Rubriek: Arbeidsrecht

Inspectie SZW intensiveert werkzaamheden

Carlo Douven Geschreven door
04 januari 2018

De inspectie SZW krijgt een aanzienlijke uitbreiding de komende jaren om de handhavingsketen te versterken. In het jaarplan 2018 wordt ingegaan op de plannen van de Inspectie voor 2018 en latere jaren. De verantwoordelijkheid blijft primair bij de werkgever en de werknemer. De handhavingsketen moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving nageleefd en gehandhaafd wordt. Op bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting wordt zwaar ingezet.

Bron: Ministerie van SZW, Jaarplan Inspectie SZW 2018, 13 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

2e monitor Wet aanpak schijnconstructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft geleid tot minder loonkwesties, betere betaling achterstallig loon, duidelijkere specificaties loonaangifte, meer girale betalingen minimumloon, preventiemaatregelen, 755 openbaar gemaakte boetes etc. Ook geeft de minister aanvullende info over looninhoudingen ter zake van huisvesting en de toepassing van de Wet minimumloon bij stukloon.

Bron: Ministerie van SZW, 22 december 2017, kenmerk: 2017-0000173741

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidsvoorwaarden 30.000 zeevarenden verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
20 december 2017

Vanaf 1 februari 2018 moeten reders voor zeevarenden verzekeringen afsluiten. Deze moet er bijvoorbeeld toe leiden dat men sneller naar huis kan bij calamiteiten, loondoorbetalingen krijgen na faillissement van de werkgever. Ook wordt de reder eerder aansprakelijk bij ongevallen etc.

Bron: rijksoverheid, 19 december 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Uitruil loon in land- en tuinbouw wordt problematisch in 2018

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2017

De inhouding van huisvestingskosten op het (minimum)loon in de land- en tuinbouwsector is nog een probleem. Meerwerkvergoedingen mogen m.i.v. 2018 niet meer uitgeruild worden tegen onbelaste onkostenvergoedingen. Dat kan alleen nog voor huisvesting die aan bepaalde normen voldoet, maar dat is nog niet ingeregeld in de branche.

Bron: Minister van SZW, 18 december 2017, kenmerk: 2017-0000196051

Gepubliceerd in Nieuws

Minister SZW gaat in op misstanden Westland

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2017

De Minister van SZW Koolmees beantwoordt vragen over vermeende misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland die werken bij uitzendbureau Efficiënt at Work.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2017, kenmerk: 2017-0000189759 

Gepubliceerd in Nieuws

De werkvloer weerspiegelt het leven

Torsten Viebahn Geschreven door
08 december 2017

Auteur: Torsten Viebahn, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden? Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen waarbij het arbeidsrecht in het geding is. Soms gaat het hierbij om relatief onbeduidende of zelfs onbenullige zaken, soms ook niet. En omdat het Duitse arbeidsrecht een nogal complexe aangelegenheid is en voor de leek vaak slechts met grote moeite te bevatten, lijkt het zinvol eens een aantal aspecten van het arbeidsrecht in Duitsland de revue te laten passeren. Alledaags zaken die eens niets met clausules in arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht of toeslagen voor overuren te maken hebben. Een drietal voorbeelden uit de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21 november 2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Gepubliceerd in Nieuws

Telewerk in België

Dirk Laruelle Geschreven door
26 oktober 2017

Auteur: Dirk Laruelle, Senior Consultant bij Interfisc (dirk.laruelle@interfisc.be)

Wanneer een buitenlandse (bijvoorbeeld Nederlandse) werkgever Belgische werknemers in dienst heeft zonder over een vestiging of bedrijfslocatie in België te beschikken, zullen deze werknemers genoodzaakt zijn hun werkzaamheden veelal op hun thuisadres te verrichten. Voor deze werkgevers is het belangrijk te weten dat dit thuiswerk in België wettelijk is geregeld. Voor het regelmatig of structureel thuiswerk bestond al een wettelijke regeling. Door de “Wet Werkbaar en Wendbaar Werk” van 5 maart 2017 is nu ook een kader uitgewerkt voor het occasioneel telewerk. Dit om werknemers in staat te stellen hun beroeps- en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Hierna wordt kort ingegaan op beide vormen van thuiswerk.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

Welke rechter is er bevoegd bij een piloot of stewardess?

Anja van Dijck Geschreven door
26 oktober 2017

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, werkzaam als advocaat/partner arbeidsrecht bij Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 14 september heeft het HvJ EU een uitspraak gedaan over de bevoegde rechter in luchtvaartzaken. Het HvJ EU heeft hiermee haar eerdere uitspraken bevestigd. Wat is in dit soort zaken de “plaats van waar of van waaruit” een werknemer werkt? Onderstaand zal eerst kort de casus behandeld worden en vervolgens zal worden toegelicht wat het HvJ EU heeft geoordeeld.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

Detacheringsrichtlijn en VO sociale zekerheid worden aangepast

Carlo Douven Geschreven door
26 oktober 2017

De Europese Ministers hebben overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de coordinatieverordening sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. De detacheringstermijn wil men beperken tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Men moet drie maanden verzekerd zijn geweest voor de detachering en tussen twee detacheringen geldt een onderbrekingsperiode van twee maanden. De ingangsdatum is nog onbekend.

Bron: Brief van Minister van SZW Asscher, 25 oktober 2017, 2017-0000171870

Gepubliceerd in Nieuws