30procentregeling

De 30%-regeling of 30/20/10-regeling, snapt iedereen het nog? (deel 2)

Henk Amorison Door
18-04-2024

Auteurs: Henk Amorison en Kevin Dam, beiden zijn Tax consultant bij Hillbrook Expatriate Tax Solutions (henk@hillbrook.nl en kevin@hillbrook.nl)

In het vorige nummer van ‘Grensoverschrijdend werken’ hebben wij een set van geactualiseerde stroomschema’s over de 30%-regeling geïntroduceerd. In het vorige deel hebben wij de eerste twee stroomschema’s van deze set besproken. In ’Stroomschema 1’ hebben wij de diverse salarisnormen van de 30%-regeling opgenomen, evenals de doorverwijzing naar één van de drie substroomschema’s. ‘Stroomschema 2’, de eerste van de drie substroomschema’s, betreft de gevallen waarbij de dienstbetrekking in het kader waarvan wordt getoetst of een werknemer in aanmerking kan komen voor de 30%-regeling, de eerste Nederlandse dienstbetrekking is. In dit tweede deel zullen de overige twee stroomschema’s centraal staan.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

Marco Wijnberg Geschreven door
15-04-2024

Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

Gepubliceerd in Nieuws

Geen recht op de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2024

A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Gepubliceerd in Nieuws

Zonder keuze geen partiële buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2024

A, maakt gebruik van de 30%-regeling, maar kan niet aangemerkt worden als een partiële buitenlandse belastingplichtige. Die regeling is niet van rechtswege van toepassing. Een keuze voor de regeling is vereist.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:543

Gepubliceerd in Nieuws

Geen 30%-regeling door inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2024

A, uit India, heeft gestudeerd in België. Tijdens het zoekjaar afgestudeerden heeft hij in Nederland verblijf gehad en gewerkt via een uitzendbureau. Onder meer dit duidt op inwonerschap, waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Gepubliceerd in Nieuws

Evaluatie 30%-regeling – Expat doe mee!

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Er is een questionnaire voor expats ontwikkeld over extraterritoriale kosten, incl. de 30%-regeling. De evaluatie moet medio 2024 zijn afgerond, zodat bij de Belastingplannen 2025 rekening kan worden gehouden met het onderzoek.

Bron: SEO, 25 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Beperkt overgangsrecht verkorte looptijd 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Met ingang van 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het overgangsrecht gaf geen volledige eerbiediging voor bestaande situaties. Volgens de rechtbank mocht de wetgever het overgangsrecht beperken.

Bron: Financieel Dagblad, 20 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

De 30%-regeling of 30/20/10-regeling, snapt iedereen het nog? (deel 1)

Henk Amorison Door
07-03-2024

Auteurs: Henk Amorison en Kevin Dam, beiden zijn Tax consultant bij Hillbrook Expatriate Tax Solutions (henk@hillbrook.nl en kevin@hillbrook.nl)

Als het gaat om de 30%-regeling, is het lastig nog door de bomen het bos te zien. Niet alleen om te weten wanneer iemand ervoor in aanmerking komt, maar ook om te begrijpen welke (overgangs)regeling op werknemers van toepassing is. Zo’n 10 jaar geleden hebben we de 30%-regeling van 2012 in één stroomschema proberen te vangen. Nu, met de vele wijzigingen en overgangsregelingen, doen we een nieuwe poging. Deze keer hebben we daar vier stroomschema’s voor nodig. Middels de stroomschema’s kun je beoordelen óf en wanneer een ingekomen werknemer wel of niet in aanmerking kan komen voor de 30%-regeling of de 30/20/10-regeling, al dan niet met een gemaximeerde grondslag te maken krijgt en mét of zónder te kunnen opteren voor de zogenoemde ‘partiële buitenlandse belastingplicht’ in de aangifte inkomstenbelasting. In deze editie van het vakblad lichten we stroomschema 1 en 2 toe, in het komende nummer volgen stroomschema 3 en 4.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2024

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws