Rubriek: Belastingrecht

Bloot eigendom Franse woning is belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2019

Een inwoner van Nederland heeft de bloot eigendom van een Franse woning en is belast in box 3. De ouders hebben het levenslang vruchtgebruik. De verdeling is bij leven geschiedt en niet bij uiterste wilsbeschikking van een ouder.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11206

Gepubliceerd in Nieuws

In een Schumacker-situatie is inkomen partner van belang

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2019

Of sprake is van verboden discriminatie van een niet-ingezetene, moet rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen van belanghebbende en de partner met wie belanghebbende samenwoont.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1722

Gepubliceerd in Nieuws

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1716.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Dienstbetrekking wordt geacht te zijn vervuld in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

X emigreert op 15 maart 2015. Hij heeft over het hele jaar 2015 loon ontvangen, maar vanaf 15 maart feitelijk geen arbeid meer verricht. Het loon is volledig in Nederland belast. De gedeeltelijk in Nederland vervulde arbeid wordt geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6589

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Gepubliceerd in Nieuws

Geen langere termijn omzetting PEB in ODV

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2019

Voor in België wonende directeur-grootaandeelhouders wonen komt er geen langere termijn om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. De mogelijkheid tot omzetting eindigt op 31 december 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeider kan geen beroep doen op middelingsregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2019

Een inwoner van Nederland werkt in België en maakt in Nederland gebruik van de compensatieregeling. De middelingsregeling toepassen alsof hij wel in Nederland belastingplichtig zou zijn staat het Hof niet toe en is niet strijdig met het EU-recht of het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:3088, 15 augustus 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscale woonplaatsbepaling - leuker kunnen we het niet maken

Dirk van Oosterbosch Geschreven door
01-11-2019

Auteurs: Gijs Kramer en Dirk van Oosterbosch, beiden werkzaam op de internationale afdeling van DRV Accountants & Adviseurs (g.kramer@drv.nl en d.van.oosterbosch@drv.nl)

In de praktijk is er vaak discussie met de Belastingdienst over de fiscale woonplaats van een belastingplichtige. Deze discussie is veelal het gevolg van het hebben van banden met verschillende landen. In dit artikel zullen wij ingaan op de woonplaatsbepaling volgens zowel de Nederlandse wetgeving als de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen. Wij zullen ons hierbij slechts richten op de fiscale woonplaatsbepaling van natuurlijk personen.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Zweitwohnsitz: de tweede woonplaats volgens Duitse visie

Birgit Scherpenborg Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve

Duitsland kent met de zogenoemde “Zweitwohnsitz” een bijzonderheid die in Nederland niet bekend is. Hiermee wordt een woonplaats aangeduid die niet de woonplaats is waar het middelpunt van iemands sociale leven zich bevindt, maar een andere domicilie waarvan de betreffende persoon met een bepaalde regelmaat gebruik maakt. Voorwaarde is dat de woonplaats geschikt en bestemd is om op den duur als verblijfplaats te dienen. In dit artikel wordt het begrip "Zweitwohnsitz” uitgelegd en worden de voor- en nadelen besproken van het hebben van een tweede woonplaats binnen Duitsland.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

De mogelijke impact op personeelskosten van kortingen op Belgische loonheffing

Ruben Goossens Geschreven door
01-11-2019

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, respectievelijk Consultant People Advisory Services, EY België (ruben.goossens@be.ey.com) en Manager People Advisory Services, EY België (yves.cuypers@be.ey.com)

Chocolade, bier en torenhoge loonkosten zijn slechts enkele trefwoorden waaraan men spontaan zou kunnen denken bij het land België. Als één van de Europese koplopers op het vlak van loonlasten voor de werkgever, lijkt België maar weinig aantrekkelijk op de internationale markt. Toch voorziet de Belgische wetgever in welomschreven omstandigheden in een vrijstelling voor het doorstorten van Belgische loonbelasting (de zogenaamde bedrijfsvoorheffing) aan de Staat.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019