Karima Taouil

Karima Taouil

28-05-2018

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd – internationale aspecten (deel II)

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

In het vorige nummer van Grensoverschrijdend werken is aandacht besteed aan de achtergrond en werking van de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Daarbij is met name stilgestaan bij de uitgangspunten en berekeningswijze van deze strafheffing en een aantal actuele ontwikkelingen in dit verband. Omdat hiermee niet alle knelpunten besproken zijn, wordt in dit nummer stilgestaan bij de grensoverschrijdende aspecten van de heffing en de uitdagingen die dit in de praktijk met zich meebrengt.

16-04-2018

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd (deel I)

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding is een nog altijd veelbesproken onderwerp in de loonheffingen, zelfs al bestaat deze heffing nog geen tien jaar. Zeker nadat het percentage van deze ‘strafheffing’ vanaf 2013 werd verhoogd van 30% naar 75%, vraagt deze heffing in de praktijk veel aandacht bij een (naderende) uitdiensttreding van werknemers met hoge inkomens. Omdat er zoveel over te doen is geweest, staan we in deze eerste bijdrage rondom dit onderwerp vooral stil bij de achtergrond, het doel en de werking van de heffing. Hierbij wordt ook ingegaan op de meest relevante jurisprudentie. In het volgende nummer van Grensoverschrijdend Werken zal verder worden ingegaan op de belangrijkste knelpunten in de praktijk, waaronder de werking van deze heffing in de internationale context.

26-01-2017

Lucht- en scheepvaartpersoneel - heffing onder het nieuwe belastingverdrag Nederland - Duitsland

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services, (karima.taouil@nl.ey.com)

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland heeft lange tijd op zich laten wachten. Uiteindelijk is het gewijzigde verdrag vanaf 1 januari 2016 van toepassing geworden, nadat het eerst meerdere keren uitgesteld is geweest. Voor het jaar 2016 kunnen personen nog – eenmalig – kiezen voor de regels onder het oude verdrag. Vanaf 2017 bestaat die keuze echter niet meer en is de nieuwe verdragstekst op iedereen van toepassing. Wat deze nieuwe regels precies inhielden voor lucht- en scheepvaartpersoneel, dat was – ondanks de langdurige verdragsonderhandelingen - tot voor kort nog onduidelijk. Recent is hier dan eindelijk verandering in gebracht.