Rubriek: Auto

Aanpak import gebruikte voertuigen

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2019

Het Kabinet komt met oplossingsrichtingen voor de parallelimport van auto’s. In 2017 werden 255.000 gebruikte auto's geïmporteerd, veelal met schade. Voor de waardebepaling komt mogelijk een gevalideerd waarderingsrapport. Ook wordt een oplossing gezocht voor de vele bezwaren en procedures.

Bron: Mnisterie van Financiën, 31 januari 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

BPM-procedures ingevoerde auto’s rijzen de pan uit

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2019

In 2018 zijn 3.364 zaken aanhangig gemaakt over de BPM. In 2017 zijn 255.000 auto’s vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. De procedures gaan vrijwel altijd over ingevoerde auto’s. Bij schadeauto's gaat het om de waardebepaling of om de vraag of de auto voor de BPM als nieuw is aan te merken.

Bron: Reporter Radio, NPO Radio 1, 20 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Autokostenforfait is niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2019

De bijtelling privégebruik auto op grond van de Nederlandse cataloguswaarde is niet in strijd met het Europees recht. Dat uitgangspunt geldt ook voor een in Duitsland gekochte gebruikte auto die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3714

 

Gepubliceerd in Nieuws

Motorrijtuigenbelasting voor rijden met auto met kenteken VK

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2018

X verblijft het merendeel van het jaar in Nederland en is ingeschreven in de basisregistratie personen. Zijn hoofdverblijf is volgens de rechtbank in Nederland. Hij rijdt rond in een auto met een kenteken uit het VK. De naheffingsaanslag en boete motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10036

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdstip registratie is beslissend voor BPM

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2018

Voor de BPM is beslissend of de auto in gebruik is geweest op het moment van registratie in het kentekenregister. Een door belanghebbende in Duitsland gekochte auto, die 10 dagen later naar Nederland komt en 3000 kilometer gereden heeft, is gebruikt.

Bron: Hoge Raad, 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1695

Gepubliceerd in Nieuws

Ingevoerde auto is wel nieuw

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2018

Een eerder in Duitsland geregistreerde auto wordt met een kilometerstand 811 ingevoerd. 8 dagen eerder is de auto in Duitsland nieuw gekocht. De auto heeft geen of nauwelijks gebruikssporen. Het Gerechtshof is, anders dan de rechtbank, van mening dat de auto nieuw is bij de registratie voor de BPM.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6490

Gepubliceerd in Nieuws

Is bewijsvermoeden MRB voor buitenlandse auto indirecte discriminatie?

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2018

Art. 34 Wet Motorrijtuigenbelasting kent een bezitsvermoeden van 12 maanden bij het gebruik van een auto met buitenlands kenteken in Nederland. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bewijslastverdeling en of deze maatregel een vorm van indirecte discriminatie naar nationaliteit is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juli 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3963 

Gepubliceerd in Nieuws

Parallelimport drukt BPM-heffing op auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2018

In een brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid beschreven hoe de parallelimport van auto’s de Nederlandse BPM-heffing drukt. Dat de parallelimport interessant is, blijkt uit het aantal auto’s dat op deze wijze geïmporteerd wordt. Het aantal is de laatste 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2017 meer dan 250.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juli 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse rijbewijs omwisselen

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2018

De RDW heeft op de website nog eens aangegeven in welke gevallen een buiten Nederland behaald rijbewijs omgewisseld kan worden naar een Nederlands rijbewijs. Lukt het omwisselen niet, dan moet een regulier theorie- en praktijkexamen afgelegd worden bij het CBR.

Bron: RDW.nl, 13 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Gebruik van Nederlandse weg leidt tot naheffing BPM

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2018

Een handelaar in auto’s rijdt in een Jaguar op de Nederlandse weg. De auto staat op zijn naam geregistreerd in Spanje, waar hij een vakantieadres heeft. Door het duurzame gebruik van de Nederlandse weg is de naheffingsaanslag BPM en de boete van 50% terecht opgelegd. De naheffingsaanslag wordt wel verlaagd in verband met een lagere waardevaststelling van de auto.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4324

Gepubliceerd in Nieuws