Arbeidsrecht

Aandelengerelateerde beloningen voor werknemers van start-ups

Yentl Delahaije Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Yentl Delahaije, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (yentl.delahaije@nl.ey.com)

De laatste jaren verdiepen werkgevers zich steeds meer in de verschillende manieren waarop ze werknemers kunnen aantrekken, behouden en belonen voor hun prestaties. Het is voor werkgevers immers belangrijk om een beloningsbeleid te hebben dat de juiste werknemers aantrekt en hen tevreden houdt. Daarbij is het louter belonen via het reguliere salaris en een eventuele bonus niet meer van deze tijd. Start-ups hebben vaak een beperkte liquiditeit, waardoor ze werknemers niet het salaris kunnen bieden dat ze misschien zouden willen. Aandelengerelateerde beloningen kunnen dan een uitkomst bieden. In deze bijdrage bespreek ik de beloningsmogelijkheden voor werknemers van start-ups, met name aandelengerelateerde beloningen. Specifiek ga ik daarbij ook in op aandelengerelateerde beloningen in grensoverschrijdend perspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (I)

Remco den Haan Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

Het uitbreiden van een onderneming over de landsgrenzen is door niet op elkaar aansluitende nationale wet- en regelgeving een behoorlijke hobbel. In onderstaande casus wordt de populaire arbeidsvoorwaarde “auto van de zaak”, of wel de bedrijfswagen, onder de loep genomen. De buitenlandse werkgever heeft een aantal opties om deze voorwaarde voor zijn Nederlandse personeel in te vullen, maar moet wel rekening houden met de Nederlandse regels voor de fiscale behandeling van de auto van de zaak. In dit nummer van het vakblad Grensoverschrijdend Werken bespreken we de situatie waarin een Belgische onderneming in Nederland een Nederlandse werknemer inzet. In het volgende nummer behandelen we de casus van een Belgische medewerkster die vanuit een woning in Nederland opereert.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Leeftijdsdiscriminatie in een Duitse vacature

Torsten Viebahn Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Stel, een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in Duitsland in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht onlangs bepaald.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Harde Brexit en de gevolgen voor werknemers

Arnoud Driessen Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Mr Arnoud A.G. Driessen, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Een artikel schrijven over Brexit en de gevolgen voor de werknemers is op dit moment bijna een onmogelijkheid. Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen die eerdere afspraken, aannames en verwachtingen weer laten veranderen. Dit artikel is dan ook geschreven op basis van de stand van zaken op 17 januari 2019. De stemming in het parlement in het Verenigd Koninkrijk over de Brexit overeenkomst, “de Withdrawal agreement”, tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is nu met ruime meerderheid door dit parlement verworpen. Het is verder gissen naar het vervolg, maar mogelijk is dat op het moment dat u dit leest wel al duidelijker.

In dit artikel gaan we uit van een zogenaamde harde Brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de EU komen hierbij niet tot onderlinge afspraken en het Verenigd Koninkrijk zal op 29 maart 2019 om 23:00 niet langer deel uitmaken van de EU. Het Verenigd Koninkrijk zal hierdoor vanaf dat moment gezien worden als een derde land en alle EU afspraken die eerder van toepassing waren zullen niet meer van toepassing zijn in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel zal ik uiteenzetten wat de gevolgen zullen zijn vanuit immigratie, belasting en sociaal zekerheid perspectief voor werknemers in de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Grensoverschrijdende tewerkstelling in België: een overzicht van controlemaatregelen

Yves Stox Geschreven door
31-01-2019

Auteur: mr. Y. Stox, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB, Senior Legal Counsel bij Partena Professional (Yves.Stox@partena.be)

Buitenlandse werkgevers die tijdelijk personeel tewerkstellen in België moeten een hele rits controlemaatregelen respecteren. Dit artikel wil een overzicht bieden van de verschillende “sociale documenten” (in de ruimste betekenis) die de buitenlandse werkgever moet opmaken en bijhouden. Gelukkig zijn er ook vrijstellingen, ook die komen aan bod. De focus in dit artikel ligt op de tijdelijke tewerkstelling in België vanuit een andere lidstaat van de Europees Economische Ruimte. Het verplichte karakter van deze controlemaatregelen staat los van de onderwerping aan Belgische belastingen, aan Belgische socialezekerheidsbijdragen en het moeten naleven van de Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. Specifieke verplichtingen in met name de bouwsector komen niet aan bod. Die controlemaatregelen werden nog een beetje complexer na de omzetting van de Handhavingsrichtlijn 2014/67 door de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (Belgisch Staatsblad 20 december 2016). België kende met de Limosa-melding al een voorafgaande verklaring, maar er is meer.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Grensoverschrijdend transport en het toepasselijk arbeidsrecht

Anja van Dijck Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 23 november jl. heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over grensoverschrijdend transport en het toepasselijke arbeidsrecht. De eerste zaak betreft het geding tussen FNV enerzijds en Van den Bosch en Silo-Tank (Hongaarse vennootschap) anderzijds. In deze kwestie was de Hoge Raad het niet eens met het oordeel van het Gerechtshof. De tweede zaak betreft het geding tussen een aantal Hongaarse chauffeurs tegen Silo-Tank. In deze kwestie zijn er door de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Onderstaand wordt op de uitspraak van de Hoge Raad inzake de kwestie FNV tegen Van den Bosch en Silo-Tank nader ingegaan. Aan werkgeverskant lijkt te vroeg te zijn gejuicht.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Het verschil tussen een zelfstandige zonder personeel in Duitsland en Nederland

Bert van der Laan Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Ir. Bert van der Laan, adviseur Stichting Nederlands-Duitse Bouwexport, info@nedubex.nl, tel. 070-2500079

De definitie van een zelfstandige zonder personeel is in Duitsland en Nederland dezelfde, toch gaan beide landen er in de praktijk geheel anders mee om. Waar liggen de meest opmerkelijke verschillen?

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Rechten en plichten van Duitse werknemers in geval van sneeuwchaos

Anja Romijnders Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Anja Romijnders, als Rechtsanwältin werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (Romijnders@strick.de)

Code rood in Duitse en Oostenrijkse skigebieden, verschuivende sneeuwladingen op de daken van huizen, aanhoudend lawinegevaar en vooral geen enkele kans met auto of trein de weg terug naar huis te aanvaarden. Het nieuwe jaar is voor een groot aantal vakantiegangers begonnen met een onvrijwillige verlenging van het kerstverlof in de Alpen. In het Oostenrijkse plaatsje Saalbach-Hinterglemm waren in het eerste weekend na de jaarwisseling tijdelijk circa 12.000 wintersporters van de buitenwereld afgesloten, rond de helft van hen was afkomstig uit Duitsland. Zij moesten noodgedwongen hun reis naar huis – en hierdoor dus ook naar hun werk - één of meer dagen uitstellen.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Herplaatsingsregeling van SHELL bij ontslag voldoet

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2019

Een expat van het SHELL-concern is ontslagen. SHELL heeft voldaan aan de herplaatsingsverplichting door meerdere functies aan te bieden, die de werknemer steeds weigerde. De herplaatsingsverplichting is geen resultaatsverplichting van de werkgever. Centraal staat wat redelijkerwijs van de werkgever verwacht kan worden.

Hoge Raad, 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64

Gepubliceerd in Nieuws

Is een waterproof expatbeleid voor werkgevers mogelijk?

Anja van Dijck Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Als een Nederlandse werkgever expats in dienst heeft dan kunnen zij recht hebben op een Nederlandse ontslagvergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan soms voor een onaangename verrassing zorgen. Recent heeft het Gerechtshof Den Haag bevestigd dat door een helder omschreven expatbeleid er geen recht bestaat op een Nederlandse ontslagvergoeding. In dit artikel zal ik aan de hand van deze uitspraak toelichten wat hiervoor belangrijk is.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018