Rubriek: Arbeidsrecht

Duitse wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Torsten Viebahn Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In dit onderstaande artikel worden de meest relevante wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid besproken die in Duitsland gelden met ingang van 1 januari 2020.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij Internationaal treinvervoer

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2020

Onder de Europese detacheringsrichtlijn vallen niet gedetacheerde werknemers werkzaam in internationale treinen. Ze moeten dan wel een aanzienlijk deel werken in de lidstaat waar de vervoersonderneming is gevestigd en daar hun dienst beginnen of beëindigen.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1110

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingsplicht WagwEU gaat in op 1 maart 2020

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

De meldingsplicht WagwEU voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland gaat in op 1 maart 2020. Vanaf 1 februari 2020 kan al worden proefgedraaid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2019

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

Gepubliceerd in Nieuws

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Een GAAR voor Global Mobility

Bas Heijnen Geschreven door
11-12-2019

Auteur: mr. Bas Heijnen, werkzaam als fiscalist bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Deze bijdrage omvat praktische highlights van de verhandeling van mr. S.G.M.P. Heijnen die is verdedigd in het kader van het Post-Master traject Europese Fiscale Studies (EFS).(1) De hoofdvraag in deze EFS-verhandeling luidt: ‘Hoe kunnen antimisbruikmaatregelen bijdragen aan arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke coördinatie teneinde een gelijk speelveld te bewerkstelligen voor gedetacheerde werknemers?’ Aan bod komen de laatste ontwikkelingen voor de binnen de EU gedetacheerde werknemer in het kader van de internationale sociale zekerheid, de meldingsplicht uit art. 8 Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWEU), de Wet aanpak schijnconstructies (Was), de ‘Mandatory Disclosure’-richtlijn (DAC 6), misbruik van recht als EU-rechtelijk leerstuk, ‘special’ en ‘general anti avoidance rules’ (SAAR en GAAR) vanuit een multidisciplinair perspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Nieuwe gevaren bij een Mini-Job in Duitsland

Gisela Surmann Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Gisela Surmann, werkzaam als Fachanwältin für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

In Duitsland zijn er zo'n 6,74 miljoen mensen die een Mini-Job (geringfügige Beschäftigung) hebben. De Mini-Job biedt zowel voor werkgevers als werknemers voor- en nadelen. In de praktijk wordt vaak op basis van een oproepovereenkomst gewerkt, waarbij geen minimum aantal arbeidsuren is vastgelegd. Per 1 januari 2019 is echter het Teilzeit – und Befristungsgesetz gewijzigd. Deze wetswijziging kan ervoor zorgen dat een Mini-Job op basis van zulke oproepovereenkomsten plotseling geen Mini-Job meer is. De werkgever moet dan verplicht bijdragen afstaan aan de sociale verzekeringen in Duitsland en ook zijn de fiscale voordelen dan niet meer van toepassing. Deze bijdrage zal ingaan op de veranderde wetgeving en daarna bespreken waar werkgevers op moeten letten en welke acties ze moeten ondernemen.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

De WAB wijzigt regels oproepcontracten ingrijpend

Anja van Dijck Geschreven door
11-12-2019

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. De WAB bevat een aantal belangrijke wetswijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid, het ontslagrecht, de transitievergoeding, oproepcontracten en de WW-uitkering. Dit is ook al in een eerder artikel aan de orde gekomen. In dit artikel zal nader worden ingezoemd op de oproepcontracten en op het aangepaste ‘Besluit Oproepovereenkomsten’.

Gepubliceerd in Vakblad 27, 2019

Buitenlandse relevante diensttijd telt mee bij inschaling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Bij de inschaling van een docent moet de universiteit van Wenen de voorafgaande gelijkwaardige/identieke werkzaamheden meetellen voor de volledige anciënniteit. Als de buitenlandse werkzaamheden niet gelijkwaardig waren, maar enkel nuttig, hoeft dat niet.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:850

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe ver strekt de verplichting voor een werkgever tot urenregistratie?

Anja van Dijck Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2019 geoordeeld dat werkgevers verplicht zijn een systeem te hanteren waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. In dit artikel zal deze kwestie worden besproken. Ook zal worden ingegaan op de vraag welke gevolgen deze uitspraak heeft voor werkgevers in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019