Carlo Douven

Carlo Douven

23-07-2019

Letse zeevarende is verzekerd in woonland

In navolging van het Hof van Justitie bevestigt de Hoge Raad dat de Let die werkt voor een Nederlandse werkgever buiten de EU in zijn woonland sociaal verzekerd is. Niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting bij enig stelsel van sociale Zekerheid.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1201 

22-07-2019

Begeleiding bouw schip vormt geen VI

Begeleiding bij bouwwerkzaamheden aan een schip vormen geen vaste inrichting. De onderneming wordt niet (deels) in Zuid-Korea uitgeoefend. Ook is geen sprake van een vaste inrichting als een plaats van uitvoering van bouwwerkzaamheden (art. 5, lid 2, ond. h Verdrag).

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1220 

19-07-2019

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

Het overzicht van de belastingverdragen per 1 juli 2019 is gepubliceerd. Recent is dat de belastingverdragen met Irak, Ierland en het protocol met Zwitserland zijn ondertekend. Wanneer deze recent ondertekende verdrag in werking treden is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2019 

18-07-2019

X heeft geen duurzame band met Nederland

De rechtbank beslist dat x geen duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Zonder duurzame band kan X toch in Nederland ingeschreven staan, een woning en andere onroerende zaken bezitten als ook bank- en effectenrekeningen, abonnementen, zorgverzekering etc.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1960

 

17-07-2019

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

14-07-2019

Wet fiscale arbitrage aangenomen door Parlement

Met het aannemen van de Wet fiscale arbitrage is de richtlijn 2017/1852/EU, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen m.b.t. dubbele belastingheffing in de EU, geïmplementeerd. De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Eerste Kamer, 9 juli 2019

16-07-2019

Winst Maltese BV in Nederland belast

Een Nederlandse BV is naar Malta verplaatst en voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:597

14-07-2019

Geen heffing mogelijk bij naar Malta verplaatste BV

Een BV, waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Malta, is voor de verdragstoepassing inwoner van Malta. De naheffingsaanslag Dividendbelasting is ten onrechte opgelegd voor de in Zwitserland wonende aandeelhouder. De vestiging op Malta werkt door naar het verdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

15-07-2019

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend

Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is ingediend op 12 juli. De te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. De eerste melding moet vanaf 31 augustus 2020 plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2019 

13-07-2019

Beperking heffingskortingen ook voor in buitenland wonende gepensioneerden

Er zijn weer kamervragen gesteld over de heffingskortingen van in het buitenland wonenden. Nu zijn de vragen gericht op gepensioneerden. Net als de vragen zijn de antwoorden een herhaling van zetten en bevatten dan ook geen nieuwe inzichten.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juli 2019