Arabië aangemerkt. Hij is geen fictieve inwoner van Nederland. Zijn Nederlandse pensioenuitkeringen zijn belast in Nederland op grond van de protocolbepaling in het verdrag, omdat Saudi-Arabië pensioenen niet belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:622

Gepubliceerd in Nieuws

Schema buitenlands belastingplichtigen 2021 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel zijn de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Nieuw opgenomen is de ondernemersaftrek waarop een buitenlands belastingplichtige recht heeft bij winst uit onderneming (box 1) in Nederland. Daarnaast ontving ik het verzoek om weer een overzicht te maken waarin alle situaties in één oogopslag te raadplegen zijn. Aan dat verzoek wil ik tegemoetkomen met een samenvatting. De tabel is opgenomen onder het kopje 'samenvatting', voor specifieke uitleg en voorwaarden verwijs ik dan naar de toelichtingen bij de 5 groepen (eigen inkomen, pro rata regeling etc.). U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan. De werkwijze van dit overzicht is verder ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke faciliteiten mogelijk zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?

Ger Essers Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Ger Essers, verbonden aan de Stichting Geen Grens (www.geengrens.eu)

Tijdens het parlementair onderzoek naar de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen verzuchtte voorzitter Chris van Dam ’het lijkt wel op wereldkampioenschap bestuurlijk onvermogen’. Het is de vraag of bij de totstandkoming én de uitvoering van de Europese en de nationale wet- en regelgeving voor grenswerkers ook geen sprake is van bestuurlijk onvermogen. Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? In dit artikel wordt de actuele stand inzake de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de belastingverdragen met Duitsland en België beschreven. Verder worden de beleidsopvattingen van politici en het wel en wee van grenswerkers beschreven. Ter illustratie wordt de problematiek van de verkeerd of niet-verzekerde grenswerkers en de problematiek van de grenswerkers met een WIA-hiaat beschreven. Tot slot wordt aangegeven hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden: niet door aan te passen, doch door af te wijken(1).

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Veranderingen voor Poolse arbeidsmigranten

M. Zimmerman(aut) Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Marco Zimmerman, werkzaam bij Mazars Belastingadviseurs te Breda als specialist loonheffingen (marco.zimmerman@mazars.nl)

Met ingang van 1 januari 2021 is een belangrijke verandering opgetreden in de Poolse wetgeving, die met name onder Poolse arbeidsmigranten voor veel beroering heeft gezorgd. In deze bijdrage ga ik in op de wijzigingen en illustreer ik aan de hand van enkele berekeningen het netto-effect voor de werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Bundesarbeitsgericht: "Crowdworker" heeft status van werknemer

Torsten Viebahn Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt / Fachanwalt für Arbeitsrecht (viebahn@strick.de) bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Crowdworkers zijn personen die opdrachten aannemen via een crowdsourcing platform. Op 1 december 2020 heeft het Duitse Bundesarbeitsgericht besloten dat deze crowdworkers onder bepaalde omstandigheden als werknemers moeten gelden. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Als sprake is van een dienstverband heeft de betrokkene recht op betaald verlof, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming etc. Bovendien zijn er ook gevolgen op het vlak van arbeidsrecht en sociale verzekeringen.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Vrijstellingsmethode in belastingverdrag België/VAE verder geduid

Andy Cools Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een recent arrest heeft het hof van beroep van Antwerpen verdere duiding gegeven aan de vrijstellingsmethode in het belastingverdrag met de VAE (Antwerpen, 15 september 2020, Rolnummer 2019/AR/579). In deze bijdrage sta ik stil bij de invulling van de vrijstellingsmethode door België in een aantal belastingverdragen. De tegenstrijdige visies van o.a. de Rulingcommissie en het hof van beroep van Antwerpen worden geduid.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Inwoners van België en Frankrijk: geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige, maar wel subjectieve belastingvoordelen

Jan de Voogd Door
11-03-2021

Auteur: Drs. Jan de Voogd, zelfstandig adviseur (voogdj@hotmail.com)

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, die veel zaken over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (KBB) behandelt, deed onlangs twee interessante uitspraken. Dit zijn van deze rechtbank de eerste gepubliceerde uitspraken betreffende de KBB waarin de belastingplichtige in het gelijk wordt gesteld, maar niet op basis van kwalificeren. Eerdere uitspraken hadden vooral betrekking op het claimen van partnervoordelen van een niet-kwalificerende partner, de wens ook buiten het geografische bereik van de KBB-regeling die van toepassing te laten verklaren, het opeisen van Nederlandse voordelen terwijl in het immigratiejaar in de woonstaat nog geen belastingplicht ontstond, of op het opeisen van (niet bestaand) overgangsrecht. Daarbij werden belastingplichtigen steeds in het ongelijk gesteld. De rechtbank legt in deze twee uitspraken vooral uit hoe het woonstaatcriterium uit de Schumackerdoctrine geïnterpreteerd moet worden. Niettemin blijven er nog veel vragen open.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2021

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2021

Ook België heeft bevestigd dat de Covid-19-afspraken tussen Nederland en België voor grensarbeiders zijn verlengd tot 1 juli 2021. België gaat met Duitsland en Luxemburg nog in gesprek over deze verdere verlenging.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 5 maart 2021 (en Stcrt. 18 maart 2021, 12553)

Gepubliceerd in Nieuws

Coronacrisis-maatregelen: Besluit Fiscale noodmaatregelen verlengd

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2021

In het besluit zijn de nodige maatregelen gewijzigd. Tot 1 juli 2021 zijn verlengd de maatregelen inzake de heffing over de Duitse netto-uitkeringen en de versoepeling van de administratieve lasten rondom de identificatieplicht van nieuwe werknemers.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot ontvangt loon van Brits uitzendbureau

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2021

X woont in Nederland en vliegt als piloot bij Ryanair via een Brits uitzendbureau. Van het uitzendbureau heeft X betalingen ontvangen op buitenlandse bankrekeningen. De betalingen zijn aan te merken als loon en niet als winst uit onderneming.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 12 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:20

Gepubliceerd in Nieuws