Rubriek: Arbeidsrecht

Ziekte in het Belgische ontslagrecht: van ‘vrije’ ontslagmacht naar zeer moeilijke bewijslast

Dascha Mengels Geschreven door
09-07-2018

Auteur: Dascha Mengels, Senior Associate bij Adlex advocaten te Genk (dascha.mengels@adlex.be)

Op 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel een arrest uitgesproken dat het sluitstuk lijkt te zijn van een drastische evolutie binnen het Belgische ontslagrecht bij zieke werknemers. In deze bijdrage wordt deze evolutie kort toegelicht en enkele tips gegeven wat een onderneming kan en moet doen indien zij de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer wil beëindigen.

Gepubliceerd in Vakblad 16, 2018

Jaarverslag SNA gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2018

De Stichting Normering Arbeid geeft uitzendbureaus een keurmerk van betrouwbaarheid. Bij de SNA waren in 2017 148 buitenlandse ondernemingen geregistreerd. De meeste komen uit Portugal, Polen, Litouwen en het VK. Geen bedrijf is geregisteerd uit bijv. Cyprus of Liechtenstein.

Bron: Stichting normering arbeid, jaarverslag 2017

Gepubliceerd in Nieuws

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

De herziening van de Detacheringsrichtlijn

Rachel de Vries Geschreven door
29-05-2018

Auteur: Rachel de Vries, Senior Consultant Legal, Labor and Employment Law. HVG Law LLP (rachel.de.vries@hvglaw.nl)

Werknemers die binnen de EU tijdelijk in een ander land gaan werken, krijgen medio 2020 het recht op dezelfde bezoldiging als collega’s uit het gastland. Wat betekent dit in de praktijk? Eerst wordt in dit artikel ingegaan op de huidige regelgeving, daarna wordt het herzieningsvoorstel doorgenomen. Tenslotte enige praktische tips voor werkgevers.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Wie is nu werkgever? Bedenkt eer ge begint

Anja van Dijck Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

In de praktijk worden door werkgevers met werknemers nog weleens zogenaamde ‘sideletters’ gesloten. Bijvoorbeeld om te wisselen van werkgever. Niet zonder risico’s. Indien dit namelijk niet goed gebeurt, kan dit gevolgen hebben bij een ontslag. Zo blijkt ook uit een uitspraak van 18 april 2018 over een Deense helikopterpiloot van de rechtbank Noord-Holland. Onderstaand zal ik hier wat meer over vertellen.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd – internationale aspecten (deel II)

Karima Taouil Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

In het vorige nummer van Grensoverschrijdend werken is aandacht besteed aan de achtergrond en werking van de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Daarbij is met name stilgestaan bij de uitgangspunten en berekeningswijze van deze strafheffing en een aantal actuele ontwikkelingen in dit verband. Omdat hiermee niet alle knelpunten besproken zijn, wordt in dit nummer stilgestaan bij de grensoverschrijdende aspecten van de heffing en de uitdagingen die dit in de praktijk met zich meebrengt.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsautoriteit krijgt beperkte rol

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven te roepen. De ELA moet de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en informatievoorziening bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gaan verzorgen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

AG: Uitsluiting transitievergoeding AOW-gerechtigden geen leeftijdsdiscriminatie

Anja van Dijck Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht bij Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

In de Nederlandse wet is geregeld dat een werknemer géén recht heeft op de wettelijke transitievergoeding als het dienstverband eindigt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Kritiek op dit punt was er al tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de Eerste Kamer. Het niet toekennen van een transitievergoeding aan werknemers die pensioengerechtigd zijn, zou in strijd zijn met de gelijke behandeling op grond van leeftijd. Recent heeft de Advocaat-Generaal zich hierover gebogen. In dit artikel zal ik de stand van zaken bespreken.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018