Carlo Douven

Carlo Douven

28-12-2020

FATCA - Bank mag bankrekening Amerikaan opzeggen

In een kort geding beslist de rechtbank dat de volksbank bankrekeningen van ‘accidental americans’ mag beëindigen als de klant weigert een Amerikaans ID-nummer te verstrekken aan de bank.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 23 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5647

24-12-2020

Terugtrekkingsakkoord deels ook voor EER en Zwitserland

De in het terugtrekkingsakkoord opgenomen regels voor de sociale zekerheid gelden vanaf 1 januari 2021 ook voor de EER (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) en Zwitserland.

Bron: Europese Commissie, 17 december 202

24-12-2020

België past belastingwet niet tijdig aan = ruim 2 miljoen boete

België belast de huurinkomsten van inwoners op basis van de kadastrale waarde en van niet-inwoners op basis van de reële waarde. Dit is in strijd met het EU-recht, zoals al beslist is in 2018.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 november 2020, ECLI:EU:C:2020:915

23-12-2020

Besluit middeling in jaar overlijden is geactualiseerd

Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat voor de middeling als geheel kalenderjaar wordt aangemerkt, het kalenderjaar waarin voor een deeljaar (kwalificerende) binnenlandse belastingplicht bestond.

Bron: Staatscourant, 18 december 2020, nr. 62987

22-12-2020

Inspecteur en belastingrechter bepalen premieplicht

Belanghebbende is als Rijnvarende verzekerd in Nederland. De inspecteur moet dan premies volksverzekeringen heffen. Het is niet uitsluitend aan de SVB en bestuursrechtelijke kolom om de premieplicht te bepalen.

Bron: Hoge Raad, 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2091

20-12-2020

Nieuwsbrief loonheffingen 2021 - Brexit

Op grond van het terugtrekkingsakkoord worden werknemers ook na 31 december 2020 behandeld als inwoners van een EU-lidstaat. Voor andere werknemers is dat niet het geval. Een eventuele deal kan dit nog wijzigen.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief loonheffingen 2021, tweede uitgave, 18 december 2020

19-12-2020

Nieuwsbrief loonheffingen 2021 - looncriteria 30%-regeling

In de nieuwsbrief zijn de salariscriteria voor de toepassing van de 30%-regeling opgenomen. De inkomensgrens voor de werknemer met specifieke deskundigheid wordt € 38.961. Is deze jonger dan 30 jaar, dan € 29.616.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2021, uitgave 2, 18 december 2020

21-12-2020

Internationale aspecten Wetsvoorstel excessief lenen uitgelegd

Bij de kamerbehandeling van het Wetsvoorstel excessief lenen is uitgebreid ingegaan op de internationale, verdragsrechtelijke en de europeesrechtelijke aspecten van het voorstel.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2020, Nota naar aanleiding van het verslag

17-12-2020

Coronavirus-maatregelen: Geldigheid verblijfstitel in coronatijd

Door de coronamaatregelen zijn vreemdelingen soms gedwongen in Nederland te verblijven, terwijl de verblijfsvergunning is verlopen. Bij overmachtssituaties, zoals bij reisbeperkingen, wordt coulance betracht.

Bron: Ministerie van V en J, 16 december 2020

18-12-2020

Wetsvoorstel wijziging Wet arbeid vreemdelingen ingediend

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de WAV richt zich op het soepeler toelaten van arbeidskrachten die bijdragen aan de kenniseconomie en moet slechte arbeidsomstandigheden voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 17 december 2020, kamerstukken 35680