Remco den Haan

Remco den Haan

10-02-2020

Uitzenden over de grens, de 183 dagen regeling en de WagwEU

Auteur: Remco den Haan, Tax Manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg (Remco.denHaan@interfisc.nl)

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Zo goed dat het in sommige sectoren moeilijk is om personeel te vinden. Dat is voor buitenlandse uitzendbureaus een aanleiding om hun diensten ook in Nederland aan te bieden. In onze praktijk zien wij een opvallende toename van Belgische uitzendbureaus die in Nederland werknemers te werk willen stellen. Dit lijkt een niet al te ingewikkelde casus, maar in de praktijk blijkt dat het vaak ontbreekt aan kennis en een goede voorbereiding. In dit artikel wordt achtereenvolgens ingegaan op de 183 dagen regeling, uitzendarbeid en de WagwEU.

11-12-2019

Belgisch bouwbedrijf gaat aan de slag in Nederland; wat dan?

Auteur: Remco den Haan, Tax manager bij Interfisc Consult BV in Voorburg

De economie draait nog steeds op volle toeren en daar plukt ook de bouwsector haar vruchten van. In onze praktijk hebben wij dan ook regelmatig contact met Belgische bouwbedrijven die in Nederland een bouwproject gaan uitvoeren. Voor velen is het de eerste keer dat zij met het werken over de grens in aanraking komen. Na de vreugde van het winnen van de opdracht, volgt de schrik: moeten we iets regelen voor het personeel, en zo ja wat? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal stapsgewijs uiteen worden gezet wat de gevolgen zijn van zo’n project voor de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerkers en voor wat betreft de afdracht van sociale zekerheidspremies en loonbelasting. De gebruikte bedrijfsnaam is fictief.

22-04-2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

08-03-2019

Met de auto van de zaak de grens over (I)

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

Het uitbreiden van een onderneming over de landsgrenzen is door niet op elkaar aansluitende nationale wet- en regelgeving een behoorlijke hobbel. In onderstaande casus wordt de populaire arbeidsvoorwaarde “auto van de zaak”, of wel de bedrijfswagen, onder de loep genomen. De buitenlandse werkgever heeft een aantal opties om deze voorwaarde voor zijn Nederlandse personeel in te vullen, maar moet wel rekening houden met de Nederlandse regels voor de fiscale behandeling van de auto van de zaak. In dit nummer van het vakblad Grensoverschrijdend Werken bespreken we de situatie waarin een Belgische onderneming in Nederland een Nederlandse werknemer inzet. In het volgende nummer behandelen we de casus van een Belgische medewerkster die vanuit een woning in Nederland opereert.