Asmae Bousrou

Asmae Bousrou

22-04-2019

Tijdsevenredige vermindering heffingskortingen bij remigratie; discriminatoir of niet?

Auteur: Asmae Bousrou, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com)

Op grond van de Nederlandse wet wordt het premiedeel van de heffingskorting tijdsevenredig verminderd bij remigratie. Maar is de nationale wetgeving wel EU-proof? Biedt het Blanckaert en/of het Schumacker arrest wellicht een antwoord op deze vraag? Deze vragen kwamen allemaal aan de orde in het Zyla arrest. Allereerst zal ik een korte casusbeschrijving geven van de zaak Zyla. Voordat ik inga op de procedure, zal ik de Europese sociale zekerheidsverordening en het nationale recht bespreken. Vervolgens worden het Blanckaert arrest, het Schumacker arrest en de prejudiciële vragen besproken.

16-04-2018

Mini-job leidt tot mini-sociale verzekering, of toch niet?

Auteur: Asmae Bousrou, Werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com)

Op een werknemer die woonachtig is in Nederland en een dienstbetrekking heeft in Duitsland is het sociale zekerheidsstelsel van Duitsland van toepassing. Maar wat als deze dienstbetrekking een ‘mini-job’ betreft? Het Duitse stelsel verzekert in dat geval enkel tegen arbeidsongevallen. Is de werknemer dan toch in Nederland verzekerd voor overige verzekeringen, of niet? Aan het Europese Hof van Justitie zijn prejudiciële vragen gesteld hierover. In dit artikel zal hierop nader worden ingegaan. Allereerst zal de casus worden uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de algemene regels. Ook zullen de prejudiciële vragen worden besproken die door de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad werden gesteld. Ten slotte wordt het arrest Bosmann besproken.

22-09-2017

Sociale zekerheid in een drie landen-situatie

Auteur: Asmae Bousrou, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com).

Welk sociaalzekerheidsverdrag is van toepassing indien een werknemer in een ander land woont dan waar hij werkt (binnen de EU) en vervolgens door zijn buitenlandse werkgever gedetacheerd wordt naar een niet-EU land? Het antwoord lijkt simpel, maar niets is minder waar. In dit artikel zal aan de hand van een casus op deze vraag worden ingegaan. Ook zal aandacht worden besteed aan het Aldewereld-arrest.