Rubriek: Belastingrecht

IB en LB zijn voor buitenlandse pensioenen verschillend

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2020

Een Belgisch pensioen van een werknemer bij een Nederlandse werkgever is niet vergelijkbaar met pensioen bij een buitenlandse werkgever van een in Nederland wonende werknemer. De Belgische pensioenaanspraak is in de LB belast. De regels in de IB pakken anders uit dan die in de LB.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 20 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1369

Gepubliceerd in Nieuws

Franse gepensioneerde heeft geen recht op aftrek ziektekosten

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2020

Een gepensioneerde inwoner van Frankrijk met Nederlandse lijfrenten en pensioenen krijgt geen aftrek ziektekosten in Nederland. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Op grond van het arrest X bestaat ook geen recht op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5522

Gepubliceerd in Nieuws

Uitzendbureau is geen toeristenbelasting verschuldigd.

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2020

Uitzendbureau X huurt in Oss 15 chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten. X beheert de sleutels, plaatst de werknemers en betaalt de eindschoonmaak. Voor de toeristenbelasting zou X ook aanvullende en bijkomende diensten moeten verlenen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 5 december 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6972

Gepubliceerd in Nieuws

Ook Duitse fiscale regelgeving gewijzigd per 1-1-2020

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2020

Ook in Duitsland is met ingang van 1 januari 2020 veel gewijzigd in de fiscale regelgeving. Het betreft onder meer nieuwe regels voor arbitrage, melding grensoverschrijdende constructies, lastenbeperking families, mobiliteit en vergoedingen aan vrachtwagenchauffeurs.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 27 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Tegenwaarde aandelen Zwitserse bestuurder voor 50% belast

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2020

Een in Zwitserland wonende bestuurder laat zijn ‘performance shares’ in een Nederlandse vennootschap na de ‘lock up’-periode contant uitbetalen. Dit is anders dan een optieregeling. Op grond van het belastingverdrag (art. 16) mag Nederland de helft als uitgesteld loon belasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11015

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling ondanks 2 jaar voorafgaand verblijf

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2020

Een Jordaanse vrouw studeert in Nederland en verblijft daarna op basis ‘zoekjaar afgestudeerde’. Ze vindt een baan en wil gebruik maken van de 30%-regeling. De inspecteur weigert omdat ze inwoner van Nederland is en lokaal geworven. De rechter volgt de inspecteur niet.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4616

Gepubliceerd in Nieuws

Toepasselijke verdragen voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

In het besluit wordt per land toegelicht welke belasting- en/of sociale zekerheidsverdragen van toepassing zijn. Met een aantal landen is geen belastingverdrag of sociale zekerheidsverdrag van toepassing. Dan wordt teruggevallen op de nationale wetgeving.

Bron: Staatscourant 27 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wijzigingen 2020 lagere belastingregelgeving gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

De wijzigingen in de uitvoeringsregelingen en -besluiten zijn gepubliceerd. Onder veel meer is in het BvdB 2001 een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Bij de 30%-regeling is het het artikel over artsen in opleiding geactualiseerd.

Bron: Staatsblad 2019-516 en Staatscourant 2019, nr. 66707 en 69810

Gepubliceerd in Nieuws

Belg heeft recht op DigiD

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2019

Een inwoner van België met de Belgische nationaliteit wil een DigiD krijgen. Het beschikken over een DigiD is aan te merken als een sociaal voordeel in de zin van VO 492/2011. Het niet toekennen van een DigiD is aan te merken als niet gerechtvaardigde discriminatie.

Bron: Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:219:4434

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragenoverzicht 1 januari 2020

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2019

Op 1 januari 2020 treden geen verdragswijzigingen in werking. De in 2019 ondertekende verdragen/protocollen met Ierland, Zwitserland en Irak, treden op zijn vroegst in 2021 in werking. Wel wijzigt in 23 verdragen o.m. de vaste inrichting-definitie door het Multilateraal instrument.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws