Arbeidsrecht

Wettelijke bijzondere ontslagbescherming in Duitsland

Anja Romijnders Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Anja Romijnders, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht bij Strick (romijnders@strick.de)

Er bestaan talloze situaties waarin werknemers bijzondere ontslagbescherming genieten. De betreffende voorschriften zijn niet alleen te vinden in de wet Kündigungsschutzgesetz (Duitse wet inzake ontslagbescherming, KSchG), maar ook in diverse andere arbeidsrechtelijk gezien, relevante wetgeving. Hieronder vindt u een samenvatting van de beroepsgroepen die in Duitsland bijzondere ontslagbescherming genieten.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Discriminatiezaken in Duitsland: misbruik van Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz leidt tot rechtszaken en juridische vraagtekens

Thomas Dillmann Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Thomas Dillmann, Rechtsanwält für Arbeitsrecht bij Alpmann-Fröhlich (dillmann@alpmann-froehlich.de

In Duitsland zijn alle antidiscriminatiebepalingen verankerd in de Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, de AGG (Algemene Wet Gelijke Behandeling). Deze wet verbiedt discriminatie op basis van etnische afkomst, geslacht, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele identiteit, zoals vastgelegd in de DSGVO Datenschutz Grundverordnung (Duitse AVG).

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Track and Trace: medewerkers onderweg volgen

Helmi van Bergen Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Pakketjes volgen via een track & trace systeem is vrij normaal. Het bericht van de bezorgdiensten is over het algemeen vrij nauwkeurig en geeft weer tussen welk tijdstip men dit pakketje kan verwachten. Ook een werkgever kan met deze zogenaamde trackingsystemen zijn werknemers volgen, die in bedrijfswagens onderweg zijn. De vraag is of werkgevers hun werknemers via deze trackingsystemen mogen monitoren. En indien dat toegestaan is, in welke situaties dit mag en onder welke voorwaarden.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Juridisch Loket gaat arbeidsmigranten helpen

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2024

Het Juridisch Loket gaat ook gratis rechtshulp verlenen aan EU-arbeidsmigranten. Om te beginnen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Waar mogelijk gebeurt dat in de moedertaal.

Bron: Juridisch Loket, 21 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging van een belastingverdrag: waarschuwingsplicht richting werknemers of niet?

mw. Marian vd Vinne Geschreven door
07-03-2024

Auteurs: Marian van de Vinne en Nicky de Groot, respectievelijk werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (marian@boxx-expat.com) en als arbeidsrechtadvocaat bij Pallas Advocaten (nicky.de.groot@pallas.nl)

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de norm van ‘goed werkgeverschap’ (artikel 7:611 BW) en de daaruit vloeiende waarschuwingsplicht/informatieplicht voor de werkgever in het kader van fiscale consequenties voor zowel werkgever als werknemer als gevolg van een belastingverdragswijziging, ook wel het KLM-arrest genoemd.(1) Interessant voor de praktijk is of hiermee de informatieplicht van de werkgever wordt opgerekt.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diploma-erkenning

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in de grensregio’s en de diploma-erkenning bij grenswerkers. Uitgelegd wordt hoe de grensoverschrijdende diploma-erkenning binnen de EU verloopt.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 5 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Vergelijkend overzicht regelgeving arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2024

Gepubliceerd is een vergelijkend naslagwerk (barrièremodel) van bevoegdheden, relevante instanties en regelgeving in België, Nederland en Noordrijn-Westfalen over de huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten.

Bron: EURIEC, 21 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Meldplicht WagwEU versoepeld voor onderwijssector

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2024

Werkgevers van werknemers die naar Nederland worden gedetacheerd om onderwijs te geven of onderzoek te verrichten, zijn per 1 januari 2024 uitgezonderd van de meldplicht (postedworkers.nl). Dit geldt ook voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen.

Bron: Postedworkers.nl, 1 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Duits Arbeidsrecht 2024: wat verandert er voor werkgevers met personeel in Duitsland?

Katharina Neuroth Geschreven door
12-01-2024

Auteurs: Katharina Neuroth en Thomas Dillmann, respectievelijk Rechtsanwältin/ Fachanwältin für Arbeitsrecht (neuroth@alpmann-froehlich.de) en Rechtsanwalt & Partner bij Alpmann-Fröhlich (dillmann@alpmann-froehlich.de)

Werkgevers en HR-managers in Duitsland dienen in 2024 rekening te houden met de volgende wettelijke veranderingen. Onderstaand treft u een beknopte samenvatting aan van de belangrijkste wijzigingen.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

De platformmedewerker in België: toch een zelfstandige?

Rob Valkeneers Door
12-01-2024

Auteur: Mr. Rob Valkeneers, advocaat bij Mploy Advocaten te Hasselt, België        

Net als in andere landen, worstelt men in België met de juridische status van platformmedewerkers. Ze staan in tussen een werknemer, die onder het gezag van een werkgever staat, en een zelfstandige, die onder niemands gezag staat. Door maatschappelijke en technologische evoluties is het de laatste jaren steeds moeilijker om uit te maken of een persoon onder gezag staat, en dus al dan niet werknemer is. Ondanks diverse regels hieromtrent, is het begrip “gezag” nu eenmaal erg vaag en ook de wettelijke criteria kunnen aanleiding geven tot interpretatieproblemen. De vraagt rijst daarom of het “gezagscriterium” zelf nog wel zo zinvol is en of we niet moeten streven naar het wegwerken van de grote verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. In dit artikel wordt op deze materie nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024