Nicole Boden-Last

Nicole Boden-Last

29-10-2020

Herzieningsrichtlijn terbeschikkingstelling van werknemers verwerkt in WagwEU: aangescherpte regels vanaf 30 juli 2020

Auteur: Nicole Last, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (nicole.last@nl.ey.com)

De COVID-19 pandemie heeft uiteraard een enorme impact op mobiliteit en zakenreizen. Er werd een algemeen reisverbod binnen de EU opgelegd dat alle niet-essentiële reizen verbood. De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor bedrijven, die het merendeel van hun reizen binnen en buiten de EU voor zakelijke doeleinden hebben moeten stopzetten om hun werknemers te beschermen tegen infectierisico's. Verwacht wordt dat het aantal zakenreizen geleidelijk zal toenemen na de opheffing van de reisbeperkingen. Tegelijkertijd is de deadline om de Herzieningsrichtlijn voor gedetacheerde werknemers te implementeren in nationale wetgeving, oorspronkelijk vastgesteld op 30 juli 2020, inmiddels verlopen. Ongeacht de huidige situatie hebben sommige landen al maatregelen genomen in dit verband. Het Nederlandse Parlement heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de wijziging van onder andere de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) om deze herziene EU-wetgeving te implementeren. In dit artikel zal ik ingaan op deze herziene regels voor gedetacheerde werknemers.