Rubriek: Arbeidsrecht

Uitbuiting buitenlandse arbeidskrachten wordt aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2019

Er zijn kamervragen beantwoord over de huisvesting én de uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij de uitbuiting heeft de inspectie SZW een belangrijke rol. Welke mogelijkheden en sancties de inspectie SZW heeft worden toegelicht. Bij huisvestingsproblematiek zijn ook de gemeenten betrokken.

Bron: Ministeries van BZK en SZW, 6 en 7 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

De Duitse bouwpremie: in tijden van lage rente de moeite waard

Anja Romijnders Geschreven door
29-05-2019

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

De Europese Commissie heeft onlangs besloten Duitsland een met redenen omkleed advies te sturen voor het weigeren van een bouwpremie (Wohnungsbauprämie) aan grensarbeiders. Belastingplichtigen die in Duitsland werken en aan de Duitse inkomstenbelasting onderworpen zijn maar in een andere lidstaat of een EER-land wonen, worden met betrekking tot deze premie minder gunstig behandeld dan binnenlandse belastingplichtigen. Met name de jaarlijkse bouwspaarpremie wordt in principe alleen aan ingezetenen toegekend en kan enkel worden gebruikt voor de verwerving of bouw van een door de eigenaar bewoonde woning in Duitsland. Deze regels kunnen derhalve belastingplichtigen ervan weerhouden hun uit het Verdrag voortvloeiende rechten met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging uit te oefenen. Als Duitsland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019

Loondoorbetaling en vergoedingen bij zieke medewerkers: eindelijk goedkoper en makkelijker?

Anja van Dijck Geschreven door
29-05-2019

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

In de afgelopen periode zijn er enkele nieuwe maatregelen aangekondigd voor werkgevers op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte en over een compensatieregeling transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers. Deze ontwikkelingen zijn ook van belang voor werkgevers met grensarbeiders in dienst. In dit artikel zal ik onder meer ingaan op de aangekondigde maatregelen.

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019

Filipijnse bemanning heeft recht op minimumloon

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2019

Op havensleepboten, met Nederlandse thuishaven, werkende Filipijnse bemanningsleden hebben recht op toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Filipijnse onderneming is als uitlener de werkgever voor de WML.

Bron: Raad van State, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1235

Gepubliceerd in Nieuws

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2019

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte in grensoverschrijdend perspectief

Heike Xhonneux Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Heike Xhonneux, Adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen

We hebben in dit vakblad al vaker aandacht besteed aan het onderwerp ziekte als iemand aan de andere kant van de grens of in meerdere landen werkt. In de EGVO 883-2004 is ook de uitkering bij ziekte en invaliditeit gecoördineerd en daardoor worden veel problemen gelukkig ondervangen. Echter, er kunnen desondanks enkele (nog) niet opgeloste problemen ontstaan, waaronder de in dit artikel te bespreken vraag hoe lang een werkgever het loon bij ziekte moet doorbetalen. Ik zal me hierbij vooral focussen op de situatie dicht bij huis, namelijk de kwesties die zich bij grensgangers vanuit Nederland kunnen voordoen. Om te beginnen zullen kort de verschillen tussen de loondoorbetalingen worden geschetst en dan een korte weergave van waar in de praktijk de problemen (kunnen) ontstaan. Daarna wordt ingegaan op de mogelijke interpretaties van de wet- en regelgeving. Afsluitend volgt een conclusie met enkele aanbevelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Remco den Haan Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Duitse werkgevers moeten personeel wijzen op vakantietegoed

Anja Romijnders Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen. Aldus een actueel principebesluit door het Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, dat daarmee Duits recht in overeenstemming brengt met geldend EU-recht. Een automatisch verval van het recht op vakantie is hiermee van de baan. Voor de personeelsafdelingen van grote bedrijven betekent dit besluit ongetwijfeld een hoop extra werk – en sommige werknemers hebben in 2019 wellicht meer vakantiedagen dan verondersteld.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

EC maakt werk van erkenning beroepskwalificaties

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

De Europese Commissie dreigt met infractieprocedures tegen 24 Lidstaten, waaronder Nederland. Alle 24 landen hebben de richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties’ niet (juist) geïmplementeerd per 18 januari 2016.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws