Rubriek: Arbeidsrecht

Ook voor Ryanair is rechter gewoonlijke werkplaats bevoegd

Carlo Douven Geschreven door
19 september 2017

Twee vliegende personeelsleden van Ryanair waren het niet eens met hun voorwaarden voor de uitvoering en beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Als bevoegde rechter moet optreden de rechter in het land waar de werknemers gewoonlijk werken. Dat is niet per definitie het land dat de thuisbasis is voor het vliegend personeel.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2016/688 en 689

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
01 september 2017

In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt wat onder ‘gewoonlijk werkland’ moet worden verstaan voor de WagwEU. De verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon moet meer gegevens gaan verstrekken in het kader van de WagwEU. De inspectie SZW gaat vermoedens van niet naleving van de CAO doorgeven aan de sociale parnters. Ook wordt geregeld dat uitzendbureaus voor de geslaagde bemiddeling al de identiteit van de werkzoekende kunnen vaststellen.

Bron: Minister van SZW, Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018, 30 augustus 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeidersbrochures 2017 van de Benelux verkrijgbaar

Carlo Douven Geschreven door
04 augustus 2017

De Benelux heeft de grensarbeidersbrochures 2017 gepubliceerd. De volgende brochures zijn te bestellen of down te loaden: Belgische grensarbeiders in Nederland, Nederlandse grensarbeiders in België, Belgische grensarbeiders in België en Luxemburgse grensarbeiders in België.

Bron: Benelux, 25 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie wil arbeidsvoorwaarden zeevarenden verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
03 augustus 2017

De Europese Commissie stelt voor een overeenkomst tussen sociale partners om de arbeidsvoorwaarden van zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag te verbeteren, in het EU-recht te verankeren. Het voorstel zal zeevarenden in de toekomst beter beschermen tegen achterlating in buitenlandse havens en zal hun rechten op compensatie versterken bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico.

Bron: Europese Commissie, 27 juli 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Raad van State ontleedt: inlening of dienstverrrichting?

Carlo Douven Geschreven door
01 augustus 2017

 

De Raad van State gaat in een uitspraak uitgebreid in op de vraag of de Roemeense werknemers in 2013 onder toezicht en leiding van een Nederlandse onderneming, werkzaam zijn geweest. De feiten en omstandigheden wegend, vindt de Raad van State dat sprake is van dienstverrichting en niet van inlening van arbeidskrachten. Een tewerkstellingsvergunning was dus niet vereist.

Bron: Raad van State, 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819

 

Gepubliceerd in Nieuws

Handleiding zorgplicht werkgevers bij internationaal werken

Carlo Douven Geschreven door
31 juli 2017

Een werkgever heeft een zorgplicht jegens werknemers. Dat is ook het geval als werknemers in het buitenland werken. Om op ongelukken, calamiteiten voorbereid te zijn vraagt dat voor om een (internationaal) risicobeheersingsprogramma. De gratis handleiding kunt u nu downloaden.

Bron: AWVN, 27 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Checklist voor zelfinspectie eerlijk werken

Carlo Douven Geschreven door
12 juli 2017

De inspectie SZW heeft een speelse website geïntroduceerd met handige checklists voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten op de loonlijst hebben staan. Ingegaan wordt op diverse aandachtspunten (identificatie, werkvergunning etc.) bij diverse doelgroepen (werknemers, zzp-ers, stagiairs, kennismigranten etc.)

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Ministerraad wil minimumloon ook bij opdrachtovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
06 juli 2017

Ook als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst tot opdracht (aanneem-, uitgeef- of vervoersovereenkomst) is vanaf 1 januari 2018 het wettelijke minimumloon van toepassing voor de werknemers die de opdracht uitvoeren, aldus een voorstel van de ministerraad.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met reiskostenvergoeding bij Oost-Europese uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
03 juli 2017

Minister Asscher heeft vragen beantwoord over fraude met reiskostenvergoedingen. Sinds de Wet aanpak schijnconstructies moeten reiskostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook staan. De werknemer kan dan zien of de Wet Minimumloon wordt ontdoken. Het is niet verplicht loonstrook in een andere taal dan het Nederlands te verstrekken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Herplaatsing van medewerkers strekt tot over de grenzen

Anja van Dijck Geschreven door
30 juni 2017

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators ( dijck@kehrens-snoeks.nl

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de redelijkheidsmaatstaf verdwenen uit de herplaatsingstoets. Dit heeft diverse gevolgen in het kader van ontslag voor een werkgever binnen een internationaal concernverband. In dit artikel komt aan de orde wat wordt verstaan onder de herplaatsingstoets en wat de gevolgen zijn voor werkgevers en werknemers binnen een internationaal concern.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017