Sofie Matthys

Sofie Matthys

16-03-2020

Grensoverschrijdende tewerkstelling: einde overgangsregeling op 1 mei 2020

Auteur: Sofie Matthys, Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS), (sofie.matthys@mazars.be)

Op 30 april 2020 loopt de overgangsregeling op het vlak van sociale zekerheid inzake grensoverschrijdende tewerkstelling waarin Verordening 883/2004 voorziet, ten einde. Dit kan een belangrijke impact hebben op bepaalde tewerkstellingssituaties. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor werknemers die grensoverschrijdend werkzaam zijn. In een volgend nummer zullen de wijzigingen voor zelfstandigen/bestuurders (en de gemengde situaties) uitgebreid besproken worden.

10-02-2020

België: (mobiele) werknemers en zelfstandigen: wat brengt 2020?

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt in België toch weer een aantal nieuwigheden in het sociale en fiscale landschap voor werknemers en zelfstandigen. De wetgever staat niet stil! Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor mobiele werknemers en zelfstandigen.

22-04-2019

België: Nieuwe fictie voor fiches en inhouding bedrijfsvoorheffing

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Vanaf 1 maart 2019(1) geldt er een nieuwe fictie in België voor voordelen toegekend door buitenlandse entiteiten aan werknemers werkzaam in België voor een Belgische werkgever. De Belgische werkgever zal bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten en zal deze voordelen moeten rapporteren op de fiche 281.10 van de werknemer, ook al speelt de Belgische werkgever geen actieve rol bij de toekenning van deze voordelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de Belgische bedrijven en werknemers.

08-03-2019

België: wat brengt 2019 voor (mobiele) werknemers en zelfstandigen?

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt weer een aantal nieuwigheden in het sociale en/of fiscale landschap voor werknemers of zelfstandigen. Nog niet alle “nieuwe” wetten zijn reeds van kracht, maar zullen op korte termijn mogelijk worden goedgekeurd, tenzij de huidige Belgische regering van lopende zaken toch niet alles gefinaliseerd krijgt vóór de verkiezingen van 26 mei 2019. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen terug.

09-07-2018

Bedrijfsleider in meerdere EU-Lidstaten, gewijzigd standpunt: voortaan principe van herkwalificatie

Auteur: Sofie Matthys, Tax Director bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (sofie.matthys@mazars.be)

Sinds eind december 2017 is het standpunt van de Belgische sociale zekerheidsinstanties gewijzigd, indien een bedrijfsleider/bestuurder werkzaam is in meerdere landen van de Europese unie en België bevoegd is op het vlak van de sociale zekerheid. Voorheen werd het principe van “niet-herkwalificatie” toegepast, maar sinds 2018 hanteert de Belgische sociale zekerheidsinstantie het principe van “herkwalificatie”. Dit zowel voor de sociale zekerheid van werknemers (RSZ) als voor zelfstandigen (RSVZ). Dit gewijzigd standpunt kan, afhankelijk van de situatie van een betrokken bestuurder, leiden tot aanzienlijke besparing op de kosten van sociale zekerheid.

24-09-2016

Gereglementeerde uitzendarbeid; toch Belgische bedrijfsvoorheffing (loonheffing) vanaf dag één?

Auteurs: Sofie Matthys (Sofie.matthys@mazars.be) en Pierre Van Heuverswyn, (pierre.vanheuverswyn@mazars.be) werkzaam als Tax Consultants bij Mazars te Gent

In principe dient een (Belgische) werkgever op het loon dat hij betaalt aan een werknemer bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten aan de Belgische belastingadministratie. Net zoals in Nederland betreft de bedrijfsvoorheffing een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belastingen. In de (gereglementeerde) uitzendsector was er langere tijd in België onduidelijkheid wie tot inhouding van bedrijfsvoorheffing verplicht is in grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties, maar vrij recent kwam daaraan een einde.

Situatieschets

Een buitenlands uitzendkantoor beschikt over een erkenning(1) in België voor de uitzendsector. Dit uitzendkantoor zendt voor 2 maanden werknemers naar België op een werf in België. De vraag stelt zich of het buitenlands uitzendkantoor een verplichting heeft tot inhouding en doorstorting van Belgische bedrijfsvoorheffing.