Carlo Douven

Carlo Douven

08-04-2019

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

05-04-2019

Derdelanders krijgen brief over heffingskortingen

De Belastingdienst verstuurt brieven naar inwoners van landen buiten de EU/EER/Zwitserland en BES over de per 1 januari 2019 in werking getreden beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen in de IB en LB. Het premiedeel blijft men krijgen mits men verzekerd is in Nederland.

Bron: Belastingdienst, 2 april 2019

04-04-2019

Uitgeleende voetballer belast in Nederland

Een Belgische voetbalclub heeft drie spelers uitgeleend aan een Nederlandse voetbalclub. In verband met het uitlenen krijgen ze een verlaagd tekengeld, dat per kwartaal wordt uitbetaald. Deze periodieke betalingen zijn in Nederland belast loon. Omdat middels een eindheffing is afgerekend, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1339

03-04-2019

Nederlands verzet tegen wijziging VO 883/2004

De coördinatieverordening voor de sociale zekerheid gaat gewijzigd worden. Op Europees niveau is er een meerderheid voor de aanpassingen. De wijziging heeft vooral gevolgen voor detacheringen en de export van ww-uitkeringen. Nederland wil de controle op deze export intensiveren.

Bron: Ministerie van SZW, 2 april 2019

02-04-2019

Reisregeling Buitenland is gepubliceerd.

Met ingang van 1 april 2019 treedt de nieuwe reisregeling buitenland in werking. Het is een vergoedingsregeling voor ambtenaren, maar kan ook toegepast worden voor buitenlandse dienstreizen voor anderen dan ambtenaren. De vergoedingen zijn meestal gericht vrijgesteld in de loonbelasting.

Bron: Staatscourant 8 maart 2019, nr. 12046

01-04-2019

HR – Ninbi is inclusief box 3-inkomen

Een post-actieve inwoonster van België is in Nederland verdragsgerechtigde en moet de art. 69 ZVW-bijdrage betalen. Dat zij in België geen basisondersteuningsbudget krijgt heeft te maken met het niet in België verzekerd zijn voor de zorg. Het NINBI-formulier moet gewoon ingevuld worden.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:414 

29-03-2019

Fiscale tegemoetkoming voor onzuiver Belgisch pensioen

Een in België wonende werknemer heeft een Belgische onzuivere pensioentoezegging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel bestaat in de loonbelasting recht op Nederlandse fiscale tegemoetkomingen, omdat in de inkomstenbelasting zonder aanwijzing van de pensioenregeling fiscale tegemoetkomingen worden verleend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251

28-03-2019

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

27-03-2019

Loon Nederlandse piloot is belast in Italië

Een in Nederland wonende piloot vliegt voor het in het VK gevestigde EasyJet met als standplaats Milaan. De bepaling voor internationaal vervoer is niet van toepassing. Het verdrag Nederland – Italië wijst het heffingsrecht toe aan Italië, omdat de werkzaamheden ten behoeve van een vaste inrichting van Easyjet in Italië worden uitgevoerd.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 18 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:170

26-03-2019

Wijziging VO 883/2004 lijkt door te gaan

De blokkering van de voorstellen om de Socialezekerheidsverordening 883/2004 door Nederland en een aantal gelijkgezinde landen dreigt niet te lukken. Op 27 maart zal waarschijnlijk een definitief voorstel tot stand komen. Nederland is vooral tegen de voorstellen betreffende de export van de WW.

Bron: Ministerie van SZW, 25 maart 2019