Valerie Ramaekers

Valerie Ramaekers

20-09-2019

Grip op uw zakenreizigers

Auteurs: Valérie Ramaekers en Mayke den Teuling, beide werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com; mayke.den.teuling@nl.ey.com)

Zakenreizen blijven onverminderd in trek. Men onderschat echter veelal de administratieve verplichtingen en risico’s die ermee samenhangen. Het wordt steeds belangrijker om de potentiële risico’s te beheersen voordat werknemers op zakenreis gaan. Door de introductie van de EU Posted Worker Directive en diverse registratievereisten wordt het bovendien voor organisaties steeds complexer om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit artikel geeft een uiteenzetting van de aandachtspunten voor zakenreizen en de daarbij behorende risico’s betreffende immigratie, arbeidsrecht, payroll/loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale zekerheid.

05-03-2018

Mogelijkheden en barrières van grensoverschrijdende tewerkstelling van Nederland naar België (deel 2)

Auteur: Valérie Ramaekers, Manager bij het Grensarbeiderscentrum van EY Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com)

Het aantal grensgangers van Nederland naar België is beperkter dan het aantal grensgangers van België naar Nederland. Toch stellen we in de praktijk een jaarlijkse stijging van deze eerste populatie vast. Dit artikel belicht hun fiscale en sociale zekerheidspositie, waarbij de mogelijkheden en barrières van deze grensoverschrijdende tewerkstelling worden beschreven. In de vorige editie is de spiegelbeeldsituatie al belicht: de grensganger van België naar Nederland.

26-01-2018

Mogelijkheden en barrières van grensoverschrijdende tewerkstelling van België naar Nederland (deel 1)

Auteur: Valérie Ramaekers, Manager bij het Grensarbeiderscentrum van EY Eindhoven (valerie.ramaekers@nl.ey.com).

Dit artikel beschrijft de inkomstenbelasting- en sociale zekerheidspositie van de grensganger van België naar Nederland. Ik belicht vanuit praktisch oogpunt de fiscale inwoner van België die werkzaam is voor een Nederlandse werkgever. De grensganger van Nederland naar België komt aan bod in de volgende editie van dit vakblad.

16-12-2016

Wordt de 60-dagenregeling opgerekt door zijn doel en strekking?

Auteur: Valérie Ramaekers, manager tax specialties People Advisory Services bij EY (valerie.ramaekers@nl.ey.com)

De hoofdregel is dat het arbeidsinkomen van een werknemer ter belastingheffing is toegewezen aan het woonland. Geen hoofdregel zonder uitzonderingen: het werkland is heffingsbevoegd indien voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. En natuurlijk bestaat er geen uitzondering zonder een uitzondering op de uitzondering: de Nederlandse 60-dagenregeling. De 60-dagenregeling heeft als doel en strekking het bieden van een administratieve verlichting indien er sprake is van een kortdurende Nederlandse belastingplicht bij uitzendingen binnen concern, omdat er sprake is van een materiële werkgever. De vraag is of de 60-dagenregeling ook belastingplicht voorkomt indien er kortdurende Nederlandse belastingplicht ontstaat ten gevolge van het bestaan van een Nederlandse vaste inrichting.