Edith de Bourgraaf

Edith de Bourgraaf

05-11-2018

Brexit: de gevolgen voor het vrij personenverkeer

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

Nog een klein half jaar en dan is de Brexit een feit. Wat betekent dit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en voor Britten in Nederland? Het vrij personenverkeer is een van de grondbeginselen van het EU verdrag. Dankzij het vrij personenverkeer kunnen onderdanen van een EU lidstaat zich in een andere lidstaat vestigen zonder restricties. Na de Brexit zal dit recht ophouden te bestaan voor Britten in Nederland en voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel bespreek ik de verschillende fasen van de Brexit en de gevolgen voor de vrijheid van het personenverkeer.

09-07-2018

ETIAS: aangescherpte regelgeving voor reizen naar Schengengebied

Auteur: drs E. de Bourgraaf, Werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Dit zijn 22 landen van de Europese Unie en vier niet-lidstaten (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). De EU lidstaten Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk maken geen deel uit van het Schengengebied. Door de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 en de vluchtelingencrisis die in de zomer van 2015 op gang kwam, is het vrij reizen binnen het Schengengebied onder druk komen te staan. Om de veiligheid binnen het Schengengebied te verbeteren en om illegale immigratie te beperken heeft de Europese Commissie in november 2016 een voorstel gedaan voor de introductie van een Europees systeem voor reisinformatie- en autorisatie (ETIAS). In dit artikel zal ik de achtergrond behandelen alsmede de voorwaarden voor gebruik van het nieuwe systeem.

28-05-2018

Is uw bedrijf klaar voor een controle door de IND?

Auteur: drs E. de Bourgraaf, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (edith.de.bourgraaf@nl.ey.com)

In juni 2013 is het Modern Migratiebeleid (MoMi) ingevoerd. Het uitgangspunt van MoMi is dat vreemdelingen die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig toegelaten worden. Werkgevers kunnen zich in dit verband laten registeren als erkend referent bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De erkend referent heeft toegang tot een versnelde toelatingsprocedure. Daarbij worden de administratieve lasten voor werkgevers zo beperkt mogelijk gehouden. In ruil daarvoor heeft de erkend referent plichten naar de IND. Uit een recent onderzoek is gebleken dat het toezicht op erkend referenten niet voldoende effectief is. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van de effectiviteit van het toezicht.

In dit artikel informeer ik u over de plichten van een erkend referent, de sancties bij niet naleving van de plichten en de aandachtspunten om u als werkgever voor te bereiden op een controle