Dominique Coenen

Dominique Coenen

28-09-2018

Strengere toetsing en handhaving op erkend referenten

Auteur: Dominique Coenen, partner bij Expat Management Group te Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Eind 2017 heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst een onderzoeksrapport gepubliceerd van de Inspectie Veiligheid en Justitie waarin de kwaliteit van het toezicht van de IND op de erkend referent wordt beoordeeld. De eindconclusie is pijnlijk helder: het toezicht op de erkend referent in de huidige vorm is onvoldoende effectief en van zichtbare handhaving is geen sprake. In dit artikel proberen we in dit kader enkele gevolgen voor de erkend referent in de dagelijkse praktijk te signaleren en te verklaren én blikken we vooruit op wat de referent mogelijk te wachten staat.

26-01-2017

Nieuwe richtlijn voor Intra Corporate Transferees naar de EU – de ICT Vergunning

Auteur: Dominique Coenen LLM immigratiejurist en partner bij Expat Management Group in Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Op 29 november 2016 heeft Nederland de EU Richtlijn 2014/66/EU geïmplementeerd. De richtlijn heeft als doel het harmoniseren van de toelatingsvoorwaarden naar en binnen de EU van derdelanders die worden overgeplaatst binnen een groep van ondernemingen. De Nederlandse implementatie heeft gevolgen voor de bestaande nationale werk- en verblijfsvergunningstrajecten, zoals de regeling betreffende overplaatsing binnen concernverband en de kennismigrantenregeling.