Rubriek: 30%regeling

Wijziging 30%-regeling heeft de nodige uitvoeringsgevolgen

Tamara Veldkamp Geschreven door
28-09-2022

Volgens de bij het Belastingplan ingediende uitvoeringstoetsen leidt de beperking van de 30%-regeling tot uitvoeringsgevolgen betreffende het overgangsrecht, bezwaarschriften en het switchen tussen de 30%-regeling / vergoeding van de werkelijke kosten.

Bron: Uitvoeringstoets Belastingplan 2013, 20 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Prinsjesdag 2022 – Beperkte wijzigingen grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2022

De belangrijkste wijziging is dat de 30%-regeling wordt afgetopt op de Balkenende-norm (2022: 216.000 euro) per 1 januari 2024. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2026 voor ultimo 2022 bestaande situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling: wisseling werkgever tijdens bestaan oude dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2022

Door een arbeidsconflict is Z zijn dienstbetrekking aan het beëindigen op het moment dat hij een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. De 30%-regeling kan Z toepassen bij zijn nieuwe werkgever, omdat sprake is van een wisseling van werkgever.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5686

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever heeft de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Hoge Raad, 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1100

Gepubliceerd in Nieuws

Einde partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er nabij?

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2022

In een interdepartementaal beleidsonderzoek naar vermogensverdeling zijn belastingconstructies beschreven. Een daarvan betreft een constructie met de partiële buitenlandse belastingplicht, die ten gevolge hiervan mogelijk (deels) wordt afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling opnieuw onder vuur

Ron Noordenbos Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Anke Nooitgedagt en Ron Noordenbos, respectievelijk werkzaam als Analyst (GES) bij Deloitte Nederland (annooitgedagt@deloitte.nl) en als Tax Manager bij Deloitte Nederland (rnoordenbos@deloitte.nl)

In de voorjaarsnota(1) heeft het kabinet aangekondigd de 30%-regeling te willen versoberen. Werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven om in dienstbetrekking te werken voor een inhoudingsplichtige in Nederland kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Met deze regeling wordt een deel van het overeengekomen loon gedurende maximaal vijf jaar als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten (ET kosten) beschouwd. De 30%-regeling zal volgens deze aankondiging over een periode van drie jaar worden beperkt tot maximaal de WNT-norm (2022: € 216.000). De verwachte structurele opbrengst hiervan bedraagt € 85 miljoen. Wij gaan hierna iets dieper in op het nut van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook schetsen wij hoe de regeling is geëvolueerd in de afgelopen tijd en welke feiten en onderzoeken daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuwe Belgische bijzondere belastingstelsels: highlights en vergelijking met Nederlandse 30%-regeling

Lotte Scheepers Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Lotte Scheepers en Els van Ham, respectievelijk Consultant tax at Boxx global expat solutions (lotte@boxx-expat.com) en Senior Manager at Boxx global expat solutions (els@boxx-expat.com)

Op 1 januari 2022 trad in België een nieuw belastingstelsel voor expats in werking, dat deels geïnspireerd is op de 30%-regeling in Nederland. Beide stelsels worden in dit artikel onder de loep genomen. Met onder meer een schematische vergelijking tussen de Nederlandse 30%-regeling en het nieuwe en oude Belgische belastingstelsel.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuw Belgisch expatstatuut: verdere toelichting in nieuwe circulaire

StijnSablon Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Stijn Sablon en Sander Panhuysen, werkzaam als Tax Director en Tax Assistant bij Mazars ALTOS BV, België.

Op 6 mei 2022 publiceerde de Belgische belastingadministratie een nieuwe circulaire met betrekking tot het nieuwe expatstatuut (“Circulaire 2022/C/47 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers”) (hierna “de nieuwe circulaire”). Deze langverwachte circulaire kan gezien worden als een gids waarbij de wetteksten rond het nieuwe expatstatuut grondiger worden uitgelegd. Doch deze circulaire lost de vragen vanuit de praktijk nog niet allemaal op en er zijn nog een aantal grote vraagtekens rond de toepassing van enkele nieuwe elementen. Verder is het ook nog steeds uitkijken naar de FAQ (“Frequently Asked Questions”) die de Belgische belastingadministratie nog zou publiceren die deze praktijkvragen – hopelijk – verder kunnen zullen beantwoorden.Dit artikel komt er in navolging van het eerder gepubliceerde artikel in de editie van maart 2022. In deze editie wordt verder ingegaan op de toepassing van de nieuw gepubliceerde circulaire alsook op de bedenkingen en openstaande vragen die er op dit moment nog steeds zijn over het nieuwe expatstatuut.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Hardheidsclausule herstelt fout in beschikking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2022

De inspecteur heeft een nieuwe 30%-beschikking afgegeven bij een wisseling van werkgever. Door een fout van de inspecteur was de einddatum fout. Belanghebbende ging te laat in bezwaar. Na een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is de einddatum toch aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot het eindheffingsloon

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2022

De gerichte vrijstellingen, zoals de 30%-vergoeding, behoren niet tot het loon voor de berekening van de hoogte van de eindheffing over de excessieve vertrekvergoeding. De rechtbank geeft aan de wetssystematische uitleg voorrang boven de grammaticale uileg.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:2660

Gepubliceerd in Nieuws