Eric Raeskin

Eric Raeskin

21-11-2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 2): loonheffingen

Auteur: Eric Raeskin, als Consultant Tax verbonden aan E&Y Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

In de vorige editie van het vakblad Grensoverschrijdend Werken is ons eerste artikel verschenen uit de reeks “ZZP’ers over de grens”. In deze bijdrage zullen we ons richten op de belastinggevolgen vanuit een (internationaal) loonheffingperspectief.

We bouwen verder op de uitgangssituatie uit deel I van deze reeks. Kortgezegd was de situatie uit deel I als volgt: een in België wonende zelfstandige neemt een opdracht aan van een in Nederland gevestigde opdrachtgever. De zelfstandige komt naar Nederland om fysiek de opdracht hier uit te voeren.

Samengevat was de conclusie uit het vorige artikel dat de Belgische zelfstandige ondernemer belastingplichtige is voor de Nederlandse inkomstenbelasting indien hij/zij een vaste inrichting in Nederland heeft. De Belgische ondernemer betaalt Nederlandse inkomstenbelasting over de winst die toerekenbaar is aan de activiteiten die hij/zij in Nederland heeft verricht middels zijn vaste inrichting (en vennootschapsbelasting indien de werkzaamheden worden verricht door een Belgische vennootschap).

Voor deze bijdrage maken we onderscheid tussen twee situaties en richten ons op de fictieve personen Lynn en Luc. Beiden zijn fiscaal inwoner van België en hebben geen personeel in dienst en voldoen daarom aan de niet-fiscale term “ZZP’er”. Het verschil tussen beiden is dat:

1. Lynn een eenmanszaak heeft; en

2. Luc als een directeur-grootaandeelhouder voor zijn eigen BVBA werkt (een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap).

24-09-2016

Dubbele heffing over de verkrijging van aandelen als werknemer?

Auteur: Eric Raeskin is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

Aandeelgerelateerde beloningen zijn om verschillende redenen een interessante manier om werknemers te belonen voor de verrichte diensten. Niet alleen voor grote multinationals kan een dergelijke beloningsstructuur interessant zijn maar ook voor het MKB of voor startups.

Een voordeel van een optie- of aandelenplan is dat het bijvoorbeeld:

- de belangen van de werknemer en werkgever bij elkaar brengt doordat de werknemer baat heeft bij een positieve ontwikkeling van de aandelenkoers;

- de mogelijkheid biedt om talentvol personeel aan te trekken terwijl de werkgever nog niet in de positie verkeerd om hoge salarissen te betalen (startups); of

- retentie: door blokkeringsregeling kan een werknemer langer aan de onderneming worden verbonden.

Aandeelgerelateerde beloningen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Een werkgever kan aandelen of opties verstrekken of hij kan bijvoorbeeld de hoogte van een geldbonus koppelen aan de aandelenkoers. De (internationale) belastingheffing over het voordeel van een aandeelgerelateerde beloning kan erg complex zijn, met name als de werknemer grensoverschrijdend werkt.

In deze bijdrage zullen wij ons richten op een aantal voorbeelden waarbij landen niet dezelfde heffingssystematiek hanteren waardoor dubbele belastingheffing of dubbele niet-heffing ontstaat. We proberen in deze bijdrage niet volledig te zijn maar we schetsen korte voorbeelden waaruit blijkt dat de fiscale wetgeving over de wereld lang niet altijd aansluit.