Arbeidsrecht

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Torsten Viebahn Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Detacheringsrichtlijn niet van toepassing op internationale trein

Anja van Dijck Geschreven door
24-04-2020

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 19 december 2019 heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over het verrichten van diensten aan boord van internationale treinen. De vraag die aan de orde was betrof de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. Op grond van de Detacheringsrichtlijn moet onder meer een aantal minimumarbeidsvoorwaarden worden nageleefd. In deze kwestie oordeelde het Hof van Justitie dat de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus - arbeidsrechtelijke gevolgen

Torsten Viebahn Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt. Hieronder willen wij graag ingaan op een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus, vanuit Duits oogpunt. Waar moeten werkgevers rekening mee houden als een besmetting niet is uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer werknemers uit China terugkeren? Mag een werknemer weigeren als hij door zijn werkgever naar China wordt gestuurd of ook naar een bedrijf in Europa als daar al werknemers met het virus besmet zijn?

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Belasting en premies bij vergoeding wegens ontbinden arbeidscontract

Denise Leenders Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt Aken/Eurode (www.grenzinfopunkt.eu)

Wanneer een arbeidscontract eindigt, heeft dat grensoverschrijdend vaak gevolgen waarmee personen zich geen raad weten. Hieronder bespreek ik de situatie van iemand waarbij een arbeidscontract nooit tot arbeid leidde. Er wordt ingegaan op de vraagstelling, welke details van bijzonder belang waren en de informatie die aan de betreffende persoon verstrekt kon worden. Een zaak uit de praktijk van het GrensInformatiePunt.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Boetebeleid meldingsplicht WagwEU gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2020

Op 1 maart treedt de online meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, via postedworkers.nl, in werking. Het niet volledig nakomen van de meldingsplicht leidt tot aanzienlijke boetes.

Bron: Ministerie van SZW, 6 februari 2020, Stcrt. 2020, nr. 8613

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

De premierechtelijke wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Ilse Jansen Geschreven door
10-02-2020

Auteur: mr. I.A.A. Jansen, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (Ilse.Jansen@nl.ey.com)

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De WAB is ingevoerd om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Werknemers met een vast contract hebben in vergelijking met flexibele werknemers vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten. Daarnaast is het aanbieden van een vast contract door werkgevers aantrekkelijker gemaakt. De werkgever betaalt namelijk minder WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie in alle andere gevallen. Een van de maatregelen heeft gevolgen voor de WW-premie afdracht in de aangifte loonheffingen. De overige maatregelen zijn meer arbeidsrechtelijk ingegeven.

In deze bijdrage ga ik nader in op de wijziging van de WW-premie. De arbeidsrechtelijke wijzigingen worden elders in deze uitgave besproken. Hiervoor verwijs ik naar het navolgende artikel: "Onder omstandigheden moeten (buitenlandse) slapers wakker worden gemaakt!"

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Onder omstandigheden moeten (buitenlandse) slapers wakker worden gemaakt!

Anja van Dijck Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Indien een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer die al twee jaar ziek is heeft laten doorlopen ontstaat er een slapend dienstverband. Na twee jaar ziekte is normaal gesproken, voor zover er géén loonsanctie is opgelegd, de loondoorbetalingsplicht gestopt maar is het dienstverband blijven doorlopen. Door de beschikking van de Hoge Raad van 8 november 2019 dienen dergelijke slapende dienstverbanden beëindigd te worden. De werknemer in kwestie maakt hierbij aanspraak op een transitievergoeding. Dit zal ook gelden voor een Nederlandse werkgever met buitenlandse werknemer in dienst. Hoe moet een werkgever anno 2020 met een slapend dienstverband omgaan? Onderstaand zal hier nader op worden ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020

Duitse wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Torsten Viebahn Geschreven door
10-02-2020

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In dit onderstaande artikel worden de meest relevante wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid besproken die in Duitsland gelden met ingang van 1 januari 2020.

Gepubliceerd in Vakblad 28, 2020