Torsten Viebahn

Torsten Viebahn

01-11-2019

Gewijzigde rechtspraak omtrent verlenging van tijdelijke arbeidscontracten in Duitsland

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Begin 2019 moest het Bundesarbeitsgericht gedwongen afscheid nemen van zijn oude rechtspraak omtrent de verlenging van tijdelijke arbeidscontracten. Vrij recent heeft het Bundesarbeitsgericht hieromtrent meer duidelijkheid verschaft in een nieuwe uitspraak. Deze bijdrage zal eerst een schets geven van het juridische kader van tijdelijke arbeidscontracten in Duitsland. Daarna zal de oude en nieuwe rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht worden besproken.

05-07-2019

Duitse minimumloonwet geldt ook voor buitenlandse transporteurs

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

De Duitse wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz, MiLoG) geldt volgens een recente uitspraak door het Finanzgericht Berlin-Brandenburg ook voor in het buitenland gevestigde expeditiebedrijven en hun werknemers, ook al is de “Duitse” werktijd van vrachtwagenchauffeurs in de regel slechts van korte duur. Hiermee volgde de rechtbank de lijn van het Finanzgericht Baden-Württemberg van vorig jaar.

08-03-2019

Leeftijdsdiscriminatie in een Duitse vacature

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Stel, een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in Duitsland in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht onlangs bepaald.

13-12-2018

In Duitsland na deeltijdbaan recht op terugkeer naar volledig dienstverband

Auteur: Torsten Viebahn, Als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

De Duitse Bundestag (vgl. Tweede Kamer) heeft de wet Gesetz zur Brückenteilzeit aangenomen. Werknemers hebben voortaan een wettelijk recht op tijdelijk parttime werken. Het wetsvoorstel was tot op het laatste moment omstreden, maar is ondanks de scepsis van de deskundigen in de commissie ongewijzigd aangenomen. Per 1 januari 2019 treedt deze wet in werking.

16-04-2018

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen worden aangepakt

Auteur: Torsten Viebahn, Werkzaam als Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering wat betreft “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitbreiding van het recht op een deeltijdbaan resp. het recht op terugkeer naar een volle baan, en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.

26-01-2018

Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor activiteiten in Duitsland

Auteur: Torsten Viebahn, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Onlangs is overeenstemming bereikt over een nieuwe EU-detacheringsrichtlijn. Voor werknemers die naar andere EU-landen worden uitgezonden is daarin het uitgangspunt vastgelegd van ''Gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek''. Waartoe dienen de nieuwe regels en wat betekent dit voor Duitse bedrijven?

08-12-2017

De werkvloer weerspiegelt het leven

Auteur: Torsten Viebahn, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden? Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen waarbij het arbeidsrecht in het geding is. Soms gaat het hierbij om relatief onbeduidende of zelfs onbenullige zaken, soms ook niet. En omdat het Duitse arbeidsrecht een nogal complexe aangelegenheid is en voor de leek vaak slechts met grote moeite te bevatten, lijkt het zinvol eens een aantal aspecten van het arbeidsrecht in Duitsland de revue te laten passeren. Alledaags zaken die eens niets met clausules in arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht of toeslagen voor overuren te maken hebben. Een drietal voorbeelden uit de praktijk.

31-03-2017

De herziene "gelbe Schein" en de gevolgen voor een zieke werknemer

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wie overweegt via een Duitse vestiging activiteiten in Duitsland te ontplooien en daar ook personeel in dienst te nemen, moet de regels van het Duitse arbeidsrecht goed kennen. In principe kent het Duitse arbeidsrecht dezelfde uitgangspunten als het Nederlandse, al zijn er ook afwijkingen te constateren, zoals bijv. een proeftijd van 6 maanden, een minimum aantal vakantiedagen, het Arbeitnehmer-Entsendegesetz met zijn implicaties ook voor buitenlandse werknemers in de bouwgerelateerde sector of bijvoorbeeld 6 weken doorbetaling van het salaris van de werknemer tijdens ziekte.