Arbeidsrecht

Pilot webmodule niet voor grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 online gegaan via de website van het Ondernemersplein. De webmodule is niet toepasbaar in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Rijksoverheid, 11 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Detacheringsrichtlijn ook van toepassing bij wegvervoer

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2021

Voor de toepassing van detacheringsrichtlijn voor internationale chauffeurs moet een voldoende nauwe feitelijk te beoordelen band bestaan met het werkland.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 december 2020, ECLI:EU:C:2020:976

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Torsten Viebahn Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Het thuiswerken vanuit een (Nederlands) arbeidsrechtelijk perspectief

Nikki Hendriks Geschreven door
13-12-2020

Auteurs: mr. H.W. van Osch en mr. N. Hendriks, beiden advocaat arbeidsrecht bij HVG Law (huub.van.osch@hvglaw.nl en nikki.hendriks@hvglaw.nl)

Toen Nederland in maart 2020 werd getroffen door het covid19-virus, nam het kabinet strenge maatregelen. Sommige sectoren gingen in volledige lockdown en andere sectoren werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Nog steeds geldt de norm: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Nadat eerder in Grensoverschrijdend Werken al is stilgestaan bij de fiscale en sociaalrechtelijke aspecten van het thuiswerken, zult u in dit artikel lezen welke arbeidsrechtelijke aandachtspunten voor u van belang kunnen zijn. Zo kunt u zich afvragen: mag ik mijn personeel (blijven) verplichten om thuis te werken? En andersom: kan een werknemer een recht op thuiswerken afdwingen? Hoe zit het bovendien met de werkgeversverplichtingen als het gaat om arbeidsomstandigheden tijdens thuiswerken? En moet dit alles worden vastgelegd in een thuiswerkbeleid?

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Inschrijvingsplicht KvK niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2020

De verplichte inschrijving van (buitenlandse) uitzendbureaus in het Handelsregister is niet in strijd met het Europese recht. De opgelegde boete aan de Poolse uitzender wegens overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bedraagt 15.200 euro.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 2 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2871

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe website over werken en wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2020

Deze week is een nieuwe website (workinnl.nl) over werken en wonen in Nederland gelanceerd. De informatie op deze website is ook naar het Pools en Roemeens vertaald. Later volgen andere talen.

Bron: Ministerie van SZS, 25 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Herzieningsrichtlijn terbeschikkingstelling van werknemers verwerkt in WagwEU: aangescherpte regels vanaf 30 juli 2020

Nicole Boden-Last Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Nicole Last, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (nicole.last@nl.ey.com)

De COVID-19 pandemie heeft uiteraard een enorme impact op mobiliteit en zakenreizen. Er werd een algemeen reisverbod binnen de EU opgelegd dat alle niet-essentiële reizen verbood. De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor bedrijven, die het merendeel van hun reizen binnen en buiten de EU voor zakelijke doeleinden hebben moeten stopzetten om hun werknemers te beschermen tegen infectierisico's. Verwacht wordt dat het aantal zakenreizen geleidelijk zal toenemen na de opheffing van de reisbeperkingen. Tegelijkertijd is de deadline om de Herzieningsrichtlijn voor gedetacheerde werknemers te implementeren in nationale wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld op 30 juli 2020, inmiddels verlopen. Ongeacht de huidige situatie hebben sommige landen al maatregelen genomen in dit verband. Het Nederlandse Parlement heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de wijziging van onder andere de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) om deze herziene EU-wetgeving te implementeren. In dit artikel zal ik ingaan op deze herziene regels voor gedetacheerde werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Arbeidsmigratie, derdelanders en premieshoppen - beleid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2020

In twee antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen als arbeidsmigratie, premieshoppen, A1-verklaringen, derde-landers uit o.a. Oekraïne en Turkije, beloningsstructuren arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie etc.

Bron: Ministerie van SZW, 23 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe regels voor betere arbeidsomstandigheden internationale vrachtwagenchauffeurs

Anja van Dijck Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Het Europees Parlement heeft op 8 juli jl. definitief ingestemd met nieuwe regels voor vrachtwagenchauffeurs. Deze regels moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de werkomstandigheden voor chauffeurs uit vooral oostelijke EU-lidstaten verbeteren. In dit artikel zal hier nader op worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Bijzondere Duitse ontslagbescherming voor aanstaande moeders

Anja Romijnders Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland geldt op basis van § 17 lid 1 Mutterschutzgesetz een vrijwel absoluut verbod op beëindiging van het dienstverband van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 4 maanden na de bevalling. Hieronder worden de details van deze regeling toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020