Rubriek: Belastingrecht

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen - nieuw beleid kosten aangifte

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2021

In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen staat dat met ingang van jaar 2022 uitgegaan moet worden van de factuurwaarde voor het laten invullen van de belastingaangifte van de werknemer op kosten van de werkgever. De 1000-euro-norm vervalt.

Bron: Belastingdienst, 6 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met Duitsland vindt u hier.

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met België vindt u hier.

Het geactualiseerde besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het verschil tussen het bruto- en nettoloon; een vergelijking tussen Nederland, België en Duitsland.

Sep Breukers Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: Sep Breukers en Marian Manders-van de Vinne, respectievelijk als junior tax consultant en senior tax manager werkzaam bij Boxx global expat solutions. (Marian@boxx-expat.com en Sep@boxx-expat.com)

Onlangs publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het rapport “Taxing Wages 2021”(1). In dit rapport wordt de belastingdruk op arbeid voor elk van haar lidstaten berekend. Het toont aan dat deze belastingdruk aanzienlijk verschillend blijft in de lidstaten in het jaar 2020. Het rapport wordt jaarlijks door de OESO uitgebracht. Dit OESO-rapport biedt een goed aanknopingspunt om inzichtelijk te maken hoe het binnen de lidstaten is gesteld met de belastingdruk op arbeid. In dit onderstaande artikel zal de focus liggen op de vergelijking van de belastingdruk tussen Nederland en onze buurlanden België en Duitsland.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Aangifte assistentie als loonvoordeel, een internationale trend? Het tweeluik met vandaag aan de beurt: Nederland

Ken Liu Geschreven door
01-07-2021

Auteur: mr. Ken Liu, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (ken.liu@nl.ey.com)

Werknemers die grensoverschrijdend werken krijgen vaak te maken met een nieuwe omgeving, cultuur en belastingregels. De belastingregels in het nieuwe werkland zal bij deze werknemers weinig enthousiasme oproepen. Over het algemeen is de materie complex en het niet beheersen van de taal zal deze uitdaging niet makkelijker maken. Gelukkig staan belastingadviseurs klaar om bij te springen. De rekening voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt over het algemeen betaald door de werkgever, als onderdeel van de afspraken gemaakt in de (uitzend)overeenkomst. De werkgever heeft in veel gevallen ook belang bij een correcte persoonlijke aangifte inkomstenbelasting van de werknemer, met name in de gevallen waarin zogenaamde tax equalisation- of nettoloonafspraken zijn gemaakt. Eventuele teruggaven of betalingen die voortvloeien uit de opgelegde aanslag inkomstenbelasting, komen immers (deels) voor de rekening van de werkgever. In het kader van aangifte assistentie werd in de vorige editie van Grensoverschrijdend Werken besproken wat de Belgische fiscale gevolgen zijn. In deze bijdrage ga ik in op de fiscale gevolgen in Nederland als een werkgever de kosten betaalt voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Internationale aspecten van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Ricardo te Kaat Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: Ricardo te Kaat en Han Schut, respectievelijk fiscalist bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten (r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl) en eigenaar van Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten (h.schut@stolwijkkelderman.nl)

Op 29 maart 2021 verscheen een wetsvoorstel over de herziening van de Nederlandse fiscale kwalificatieregels voor bepaalde Nederlandse en buitenlandse rechtsvormen. Het voorstel bepaalt dat de open commanditaire vennootschap (CV) als fiscaal zelfstandige entiteit verdwijnt en dat de regels voor het fonds voor gemene rekening (FGR) wijzigen. Het was de bedoeling om de wijzigingen per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Door de vele inhoudelijke reacties is echter recent besloten het voorstel niet op te nemen in het Pakket Belastingplan 2022 maar in de winter als afzonderlijk wetsvoorstel aan te bieden. Belastingplichtigen krijgen dus naar verwachting meer tijd om te anticiperen op de gevolgen van het voorstel. Een nieuwe ingangsdatum is op dit moment niet bekend. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan een aantal aspecten van het wetsvoorstel.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Onbeperkte voortzetting van een buitenlandse aanvullende pensioenregeling bij werken in Nederland?

Bastiaan Didden Geschreven door
01-07-2021

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

In dit vakblad is al diverse malen aandacht besteed aan de belastingheffing over Nederlandse pensioenuitkeringen in België.(1) De casus die ik in deze bijdrage bespreek, ziet echter op een inbound-situatie in de opbouwfase. Het betreft een casus waarbij een Belgische werknemer onbeperkt (wat betreft tijdsduur) wenst te blijven deelnemen aan zijn Belgische aanvullende pensioenregeling tijdens het werken in Nederland. Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in deze casus.(2) In onderhavige annotatie zal ik dit arrest en enkele voor de praktijk relevante wetenswaardigheden uitlichten.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

België: Franse dividenden ontvangen door Belgisch inwoners – verrekening van buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
01-07-2021

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Belgische fiscus heeft zich na een jarenlange juridische strijd toch neergelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing. Wat heeft dit voor implicaties voor Belgen die Franse dividenden genieten?

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Btw: eindelijk een One-Stop-Shop voor de webshop

Sofie Jacobs Geschreven door
01-07-2021

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, respectievelijk werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

Door de toenemende globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten komen webshops steeds vaker in aanraking met buitenlandse btw. Hierdoor rees de vraag naar een vereenvoudigde btw-regelgeving voor webshops. De Europese Unie kwam aan deze vraag tegemoet door de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 juli 2021 en zouden de btw-heffing op grensoverschrijdende ‘internetverkopen’ van goederen en diensten aan consumenten moeten vereenvoudigen. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Werkgever wijst 30%-vergoeding niet aan als eindheffingsbestanddeel

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2021

Tijdens een periode van garden leave ten gevolge van een non-actief-stelling, heeft een werkgever de 30%-regeling niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel De werknemer kan dan bij bezwaar de toepassing van de 30%-regeling niet afdwingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1680

Gepubliceerd in Nieuws