Rubriek: Arbeidsrecht

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2019

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte in grensoverschrijdend perspectief

Heike Xhonneux Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Heike Xhonneux, Adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux juristen

We hebben in dit vakblad al vaker aandacht besteed aan het onderwerp ziekte als iemand aan de andere kant van de grens of in meerdere landen werkt. In de EGVO 883-2004 is ook de uitkering bij ziekte en invaliditeit gecoördineerd en daardoor worden veel problemen gelukkig ondervangen. Echter, er kunnen desondanks enkele (nog) niet opgeloste problemen ontstaan, waaronder de in dit artikel te bespreken vraag hoe lang een werkgever het loon bij ziekte moet doorbetalen. Ik zal me hierbij vooral focussen op de situatie dicht bij huis, namelijk de kwesties die zich bij grensgangers vanuit Nederland kunnen voordoen. Om te beginnen zullen kort de verschillen tussen de loondoorbetalingen worden geschetst en dan een korte weergave van waar in de praktijk de problemen (kunnen) ontstaan. Daarna wordt ingegaan op de mogelijke interpretaties van de wet- en regelgeving. Afsluitend volgt een conclusie met enkele aanbevelingen.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Remco den Haan Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Duitse werkgevers moeten personeel wijzen op vakantietegoed

Anja Romijnders Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam als Rechtsanwältin bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Duitse werkgevers moeten er voortaan bij hun medewerkers op aandringen dat deze hun nog niet aangevraagde wettelijke verlofdagen opnemen en er tevens op wijzen dat deze vakantiedagen anders komen te vervallen. Aldus een actueel principebesluit door het Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt, dat daarmee Duits recht in overeenstemming brengt met geldend EU-recht. Een automatisch verval van het recht op vakantie is hiermee van de baan. Voor de personeelsafdelingen van grote bedrijven betekent dit besluit ongetwijfeld een hoop extra werk – en sommige werknemers hebben in 2019 wellicht meer vakantiedagen dan verondersteld.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

EC maakt werk van erkenning beroepskwalificaties

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

De Europese Commissie dreigt met infractieprocedures tegen 24 Lidstaten, waaronder Nederland. Alle 24 landen hebben de richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties’ niet (juist) geïmplementeerd per 18 januari 2016.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Aandelengerelateerde beloningen voor werknemers van start-ups

Yentl Delahaije Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Yentl Delahaije, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (yentl.delahaije@nl.ey.com)

De laatste jaren verdiepen werkgevers zich steeds meer in de verschillende manieren waarop ze werknemers kunnen aantrekken, behouden en belonen voor hun prestaties. Het is voor werkgevers immers belangrijk om een beloningsbeleid te hebben dat de juiste werknemers aantrekt en hen tevreden houdt. Daarbij is het louter belonen via het reguliere salaris en een eventuele bonus niet meer van deze tijd. Start-ups hebben vaak een beperkte liquiditeit, waardoor ze werknemers niet het salaris kunnen bieden dat ze misschien zouden willen. Aandelengerelateerde beloningen kunnen dan een uitkomst bieden. In deze bijdrage bespreek ik de beloningsmogelijkheden voor werknemers van start-ups, met name aandelengerelateerde beloningen. Specifiek ga ik daarbij ook in op aandelengerelateerde beloningen in grensoverschrijdend perspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (I)

Remco den Haan Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

Het uitbreiden van een onderneming over de landsgrenzen is door niet op elkaar aansluitende nationale wet- en regelgeving een behoorlijke hobbel. In onderstaande casus wordt de populaire arbeidsvoorwaarde “auto van de zaak”, of wel de bedrijfswagen, onder de loep genomen. De buitenlandse werkgever heeft een aantal opties om deze voorwaarde voor zijn Nederlandse personeel in te vullen, maar moet wel rekening houden met de Nederlandse regels voor de fiscale behandeling van de auto van de zaak. In dit nummer van het vakblad Grensoverschrijdend Werken bespreken we de situatie waarin een Belgische onderneming in Nederland een Nederlandse werknemer inzet. In het volgende nummer behandelen we de casus van een Belgische medewerkster die vanuit een woning in Nederland opereert.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Leeftijdsdiscriminatie in een Duitse vacature

Torsten Viebahn Geschreven door
08-03-2019

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Stel, een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in Duitsland in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht onlangs bepaald.

Gepubliceerd in Vakblad 21, 2019

Harde Brexit en de gevolgen voor werknemers

Arnoud Driessen Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Mr Arnoud A.G. Driessen, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Een artikel schrijven over Brexit en de gevolgen voor de werknemers is op dit moment bijna een onmogelijkheid. Bijna dagelijks zijn er ontwikkelingen die eerdere afspraken, aannames en verwachtingen weer laten veranderen. Dit artikel is dan ook geschreven op basis van de stand van zaken op 17 januari 2019. De stemming in het parlement in het Verenigd Koninkrijk over de Brexit overeenkomst, “de Withdrawal agreement”, tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is nu met ruime meerderheid door dit parlement verworpen. Het is verder gissen naar het vervolg, maar mogelijk is dat op het moment dat u dit leest wel al duidelijker.

In dit artikel gaan we uit van een zogenaamde harde Brexit. Het Verenigd Koninkrijk en de EU komen hierbij niet tot onderlinge afspraken en het Verenigd Koninkrijk zal op 29 maart 2019 om 23:00 niet langer deel uitmaken van de EU. Het Verenigd Koninkrijk zal hierdoor vanaf dat moment gezien worden als een derde land en alle EU afspraken die eerder van toepassing waren zullen niet meer van toepassing zijn in de relatie met het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel zal ik uiteenzetten wat de gevolgen zullen zijn vanuit immigratie, belasting en sociaal zekerheid perspectief voor werknemers in de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019