Rubriek: 30%regeling

Keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht is te laat

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2023

U verzoekt 10 maanden nadat de aanslag onherroepelijk is geworden om belast te worden als een partiële buitenlands belastingplichtige. Het verzoek is te laat ingediend en daarmee ongegrond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1738

Gepubliceerd in Nieuws

Heroverweging/wijziging looptijd 30%-regeling niet mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2023

De inspecteur hoeft de looptijd 30%-regeling na een eerdere beschikking niet ambtshalve te heroverwegen. De inspecteur kan een nieuw verzoek verkort afdoen als geen nieuwe gegevens of omstandigheden worden vermeld.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 31 januari 203, ECLI:NL:GHAMS:2023:331

Gepubliceerd in Nieuws

Wisseling werkgever beoordelen vanaf einde tewerkstelling

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2023

R woont in Nederland en wisselt na 17 maanden onbetaald verlof van werkgever. Voor de 30%-regeling is geen sprake van wisseling van werkgever. De periode tussen de twee tewerkstellingen is langer geweest dan drie maanden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:784

Gepubliceerd in Nieuws

Canadese onderzoekster heeft recht op 30%-regeling.

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2023

P verbleef twee jaar voor onderzoek in Nederland alvorens ze een baan kreeg in Nederland. Ze was die jaren nog Canadees inwoner. De twee jaar tellen niet mee voor het 150-kilometer-criterium van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11870

Gepubliceerd in Nieuws

ET-kosten vergoeden naast de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2023

Worden naast de 30%-regeling nog werkelijke extraterritoriale kosten vergoed, dan is sprake van loon, tenzij de werkelijke kosten aangewezen worden als eindheffingsloon. Dan komen de kosten ten laste van de vrije ruimte. Er gelden enkele uitzonderingen.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 17 februari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Gepubliceerd in Nieuws

Wijze vragen stellen inspecteur leidt alsnog tot 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2023

De inspecteur heeft vragen gesteld na een tweede verzoek voor de 30%-regeling, niet alleen om het nieuw feit te onderzoeken. De inspecteur heeft dan het vertrouwen gewekt dat de nieuwe inhoudelijke beoordeling kan leiden tot de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7557

Gepubliceerd in Nieuws

Keuze partiële buitenlandse belastingplicht niet tijdig gedaan

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2023

C maakt gebruik van de 30%-regeling. In zijn aangifte vult hij zijn banktegoeden in. Daarmee heeft C niet gekozen voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Die keuze kan niet meer herzien worden nadat de aanslag onherroepelijk vast staat.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 16 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:11841

Gepubliceerd in Nieuws

Verrekening loonheffing pas na feitelijk verhalen

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2023

Doordat de 30%-regeling niet van toepassing is, moet de 30%-vergoeding gebruteerd worden. De werkgever wil de loonheffing verhalen op werknemer M. Zolang M niet aannemelijk dat de verhaald is, kan die loonheffing niet als voorheffing verrekend worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 december 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7312

Gepubliceerd in Nieuws

Na tweede verzoek wel recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2023

De inspecteur mag het tweede verzoek om toepassing 30%-regeling afwijzen met verwijzing naar de afwijzing van het eerste verzoek. Echter de inspecteur heeft het vertrouwen gewekt het tweede verzoek opnieuw te beoordelen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10935

Gepubliceerd in Nieuws