Carlo Douven

Carlo Douven

17-12-2020

Brexit - Conserverende aanslag belastingjaren voor 2021 wijzigt niet

De Brexit heeft geen gevolgen voor conserverende aanslagen opgelegd over een belastingjaar voor 2021. De regels voor uitstel van betaling en de zekerheidsstelling blijven zoals ze voor de Brexit waren.

Bron: Belastingdienst

16-12-2020

Met terugwerkende kracht afgegeven A1-verklaring is juist

De SVB heeft terecht bepaald dat een Rijnvarende in Nederland sociaal verzekerd is. De SVB mag als bevoegde autoriteit de A1 ambtshalve afgeven en daaraan terugwerkende kracht verlenen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3072

15-12-2020

Tegemoetkoming voor inwoner van Nederland met participatie in Duitse KG

Nederland en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over een tegemoetkoming betreffende een kwalificatieverschil als een inwoner van Nederland participeert in een Duitse Kommanditgesellschaft.

Bron: Staatscourant, 14 december 2020, Stcrt. 2020, 63177

14-12-2020

Limited is in Nederland gevestigd

De Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De verkoopwinst van de in Nederland gelegen woning is in Nederland belast. Dat de Limited eerder nooit uitgenodigd is om aangifte doen is niet relevant.

Bron: Hoge Raad, 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1989

11-12-2020

Belastingverdrag met Rusland wordt mogelijk opgezegd

Rusland gaat mogelijk het belastingverdrag met Nederland opzeggen. De onderhandelingen schijnen te zijn vastgelopen. Het intrekkingsvoorstel is ingediend bij het Russisch parlement. Het verdrag kan dan ingetrokken worden per 1 maart 2021.

Bron: Dagblad Trouw, 9 december 2020

10-12-2020

Coronavirus-maatregelen: Afspraken met België en Duitsland verlengd tot 1 april 2021

De akkoorden die Nederland met Duitsland en België heeft gesloten met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis, zijn verlengd tot 1 april 2021.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 9 december 2020 en FOD Financiën, 9 december 2020

09-12-2020

Informatieuitwisseling digitale platformen (DAC 7) stap dichterbij

De EU-lidstaten hebben een compromis bereikt over de automatische informatieuitwisseling van de inkomsten die verkopers genereren op digitale platformen. De fiscale transparantie wordt hiermee uitgebreid tot digitale platformen binnen en buiten de EU.

Bron: Europese Commissie, 1 december 2020

08-12-2020

Inschrijvingsplicht KvK niet in strijd met EU-recht

De verplichte inschrijving van (buitenlandse) uitzendbureaus in het Handelsregister is niet in strijd met het Europese recht. De opgelegde boete aan de Poolse uitzender wegens overtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs bedraagt 15.200 euro.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 2 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2871

07-12-2020

Migrantenregeling Spanje leidt tot verdragsloze situatie

X is op 1 juli 2015 naar Spanje verhuisd. Omdat hij minder dan 183 dagen in Spanje verblijft in 2015, is X voor de Spaanse belastingwetgeving in 2015 geen inwoner (migrantenregeling). Het belastingverdrag Nederland - Spanje is dan niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2845

04-12-2020

Belastingverdrag met Zwitserland is in werking getreden

Het belastingverdrag met Zwitserland is op 30 november 2020 in werking getreden. Dit betekent dat het belastingverdrag vanaf 1 januari 2021 van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op het heffingsrecht over pensioenen

Bron: Overheid.nl, 30 november 2020