Torsten Viebahn

Torsten Viebahn

28-05-2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

24-04-2020

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.

16-03-2020

Coronavirus - arbeidsrechtelijke gevolgen

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt. Hieronder willen wij graag ingaan op een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus, vanuit Duits oogpunt. Waar moeten werkgevers rekening mee houden als een besmetting niet is uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer werknemers uit China terugkeren? Mag een werknemer weigeren als hij door zijn werkgever naar China wordt gestuurd of ook naar een bedrijf in Europa als daar al werknemers met het virus besmet zijn?

10-02-2020

Duitse wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In dit onderstaande artikel worden de meest relevante wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid besproken die in Duitsland gelden met ingang van 1 januari 2020.

01-11-2019

Gewijzigde rechtspraak omtrent verlenging van tijdelijke arbeidscontracten in Duitsland

Auteur: Torsten W. Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Begin 2019 moest het Bundesarbeitsgericht gedwongen afscheid nemen van zijn oude rechtspraak omtrent de verlenging van tijdelijke arbeidscontracten. Vrij recent heeft het Bundesarbeitsgericht hieromtrent meer duidelijkheid verschaft in een nieuwe uitspraak. Deze bijdrage zal eerst een schets geven van het juridische kader van tijdelijke arbeidscontracten in Duitsland. Daarna zal de oude en nieuwe rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht worden besproken.

05-07-2019

Duitse minimumloonwet geldt ook voor buitenlandse transporteurs

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

De Duitse wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz, MiLoG) geldt volgens een recente uitspraak door het Finanzgericht Berlin-Brandenburg ook voor in het buitenland gevestigde expeditiebedrijven en hun werknemers, ook al is de “Duitse” werktijd van vrachtwagenchauffeurs in de regel slechts van korte duur. Hiermee volgde de rechtbank de lijn van het Finanzgericht Baden-Württemberg van vorig jaar.

08-03-2019

Leeftijdsdiscriminatie in een Duitse vacature

Auteur: Torsten Viebahn, als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Stel, een bedrijf is op zoek naar een “junior consultant” en benadrukt in de vacature dat de kandidaat in een “jong dynamisch team” aan de slag zal gaan. Dan kan de afwijzing van een niet meer zo jonge kandidaat in Duitsland in beginsel een geval van leeftijdsdiscriminatie betekenen. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht onlangs bepaald.

13-12-2018

In Duitsland na deeltijdbaan recht op terugkeer naar volledig dienstverband

Auteur: Torsten Viebahn, Als Fachanwalt für Arbeitsrecht werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

De Duitse Bundestag (vgl. Tweede Kamer) heeft de wet Gesetz zur Brückenteilzeit aangenomen. Werknemers hebben voortaan een wettelijk recht op tijdelijk parttime werken. Het wetsvoorstel was tot op het laatste moment omstreden, maar is ondanks de scepsis van de deskundigen in de commissie ongewijzigd aangenomen. Per 1 januari 2019 treedt deze wet in werking.

16-04-2018

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen worden aangepakt

Auteur: Torsten Viebahn, Werkzaam als Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering wat betreft “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitbreiding van het recht op een deeltijdbaan resp. het recht op terugkeer naar een volle baan, en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.

26-01-2018

Nieuwe detacheringsregels en de gevolgen voor activiteiten in Duitsland

Auteur: Torsten Viebahn, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Onlangs is overeenstemming bereikt over een nieuwe EU-detacheringsrichtlijn. Voor werknemers die naar andere EU-landen worden uitgezonden is daarin het uitgangspunt vastgelegd van ''Gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek''. Waartoe dienen de nieuwe regels en wat betekent dit voor Duitse bedrijven?