Sander Groen

Sander Groen

29-05-2019

De Europese Blauwe Kaart: wat kan een expat met deze vergunning?

Auteurs: Sander Groen en Dennis Reins, respectievelijk partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl) en partner bij TTT-group (dennis.reins@ttt-group.com)

De Europese Blauwe Kaart is vanuit marketingperspectief heel goed in de ‘expatmarkt’ gezet door de Europe Commissie, bij de introductie in 2010. Veel expats en hun werkgevers hebben de indruk dat de ‘EU Blue Card’ als vergunning het recht geeft in de gehele Europese Unie te werken en te wonen. Dat is dus niet zo. De Europese Blauwe Kaart is landgebonden, en geeft alleen het recht om te werken in de lidstaat die de kaart heeft afgegeven. In Nederland is de Europese Blauwe Kaart zelfs helemaal geen succes. De Nederlandse regering heeft de toelatingsvoorwaarden van de Europese Blauwe Kaart met opzet zwaarder gemaakt dan die voor de kennismigrantenregeling. Zo geldt een fors hoger salariscriterium(1), plus de eis van minimaal een Bachelor diploma die ook op dit niveau moet zijn beoordeeld door het Informatiecentrum Diplomawaardering. Door de eisen voor afgifte van de kennismigrantenvergunning lager te stellen, wilde de Nederlandse regering Nederland als vestigingsland voor expats aantrekkelijker maken ten opzichte van de buurlanden.

22-04-2019

Boetebeleid IND goedgekeurd door de Raad van State

Auteur: Sander Groen, partner bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers (groen@kroesadvocaten.nl)

Aanleiding voor deze bijdrage is de uitspraak van de Raad van State van 26 november 2018.(1) Deze uitspraak is interessant omdat het de eerste keer is dat de hoogste rechter oordeelt over het boetebeleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Waar gaat het in deze uitspraak over? Het betreft een au pair-bureau dat zich bezighoudt met het bemiddelen en plaatsen van au pairs bij gastgezinnen. Het au pair-bureau heeft volgens de IND de zorg- en informatieplicht overtreden en heeft daarvoor boetes gekregen.(2) Het bureau zou het gastgezin niet op zorgvuldige wijze hebben geselecteerd en zich niet op de hoogte hebben gehouden van het welbevinden en welzijn van de au pair. Ook heeft het au pair-bureau volgens de IND niet tijdig gemeld dat de gastmoeder niet langer woonachtig was op het gezinsadres. Deze uitspraak is relevant voor werkgevers die gebruik maken van het erkend referentschap voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor kennismigranten, overplaatsing binnen een onderneming en Europese blauwe kaarten. De informatie- en zorgplicht geldt immers ook voor deze werkgevers.