Rubriek: Belastingrecht

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2021

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1784

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland wil corona-afspraken grenswerkers verlengen

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Nederland overlegt met Duitsland en België om de corona-afspraken voor grensarbeiders te verlengen tot na 31 december 2021. Op 16 en 17 december bekijkt de Administratieve commissie of voor de sociale zekerheid ook de corona-maatregelen verlengd worden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 26 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Omaans onroerend goed is in Box 3 belast

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Z is vanuit Oman naar Nederland geremigreerd. Z heeft de juridische eigendom van onroerende zaken in Oman verkocht. De onroerende zaken zijn belast in box 3, omdat Z de economisch eigendom heeft behouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5543

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoop ontslagvergoeding inwoner VK belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2021

De termijnen van een ontslagstamrecht van een in het VK wonende bestuurder worden door de Nederlandse stamrecht-BV niet uitbetaald. De termijnen zijn belast omdat ze vorderbaar en inbaar zijn. Het verdrag wijst de heffing toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10627

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling moet inspecteur beoordelen

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Bij een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is een evidente kenbare fout gemaakt. De inspecteur moet het nieuwe aangepaste verzoek beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10635

Gepubliceerd in Nieuws

Geen herziening 30%-regeling bij ongewijzigde omstandigheden

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Na een eerdere afwijzing wordt een nieuw verzoek gedaan voor toepassing van de 30%-regeling. Als geen nieuwe feiten of omstandigheden worden ingebracht hoeft de inspecteur zijn eerdere beslissing niet te heroverwegen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5967

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit internationale aspecten van lucratief belang

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2021

Het besluit bevat beleid over de toepassing van de Wet IB 2001 onder meer bij buitenlands belastingplichtigen en de toepassing van een belastingverdrag bij een lucratief belang in internationale situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inwerkingtreding Besluit IKV wordt 1 januari 2024

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2021

De inwerkingtreding van het Besluit IKV wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Het besluit regelt dat in meer situaties in de aangifte loonheffingen een nieuwe inkomstenverhouding (IKV) of afzonderlijke IKV moet worden opgenomen.

Bron: Ministerie van SZW, 22 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Algemene heffingskorting niet lager door afkoop Brits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2021

A woont in 2016 in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen. Volgens het belastingverdrag mag slechts het Verenigd Koninkrijk de afkoopsom belasten. De afkoopsom moet buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit heffingskortingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2021

Het nieuwe besluit gaat onder meer in op de verrekening van het belastingdeel van de heffingskortingen met het premiedeel, de heffingskorting in de loonbelasting voor uitgezonden ambtenaren en op de berekening van de algemene heffingskorting bij conserverende inkomen.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 27 oktober 2021.

Gepubliceerd in Nieuws