Nick Tax

Nick Tax

14-09-2022

AKW+: extra kinderbijslag bij intensieve zorg

Auteur: Nick Tax, Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, BBZ, Kenniscentrum Sociale Zekerheid Nederland-België, (ntax@svb.nl, www.svb.nl/bbz)

Iedereen die in Nederland woont, of daar werkt, heeft recht op kinderbijslag voor zijn kind, jonger dan 18 jaar, dat tot zijn huishouden behoort. Dat is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet. Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding van kinderen, en wordt kwartaalgewijs betaald tot na afloop van een kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. De Sociale Verzekeringsbank is belast met de uitvoering. Maar, wat als een kind is aangewezen op intensieve zorg en er hogere kosten zijn gemoeid met de opvoeding?

31-05-2022

Overgangsbeleid: werken in twee landen voor twee of meer werkgevers

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken (www.svb.nl/bbz-bdz, bbz@svb.nl)

Arbeidsverhoudingen veranderen voortdurend, werknemers zijn flexibeler geworden in het aanvaarden van een of soms zelfs meerdere banen. Er wordt vaak over de grens gekeken, en als daar iets leuks is om te gaan doen is de reactie vaak positief. Het vrije verkeer heeft wat dat betreft veel goeds gebracht. Maar wordt over de gevolgen goed nagedacht? Want als je in meerdere landen werkt, kan dat gevolgen hebben voor je sociale zekerheid en/of voor die van je werkgever. Of in ieder geval voor één van je werkgevers, als je in meerdere landen werkt voor meerdere werkgevers. En, volgens Europese regels kan je maar in een land sociaal verzekerd en dus premieplichtig zijn (zie art. 13 lid 1 Eg-verordening 1408/71, art. 11 lid 1 Eg-verordening 883/04(1)) We denken dan dat dit iets is van deze tijd, waarin iedereen veel beter is opgeleid en mobieler is dan ooit. Maar bij de EU zagen ze deze bui al eerder hangen.

24-04-2022

Kinderopvangtoeslag: werken en wonen in twee landen

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank te Breda (bbz@svb.nl)

Bureau Belgische Zaken is werkzaam op het gebied van de sociale verzekeringen van België en Nederland. Wij beantwoorden vragen van klanten met specifieke problemen. Meestal hebben wij een antwoord, soms ook niet. Dan is de werkelijkheid weerbarstiger dan de wet. Uit onderstaand artikel wordt duidelijk dat soms een recht kan bestaan, maar dat je het gewoonweg niet kunt aanvragen. In een eerder artikel in Grensoverschrijdend Werken is uiteengezet hoe de rechten op kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag zijn geregeld, bij werken in twee landen, als de beide echtelieden in een ander land werken. De EG-verordening 883/04 garandeert dat het hoogste recht wordt uitbetaald. Zo loopt het echtpaar geen rechten mis. Maar, hoe gaat het met die rechten zodra het stel een LAT-relatie heeft, en dan ook nog eens in twee landen, in België en in Nederland woont? Ontstaat dan een situatie met twee individuen die recht hebben op kinderbijslag, kindgebonden budget en ook Kinderopvangtoeslag?

08-12-2021

Kinderbijslag voor werknemers; werken in twee landen

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bbz@svb.nl)

Als u werkt als grensarbeider krijgt u te maken met verschillende sociale verzekeringswetgevingen, voor uitkeringen of pensioenen in uw situatie. Bij Kinderbijslag is dat net wat anders. Hierbij wordt niet alleen naar de situatie van de grensarbeider gekeken, maar ook naar die van de (ex)partner. Welk land moet de kinderbijslag betalen? We zetten de gevolgen voor een Nederlands gezin op een rijtje. Het schematische overzicht geeft een handig inkijkje om snel te zien hoe het juridisch is geregeld.

16-09-2021

Sociale zekerheid bij thuiswerken in twee landen

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda

Tijdens de coronacrisis zijn veel grensarbeiders thuis gaan werken. Omdat het om speciale omstandigheden gaat, is overeengekomen dat er voorlopig geen gevolgen zijn voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen. Vanaf het begin van de coronapandemie hebben de overheden van België, Duitsland en Nederland de werkenden opgeroepen om, al dan niet verplicht, thuis te werken (tenzij het beroep dat niet toelaat). Daarmee wilden de overheden de verspreiding van het coronavirus indammen. Voor grenswerkers betekent dit dat de werkzaamheden worden verplaatst naar een ander land. Normaal kan dit gevolgen hebben voor de toe te passen wetgeving voor de sociale zekerheid en de fiscale behandeling van het loon. Maar de landen van de Europese Unie hebben vanaf het begin van de coronapandemie afspraken gemaakt om wijzigingen te voorkomen. Werkt een grensarbeider door de coronamaatregelen thuis in het land waar hij woont? En werkt hij verplicht of aanbevolen thuis? Dan krijgt hij ieder geval tot 1 januari 2022 niet te maken met een verandering in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. Daarna kan het misschien veranderen.

29-05-2021

Grensoverschrijdende ziektekostenverzekering bij pensioen uit meerdere landen

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda (www.svb.nl/nl/bbz-bdz/)

Steeds meer gepensioneerden verhuizen naar een ander land. De een omdat het weer daar beter is, de ander omdat de omgeving hen aantrekt. Daar kleven vaak gevolgen aan, die je maar beter van tevoren kunt weten. Ook zien we dat er steeds meer mensen in verschillende landen pensioenrechten hebben opgebouwd. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld uit België en Luxemburg pensioen ontvangt, en gaat verhuizen naar Nederland? Wat moet je regelen voor bijvoorbeeld je ziektekosten?

05-02-2021

De werkloze grensarbeidster

Auteur: Nick Tax, Voorlichter bij Bureau Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bbz@svb.nl)

Wat kunnen de gevolgen zijn van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een Belgische grensarbeider? Waar liggen de risico's? Wat zijn de beste keuzes? Een zaak uit de praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank.

02-07-2020

Beëindiging overgangsbeleid Verordening 883/04 per 1 mei 2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken (bbz@svb.nl)

Per 1 mei 2010 werd Verordening 883/04 ingevoerd. In die Verordening werden wijzigingen aangebracht in de aanwijsregels voor de bepaling van de toepasselijke wetgeving. De verandering zit in de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving onder meer in het werken in meerdere landen voor één werkgever. Er is hierbij een overgangsbeleid bepaald van 10 jaar, waardoor grensarbeiders zich konden voorbereiden op de omslag van toepasselijke sociale verzekeringswetgeving. Per 1 mei 2020 is dit overgangsbeleid voor werknemers die in twee landen werken voor één werkgever dus geëindigd.

24-04-2020

Verhuizen naar Nederland met een rustpensioen uit België

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer wordt de situatie besproken van iemand die zijn werkzame leven in België heeft doorgebracht en vervolgens in Nederland van het pensioen wil genieten.

09-02-2020

Werken in twee landen en dan …

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij het Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank, Breda

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda. BBZ is het kenniscentrum op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland en België. Het bureau is onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeert als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening.

Deze keer bespreken we de situatie dat een inwoonster van Nederland zowel werkt in Nederland als in België. Waarom het van belang is om als grensarbeider je zaakjes goed op orde te hebben en op de hoogte te zijn van de geldende regels.