Rubriek: Arbeidsrecht

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ ingediend

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2018

Het wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ moet er voor zorgen dat de kosten- en risicoverschillen tussen arbeidscontractsvormen verminderen. Flexibel werk moet nodig zijn vanwege de aard van het werk, niet voor het kostenvoordeel. In de memorie van toelichting komen de internationale aspecten bij de diverse onderwerpen aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 7 november 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale werkgever: wees bewust van de nieuwe uitvoeringswet UWV

Anja van Dijck Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Vanaf 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen gewijzigd. In deze regelgeving staan de spelregels opgenomen voor onder meer een ontslagaanvraag bij het UWV (de zogenaamde a-grond) op basis van bedrijfseconomische redenen. Onderstaand zal ik ingaan op de veranderingen voor de internationale werkgever.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

De verwerking van medische gegevens in de arbeidsrelatie

Huub van Osch Geschreven door
05-11-2018

Auteurs: Huub van Osch en I Chu Chao, respectievelijk advocaat arbeidsrecht (huub.van.osch@hvglaw.nl) en advocaat privacy recht (ichu.chao@hvglaw.nl) bij HVG Law (onderdeel van EY Law)

Recentelijk hebben we gelezen dat Amazon en Apple hun eigen gezondheidsklinieken voor hun werknemers openen. Dit leidt tot de vraag, die wij ook regelmatig van cliënten krijgen: is het toegestaan om werknemers medisch te laten checken?

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Gepubliceerd in Nieuws

Dienstontvanger heeft verificatie- en meldingsplicht ingevolge WAGWEU

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2018

In de WAGWEU wordt explicieter vastgelegd dat naast de meldingsplicht van de dienstverrichter die werknemers detacheert naar Nederland, de dienstontvanger in Nederland van de dienstverrichter een afschrift van de melding moet ontvangen en verifiëren. Ontvangt de dienstontvanger geen afschrift, dan is hij verplicht dat te melden op straffe van een boete.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2019, 20 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsmigranten en de Nederlandse taal

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2018

Europese arbeidsmigranten zijn niet verplicht de Nederlandse taal te leren. Een mate van verplichting is er wel als men een bijstandsuitkering ontvangt of als de Arbowetgeving dat verlangt. Werkgevers kennen een verplichting om met werknemers rekening te houden die geen Nederlands spreken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

CAO van toepassing op buitenlandse chauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2018

De Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer is van toepassing nu een zodanig nauwe band bestaat tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Poolse en Moldavische bedrijven dat sprake is van terbeschikkingstelling van chauffeurs. De buitenlandse bedrijven hadden geen zelfstandige positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Gepubliceerd in Nieuws