Carlo Douven

Carlo Douven

01-08-2019

Overgangsperiode Brexit ook voor grensarbeider

Gedurende de Brexit-overgangsperiode tot en met 30 juni 2020 kan een grensarbeider onder voorwaarden in Nederland blijven werken. De grensarbeider moet na de Brexit wel naar de IND voor de sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’.

Bron: IND, 17 juni 2019

31-07-2019

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

30-07-2019

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

29-07-2019

Rijnvarende betaalt in 2 landen premies

X, Rijnvarende, is terecht in Nederland sociaal verzekerd. De zetel van de onderneming bevindt zich in Nederland. De Luxemburgse E-106-verklaring voor de zorgverzekering maakt dat niet anders. Als sprake is van dubbele premieheffing, moet een regularisatieverzoek in Luxemburg worden ingediend.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1884

27-07-2019

Internationaal invorderen parkeerbelasting lastig

Op Europees niveau worden kentekens uitgewisseld voor overtredingen in verband met de verkeersveiligheid. Bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting loopt de invordering problematischer bijv. met Duitsland. Dit gaat het Kabinet oppakken. Met België is dit in een verdrag geregeld.

Bron: Ministerie van V en J, 9 juli 2019

26-07-2019

Europese Commissie druk met inbreukprocedures

De Europese Commissie heeft het maandelijks overzicht van inbreukbeslissingen gepubliceerd. België, Spanje en Portugal moet o.m. regels aanpassen van belasting- en verblijfsrecht. België o.m. voor de verblijfsregels uitzending binnen concernverband, aftrekbaarheid alimentatie en investeringen in buitenlandse onroerend zaken.

Bron: Europese Commissie, 25 juli 2019 

25-07-2019

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

24-07-2019

WLZ-verzekerd (blijkt achteraf) en geen zorgverzekering (gehad)

Als iemand een periode in Nederland WLZ-verzekerd is geweest, maar geen zorgverzekering heeft gehad, dan is sprake van een onverzekerde periode en zijn de zorgkosten voor eigen rekening. Met de vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking bij het CAK kan dit worden voorkomen.

Bron: Grensinfo.nl, 12 juli 2019 

21-07-2019

Ambtenaar EEG is niet vergelijkbaar met uitgezonden ambtenaar

Een kind van een Nederlandse ambtenaar bij de EEG claimt verzekerd te zijn geweest tussen 1965 en 1972. Zij wil gelijke behandeling met een gezinslid van een uitgezonden ambtenaar die wel sociaal verzekerd blijft in Nederland. Er is geen sprake van discriminatie. Het kind krijgt geen AOW-recht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2334

20-07-2019

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221