Rubriek: Belastingrecht

Studiekosten betaalt voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2023

Z komt vanuit India in Nederland studeren en betaalt studiekosten vóór haar komst naar Nederland, omdat ze anders niet in Nederland kan studeren. Omdat ze op het moment van betalen geen (binnenlands) belastingplichtige is, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1722

Gepubliceerd in Nieuws

Eerst voorkoming dubbele belasting, dan de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2023

De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag conform de wet terecht eerst de Belgische bronbelasting op dividenden uit een eerder jaar verrekend, alvorens hij de heffingskorting (deels) heeft toegepast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1758

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Gepubliceerd in Nieuws

De uitzendregeling eigen woning en goedkeuring beperking derden

Thijs den Hertog Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Thijs den Hertog, werkzaam bij EY in Amsterdam (thijs.den.hertog@nl.ey.com)

Het wil nog wel eens gebeuren dat een werknemer tijdelijk op uitzending gaat naar het buitenland en gebruik maakt van de zogeheten uitzendregeling voor de (voormalige) eigen woning (1). Door hiervan gebruik te maken kwalificeert de woning ook tijdens de uitzending als eigen woning. Deze regeling vervalt op het moment dat de woning aan derden ter beschikking wordt gesteld. Op het moment dat de partner in de woning achterbleef, of als de partner en/of kinderen eerst meegingen op uitzending, maar daarna eerder terugkeerden naar de woning werden ook zij als derde aangemerkt, waardoor de uitzendregeling niet meer kon worden toegepast en de woning niet meer kwalificeerde als eigen woning. De staatssecretaris heeft afgelopen 9 november 2022 een besluit gewijzigd waardoor met terugwerkende kracht vanaf 23 oktober 2020 in deze situaties de partner en/of kinderen toch niet worden aangemerkt als derde. Hierdoor blijft de uitzendregeling van kracht en blijft de woning kwalificeren als eigen woning.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Schema buitenlands belastingplichtigen 2023 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Besluiten en jurisprudentie zijn geactualiseerd, daarnaast zijn alle verwijzingen bijgewerkt ten opzichte van het overzicht voor het jaar 2022 (Vakblad Grensoverschrijdend werken 2022, nr. 45). Dit 'schema tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen 2023' begint met een schematisch overzicht en is daarna opgebouwd als stappenplan. Hierin is het woonland de ingang om te kijken waarop een inwoner van dat land aanspraak kan maken als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2023

Sofie Matthys Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

2023 heeft opnieuw talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen in België, die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Nederlands loon is in Nederland belast, ook na emigratie naar VS

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2023

Y is in 2018 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Het loon over der periode dat hij in Nederland woonde en werkte is in Nederland belast. Als inwoner van de VS is Y geen kwalificerende buienlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:703

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom Brits pensioen beïnvloedt hoogte premiedeel algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2023

E woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen, die Nederland niet in de heffingsgrondslag mag meenemen. De afkoopsom telt wel mee voor de afbouw van het premiedeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1303

Gepubliceerd in Nieuws

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2023

Een Chinese studente heeft geen recht op aftrek scholingskosten voor het collegegeld voor haar studie in Nederland. Op het moment van betalen woonde ze nog in China en was ze nog geen binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12231

Gepubliceerd in Nieuws

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Gepubliceerd in Nieuws