Rubriek: Arbeidsrecht

EC geeft vrij verkeer van diensten EU een ‘boost’

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2017

De Europese commissie heeft voorstellen gedaan om de Europese dienstenmarkt verder te stimuleren. De EC wil zich vooral richten op een betere toepasbaarheid van al bestaande regels. De procedures moeten sneller, effectiever en transparanter. Een Europese diensten e-card moet daarbij helpen en leiden  tot snellere uitwisseling van gegevens van dienstverleners tussen landen.

Bron: Europese commissie, 10 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

2017 – De wijzigingen en de nieuwe bedragen

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2016

Op deze laatste dag van het jaar nemen we de belangrijkste wijzigingen en bedragen voor het jaar 2017 op. Het zijn de fiscale en de sociale zekerheidsuitkeringsbedragen en wijzigingen 2017. Verder ook de bedragen die in 2017 van belang zijn voor verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen en het herziene afkoopbedrag voor kleine pensioenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Engels- Duits- en Franstalige dagopvang en peuterspeelzaal komt er aan

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2016

De Minister van onderwijs, cultuur en Wetenschap heeft een ontwerpbesluit gemaakt dat het mogelijk maakt om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden.

Bron: Brief Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 23 december 2016, nr. 2016-0000272433

Gepubliceerd in Nieuws

Onderzoek gepubliceerd naar grensoverschrijdende pensioenuitvoering

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2016

In het onderzoek van SEO in opdracht van de overheid wordt ingegaan op: 1. omvang van grensoverschrijdende uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen in buitenland en buitenlandse regelingen in Nederland; 2. verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en andere lidstaten; 3. de door de onderzoekers geconstateerde knelpunten en oplossingrichtingen. Het kabinet heeft op het onderzoek een reactie, maar ziet geen dringende redenen om de regelgeving aan te passen.

Bron: rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2016

In de monitor worden de eerste ervaringen met de Wet aanpak schijnconstructies beschreven. Het gaat o.m. over ketenaansprakelijkheid bij onderbetaling, openbaarmaking gegevens Inspectie SZW, specificatie loonbedragen op loonstrook en de verplichting het minimumloon giraal uit te betalen. Verder kondigt Asscher aan er nog problemen zijn met de verrekening van huisvestingskosten met het minimumloon. Pas in de loop van 2017 wordt het accreditatieproces van de certificerende instellingen die de huisvesting moet certificeren afgerond.

Bron: Brief Minister van SZW van 19 december 2017, ref. 2016-0000255183

 

Gepubliceerd in Nieuws

Asscher beschrijft 'maatregelen voor eerlijk werk'

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2016

De Minister van SZW beantwoord kamervragen over o.a. meldingsplicht zelfstandigen en controle dienstontvanger, invoering bouwplaats-ID, aanpak schijnconstructies, Wet Minimumloon, het Essent-arrest en de voorlichtingsactiviteiten van de overheid.

Bron: Brief Minister Asscher, 16 december 2016, nr. 2016-0000272018

Gepubliceerd in Nieuws

Uitbreiding Ketenaansprakelijkheid

Anja van Dijck Geschreven door
16-12-2016

Auteur: Anja van Dijck, advocaat arbeidsrecht bij Boels Zanders Advocaten (dijck@boelszanders.nl)

Op 6 oktober 2016 is het wetsvoorstel Ketenaansprakelijkheid goederenvervoer aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel de ketenaansprakelijkheid uit te breiden zodat werknemers die werk verrichten in de sector van het wegtransport deze regeling ook kunnen inroepen.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2016

Het besluit vult enkele delegatiebepalingen uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in. Met deze wet zijn de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) en de handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) geïmplementeerd.

Bron: Staatsblad 2016, 477 van 8 december 2016

Gepubliceerd in Nieuws

'In control' met behulp van site inspectie SZW

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2016

De inspectie SZW heeft een duidelijke site/tool gemaakt die hulp biedt bij de toepassing van wet- en regelgeving voor eerlijk werk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet arbeidskrachten op de loonlijst. Uiteraard veel aandacht voor buitenlandse arbeidskrachten (personeel, ZZP, kennismigrant, SNA, aansprakelijkheid etc.)

Bron: zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

De Europese Intra-company transfers-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2016

De intra-company transfers-richtlijn van de EU treedt op 29 november 2016 in werking. Deze richtlijn wijzigt de regels voor verblijfsvergunningen voor personen die binnen concernverband tijdelijk worden overgeplaatst vanuit een derde-land naar een onderneming binnen de EU. Op 28 november is ook de regeling uitvoering WAV hierop aangepast.

Bron: IND

 

Gepubliceerd in Nieuws