Rubriek: Arbeidsrecht

Boetebesluit Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2016

Het boetebesluit bevat beleidsregels vastgesteld voor de boeteoplegging in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden wet en bevat een aantal bepalingen waarvan overtreding beboetbaar is gesteld. Als bijlage bij het besluit is een lijst van boetenormbedragen opgenomen. O.a. kan het niet aanwezig zijn arbeidsovereenkomsten, urenlijsten, bewijsstukken sociale zekerheidsbijdrage kan leiden tot een boete van 12.000 euro. In het besluit is ook opgenomen wat boeteverhogende omstandigheden zijn en wanneer de boete gematigd kan worden. 

Bron: Staatscourant 5 oktober 2016, nr. 53078

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Ketenaansprakelijkheid goederenvervoer aangenomen door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2016

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer. Het wetsvoorstel breidt de ketenaansprakelijkheid in het BW voor loonvorderingen uit met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg. Daarmee kunnen niet alleen transportbedrijven, maar ook alle opdrachtgevers die chauffeurs uitbuiten worden aangepakt.

Bron: www.tweedekamer.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van internationaliseringsmonitor CBS

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2016

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van de internationaliseringsmonitor van het CBS. De groei van uitgaande grensarbeiders naar Duitsland bedraagt 7%, naar België 18% van 2012 naar 2014. De Minister gaat in op de acties die Nederland onderneemt om meer Nederlanders te laten werken in de Duitse en Belgische grensstreek.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie in 14 talen voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2016

De Inspectie SZW heeft op haar website in 14 talen vernieuwde informatie opgenomen voor personen die vanuit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland komen werken in Nederland. De informatie geeft een korte beschrijving van alle acties die nodig zijn na aankomst in Nederland. Het gaat onder meer over inschrijving, aanvraag BSN en rechten en verplichtingen van werknemers en zelfstandigen en diploma’s.

Bron: http://ow.ly/uxrP304LVyp

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen 30%-regeling i.v.m. vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Rachel van Dijk Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Rachèl van Dijk is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (rachel.van.dijk@nl.ey.com)

Ik ga ervan uit dat u als lezer van dit vakblad op de hoogte bent van de inhoud van de 30%-regeling. Om deze reden ga ik in dit artikel niet uitgebreid in op alle finesses van de 30%-regeling. Kort gezegd houdt de 30%-regeling in dat indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een werkgever een forfaitaire belastingvrije kostenvergoeding (maximaal 30% van het fiscale loon) aan zijn werknemer kan verstrekken voor de extra kosten van het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De belastingvrije kostenvergoeding wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. In dit artikel behandel ik de positie van commissarissen (bij een NV of BV) en andere toezichthouders (bij een vereniging of stichting). Ik spreek alleen over commissarissen, maar bedoel beide categorieën toezichthouders.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016