Rubriek: Arbeidsrecht

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Gepubliceerd in Nieuws

Dienstontvanger heeft verificatie- en meldingsplicht ingevolge WAGWEU

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2018

In de WAGWEU wordt explicieter vastgelegd dat naast de meldingsplicht van de dienstverrichter die werknemers detacheert naar Nederland, de dienstontvanger in Nederland van de dienstverrichter een afschrift van de melding moet ontvangen en verifiëren. Ontvangt de dienstontvanger geen afschrift, dan is hij verplicht dat te melden op straffe van een boete.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2019, 20 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsmigranten en de Nederlandse taal

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2018

Europese arbeidsmigranten zijn niet verplicht de Nederlandse taal te leren. Een mate van verplichting is er wel als men een bijstandsuitkering ontvangt of als de Arbowetgeving dat verlangt. Werkgevers kennen een verplichting om met werknemers rekening te houden die geen Nederlands spreken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

CAO van toepassing op buitenlandse chauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2018

De Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer is van toepassing nu een zodanig nauwe band bestaat tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Poolse en Moldavische bedrijven dat sprake is van terbeschikkingstelling van chauffeurs. De buitenlandse bedrijven hadden geen zelfstandige positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Gepubliceerd in Nieuws

Ziekte in het Belgische ontslagrecht: van ‘vrije’ ontslagmacht naar zeer moeilijke bewijslast

Dascha Mengels Geschreven door
09-07-2018

Auteur: Dascha Mengels, Senior Associate bij Adlex advocaten te Genk (dascha.mengels@adlex.be)

Op 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel een arrest uitgesproken dat het sluitstuk lijkt te zijn van een drastische evolutie binnen het Belgische ontslagrecht bij zieke werknemers. In deze bijdrage wordt deze evolutie kort toegelicht en enkele tips gegeven wat een onderneming kan en moet doen indien zij de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer wil beëindigen.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018

Jaarverslag SNA gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2018

De Stichting Normering Arbeid geeft uitzendbureaus een keurmerk van betrouwbaarheid. Bij de SNA waren in 2017 148 buitenlandse ondernemingen geregistreerd. De meeste komen uit Portugal, Polen, Litouwen en het VK. Geen bedrijf is geregisteerd uit bijv. Cyprus of Liechtenstein.

Bron: Stichting normering arbeid, jaarverslag 2017

Gepubliceerd in Nieuws

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws