Rubriek: Belastingrecht

Individuele doorbelasting loon materiële werkgever niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2020

Een werknemer woont in Nederland en heeft een internationale managementfunctie. De Duitse groepsmaatschappij wordt als materiële werkgever aangemerkt. Dat het loon niet feitelijk individueel is doorbelast acht de rechtbank niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5758

Gepubliceerd in Nieuws

CFK-uitkering beroepsvoetballer is lijfrente voor verdrag

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2020

De overbruggingsuitkering van een voormalig beroepsvoetballer die in Australië woont, is voor de toepassing van het belastingverdrag een lijfrente. Het sportersartikel, met een beroep van de inspecteur op het stamrechtarrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017, is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:259

Gepubliceerd in Nieuws

Reisbesluit buitenland is vervangen door CAO Rijk

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2020

Het reisbesluit buitenland voor rijksambtenaren is vervallen per 1 januari 2020. Werknemers in een vergelijkbare positie konden deze belastingvrije vergoedingen ook toepassen. Vanaf 1 januari 2020 staan de vergoedingsregels in de CAO Rijk.

Bron: Belastingdienst, Forum salaris, 19 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2020

In een kwartaaloverzicht wordt de werking van het MLI uitgelegd en met welke landen het MLI van toepassing is en vanaf welke datum. Het MLI vervangt per 1-1-20 onderdelen van 15 belastingverdragen, bijv. het artikel over vaste inrichtingen.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Geen Belgisch progressievoorbehoud voor Nederlandse lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2020

In België worden lijfrenten als roerend inkomen afzonderlijk belast. Lijfrente beïnvloeden dan niet het tarief op de overige inkomsten. In Nederland belaste lijfrenten van inwoners van België moeten op dezelfde wijze worden behandeld.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 22 oktober 2019, nr. 2018/AR/699

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzenden over de grens, de 183 dagen regeling en de WagwEU

Remco den Haan Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Remco den Haan, Tax Manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg (Remco.denHaan@interfisc.nl)

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Zo goed dat het in sommige sectoren moeilijk is om personeel te vinden. Dat is voor buitenlandse uitzendbureaus een aanleiding om hun diensten ook in Nederland aan te bieden. In onze praktijk zien wij een opvallende toename van Belgische uitzendbureaus die in Nederland werknemers te werk willen stellen. Dit lijkt een niet al te ingewikkelde casus, maar in de praktijk blijkt dat het vaak ontbreekt aan kennis en een goede voorbereiding. In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de 183 dagen regeling, uitzendarbeid en de WagwEU.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

De Kennismigrantenregeling en 30%-regeling in 2020

Charlotte de Heer Geschreven door
10-02-2020

Auteurs: Charlotte de Heer LLM en Jessica Talman LLM, respectievelijk werkzaam bij EY in Rotterdam (charlotte.de.heer@nl.ey.com) en bij EY in Eindhoven (jessica.talman@nl.ey.com)

Met het inluiden van het nieuwe jaar zijn er weer tal van nieuwe wetten en regelingen van kracht geworden. Wij informeren jullie over de wijzingen en aandachtspunten voor 2020 inzake de Kennismigrantenregeling, andere arbeid gerelateerde verblijfsvergunningen en de 30%-regeling.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Afschaffing Vlaamse woonbonus per 1 januari 2020

Sofie Van der Straeten Geschreven door
10-02-2020

Auteurs: Sofie Van der Straeten en Yves Cuypers, respectievelijk Senior Tax Consultant EY (Sofie.Van.Der.Straeten@be.ey.com) en Senior Manager EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Ongetwijfeld vernam u reeds dat de woonbonus in Vlaanderen afgeschaft wordt vanaf 1 januari 2020. Daartegenover staat echter een daling van de registratierechten, belasting op de koopsom, op moment van de aankoop van de woning. De Vlaamse overheid verplaatst met deze maatregel met andere woorden het voordeel voor het bezitten van een woning van ‘gespreid over de tijd’ naar ‘op moment van aankoop’. Deze aanpassing wordt in dit het artikel uitgediept.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

België: (mobiele) werknemers en zelfstandigen: wat brengt 2020?

Sofie Matthys Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt in België toch weer een aantal nieuwigheden in het sociale en fiscale landschap voor werknemers en zelfstandigen. De wetgever staat niet stil! Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor mobiele werknemers en zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Derde versie nieuwsbrief loonheffingen 2020

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2020

In de nieuwsbrief loonheffingen 2020 staat dat aangifte loonheffingen via MijnBelastingDienstZakelijk gaat met DigiD of eHerkenning. Sinds december 2019 kan dat ook met een inlogmiddel van (vooralsnog) een beperkt aantal EU-landen.

Bron: Belastingdienst, 5 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws