Arbeidsrecht

Duitsland: Tax equalization-afspraken in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten

Ursula Beste Door
14-09-2023

Auteur: Ursula Beste, werkzaam als Steuerberaterin bij bureau vaktechniek EY Duitsland

Bedrijven die hun werknemers in het buitenland te werk stellen, maken met hen vaak afspraken over tax equalization: de werkgever compenseert verschillen tussen belastingheffing in binnen- en buitenland. Hij neemt eventuele fiscale nadelen voor zijn rekening, maar profiteert ook van een mogelijk gunstigere belastingheffing in het andere land. Het laatste punt blijkt echter tot problemen te leiden indien een CAO (zgn. Tarifvertrag) van toepassing is. Dit blijkt uit een arrest van de hoogste rechter in Duitsland op het gebied van arbeidsrecht, het Bundesarbeitsgericht (BAG) van 7 september 2022. Bij toepassing van een CAO heeft de werknemer recht op het bruto CAO-loon. Het is dan niet voldoende als de netto beloning (exclusief detacheringsgerelateerde beloningscomponenten) tijdens de tewerkstelling in het buitenland even hoog is als voorheen. Werkgevers die gebonden zijn aan collectieve arbeidsovereenkomsten zullen daarom hun interne detacheringsrichtlijn en detacheringsovereenkomsten nader moeten beoordelen en waar nodig moeten aanpassen om aan de arbeidsrechtelijke vereisten in Duitsland te voldoen en negatieve gevolgen te voorkomen. Uiteraard geldt dit alleen als Duits arbeidsrecht van toepassing is.

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023

Toepasselijk arbeidsrecht bepalen hangt van veel factoren af

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

Bij het toepasselijke arbeidsrecht vaststellen is van belang of er een nauwere band bestaat met een ander land dan het gewoonlijke werkland. Daarbij is van belang waar de werknemer belasting- en premieplichtig is en waar het salaris en de arbeidsvoorwaarden vastgesteld worden.

Bron: Hoge Raad, 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:408

Gepubliceerd in Nieuws

Herziene Richtlijn EU Blauwe kaart: een nieuwe impuls voor het aantrekken van hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Marjolein Krommenhoek Door
30-06-2023

Auteurs: Marjolein Krommenhoek en Sevil Akkaş, beide werkzaam bij Deloitte, afdeling Global Employer Services, als respectievelijk Senior Manager Corporate Immigration (mkrommenhoek@deloitte.nl) en Manager Corporate Immigration (seakkas@deloitte.nl)

In 2011 implementeerde Nederland de Richtlijn Europese blauwe kaart (2009/50/EG) en dat leverde ons de zogeheten gecombineerde verblijfs- en werkvergunning ‘EU blauwe kaart’ op. De richtlijn beoogde een geharmoniseerd toelatingsbeleid inclusief beperkte intracommunautaire mobiliteitsrechten voor vreemdelingen met een hooggekwalificeerde baan in de Europese Unie (hierna EU) met als doel om de EU aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide werknemers. Door de strikte voorwaarden van de EU blauwe kaart en de voordelige reeds bestaande nationale regelgeving is de EU blauwe kaart minder succesvol gebleken dan aanvankelijk verwacht door de Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023

Niet opgenomen vakantiedagen bij einde dienstverband

Maud Murrer Geschreven door
29-06-2023

Auteur: Maud Murrer, werkzaam bij RRA N.V. als advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht (m.murrer@rra.nl)

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 27 april 2023 een arrest gewezen over de uitleg van artikel 7 van Richtlijn 2003/88/EG, gelezen in het licht van artikel 31 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: “het Handvest”). Dit betreft een kwestie rondom niet-opgenomen vakantiedagen bij het einde van een dienstverband.

Gepubliceerd in Vakblad 56, 2023

Werkgever moet werknemers informeren over verdragswijziging

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2023

Op grond van goed werkgeverschap moest KLM de in Zwitserland wonende piloten informeren over de wijziging van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland. De piloten en de KLM werden hierdoor belasting verschuldigd in Nederland.

Bron: Conclusie A-G de Bock, 2 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:556

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe ‘Deliver(oo)t’ het Bundesarbeitsgericht in Duitsland? Zijn platformwerkers werknemers?

Marije van der Tol Door
19-05-2023

Auteur: Mr M.H.J. van der Tol, werkzaam bij HELEX Advocaten & Rechtsanwälte als arbeidsrechtadvocaat en Rechtsanwältin (m.vandertol@helex-advocaten.com)

In de vorige uitgave van Grensoverschrijdend Werken schreven mr. J. van Vleuten en mr. H.W. Osch over het langverwachte Deliveroo arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023. Daarin heeft de Hoge Raad bepaald dat de platformwerkers (maaltijdbezorgers) van Deliveroo werknemers en geen zzp’ers zijn. In buurland Duitsland oordeelde de hoogste rechter in arbeidsrechtelijke zaken, het Bundesarbeitsgericht, op 1 december 2020 voor het eerst - en voor het laatst - dat platformwerkers werknemer kunnen zijn; dit in de zogenaamde Roamler uitspraak. In dit artikel licht ik deze uitspraak toe. Een vergelijking met de Deliveroo uitspraak van de Hoge Raad kan daarbij uiteraard niet ontbreken.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2023

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

De Hoge Raad Deliver(oo)ed: de maaltijdbezorgers zijn werknemers, geen zzp’ers! En wat nu?

Huub van Osch Geschreven door
21-04-2023

Auteurs: Mr. J. van Vleuten en mr. H.W. van Osch, werkzaam bij HVG Law als arbeidsrechtadvocaten (jeannet.van.vleuten@hvglaw.nl en huub.van.osch@hvglaw.nl)

Een maaltijd bestellen bij Deliveroo is al enkele maanden niet meer mogelijk in Nederland. Toch is Deliveroo de laatste tijd nog veel in het nieuws geweest vanwege een langlopende procedure. Kernvraag in die procedure: zijn maaltijdbezorgers werknemers (in dienst bij Deliveroo) of zelfstandig ondernemers (zzp’ers). Op 24 maart 2023 heeft de Hoge Raad eindelijk haar oordeel gegeven: de maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers, geen zzp’ers. In dit artikel schetsen we de huidige stand van zaken omtrent zzp’ers en lichten we de (gevolgen van) de uitspraak van de Hoge Raad toe, zowel nationaal als internationaal bezien.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Gelijke beloning ook wanneer de man beter heeft onderhandeld

Thomas Dillmann Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Thomas Dillmann, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt Internationales Wirtschaftsrecht, Bau- und Architektenrecht, Notar (Amtssitz Rheine) (dillmann@alpmann-froehlich.de)

Het Bundesarbeitsgericht (hoogste rechter in arbeidszaken in Duitsland) heeft in zijn uitspraak van 16 februari 2023 verduidelijkt dat mannen en vrouwen ook dan recht op gelijke beloning hebben, wanneer de mannelijke collega beter over zijn salaris heeft onderhandeld. Dit mag volgens de rechter geen reden zijn om af te wijken van het beginsel van gelijke beloning.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

We waken over uw en onze eigendommen én onze medewerkers; mag en kan een werkgever met behulp van camera’s toezicht op werknemers houden?

Helmi van Bergen Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het gebruik van camera’s is wijdverbreid, met name in openbare gebouwen, winkels en andere locaties waar zich zaken kunnen afspelen die niet gewenst zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal of inbraak, maar ook op voorkoming van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar waar mensen komen en gaan en waar mensen werken én waar deze mensen door middel van camerabeelden worden gefilmd, is ook de AVG van toepassing. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of werkgevers met behulp van camera’s al dan niet toezicht mogen houden op hun werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023