Nick Tax

Nick Tax

05-02-2021

De werkloze grensarbeidster

Auteur: Nick Tax, Voorlichter bij Bureau Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bbz@svb.nl)

Wat kunnen de gevolgen zijn van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een Belgische grensarbeider? Waar liggen de risico's? Wat zijn de beste keuzes? Een zaak uit de praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank.

02-07-2020

Beëindiging overgangsbeleid Verordening 883/04 per 1 mei 2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken (bbz@svb.nl)

Per 1 mei 2010 werd Verordening 883/04 ingevoerd. In die Verordening werden wijzigingen aangebracht in de aanwijsregels voor de bepaling van de toepasselijke wetgeving. De verandering zit in de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving onder meer in het werken in meerdere landen voor één werkgever. Er is hierbij een overgangsbeleid bepaald van 10 jaar, waardoor grensarbeiders zich konden voorbereiden op de omslag van toepasselijke sociale verzekeringswetgeving. Per 1 mei 2020 is dit overgangsbeleid voor werknemers die in twee landen werken voor één werkgever dus geëindigd.

24-04-2020

Verhuizen naar Nederland met een rustpensioen uit België

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer wordt de situatie besproken van iemand die zijn werkzame leven in België heeft doorgebracht en vervolgens in Nederland van het pensioen wil genieten.

09-02-2020

Werken in twee landen en dan …

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij het Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.

Deze keer bespreken we de situatie dat een inwoonster van Nederland zowel werkt in Nederland als in België. Waarom het van belang is om als grensarbeider je zaakjes goed op orde te hebben en op de hoogte te zijn van de geldende regels.

01-11-2019

Hervormingen Vlaanderen: het Groeipakket

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer hebben we het over de omvorming binnen Vlaanderen van de kinderbijslag tot het zogenaamde “Groeipakket”. Vanaf 1 januari is het kinderbijslagstelsel in België namelijk hervormd van een federaal stelstel naar een gewestelijk stelsel. Ieder gewest heeft nu een eigen regeling en eigen uitvoeringsorganisatie(s) voor de kinderbijslag. Het Vlaamse gewest heeft de kinderbijslag omgevormd tot het Groeipakket. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

05-07-2019

Startende grensarbeider in België en invaliditeitsuitkering

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De kwestie die in deze editie behandeld wordt, is: “De startende grensarbeider in België en het recht op een invaliditeitsuitkering”

22-04-2019

Wonen in België, werken in Nederland: verzekering voor Anw, WIA of WAO

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Wonen in België, werken in Nederland: hoe is de verzekering voor de Volksverzekeringen bij Anw, WIA of WAO uit Nederland geregeld?"

31-01-2019

Grensarbeid: kinderbijslag en kindgebonden budget na een scheiding

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank te Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt:

“Recht op kinderbijslag en kindgebonden budget bij grensarbeid na scheiding; de scheiding in het midden??”

05-11-2018

De sociale verzekering van een DGA door de tijd

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Hoe is door de tijd heen de sociale verzekering van een Directeur-Grootaandeelhouder veranderd?"

09-07-2018

België: grensoverschrijdend verlof

Auteur: Nick Tax, Voorlichter Bureau Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda (www.svb.nl/bbz)

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie wordt behandeld is: “De jaarlijkse vakantie, hoe gaat dat in België?”