Carlo Douven

Carlo Douven

19-04-2019

Grensoverschrijdend inloggen is bij SVB mogelijk

Inwoners van Duitsland en België met een BSN kunnen vanaf 11 april inloggen op Mijn SVB via een Duits of Belgisch inlogmiddel. Voor België is dat de eID met kaartlezer en voor Duitsland de Personalausweis mit online-Ausweisfunktion.

Bron: SVB, 11 april 2019

18-04-2019

Belemmeringen beperken, maar grensdrempels blijven

Voor de aanpassing van de VO 883/2004, vooral de WW-voorstellen, is geen meerderheid binnen de EU gevonden. De coördinatie van de sociale zekerheid kan niet alle problemen bij grensarbeid oplosssen, mogelijk kunnen belemmeringen worden beperkt. In de bijlage wordt ingegaan op concrete knelpunten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 april 2019

17-04-2019

OESO – Gemiddelde belastingdruk daalt iets

In België is de belastingdruk gedaald, maar België kent nog steeds het hoogste gemiddelde tarief (52,7%) voor alleenstaande werknemers. Bij eenverdiener-families staat België (>37%) gedeeld tweede, na Frankrijk, terwijl het gemiddelde 26,6% bedraagt binnen de OESO. In Nederland is de gemiddelde druk iets toegenomen.

Bron: OESO, 11 april 2019

16-04-2019

VO 883/2004 voorziet niet in absolute 25%-maatstaf

Bij werken in twee of meer landen moet de SVB aan de hand van de feiten beoordelen of men meer dan 25% werkzaam was in het woonland. Een bandbreedte is aanvaardbaar, maar bij aantoonbaar minder dan 20% is men niet substantieel werkzaam in het woonland, behoudens bijzondere omstandigheden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852

15-04-2019

Europese richtsnoeren voor ‘no-deal’-Brexit

De Europese commissie heeft richtsnoeren opgesteld inzake o.m. verblijf en sociale zekerheid. Deze moeten zorgen voor een vlotte implementatie van noodmaatregelen zoals de sociale zekerheidsverordening 2019/500 bij een ‘no-deal’-Brexit.

Bron: Europese Commissie, 11 april 2019

12-04-2019

HR – Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig

De Hoge Raad volgt het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 januari 2019 inzake de Poolse mevrouw Zyla. Zij is in 2013 5 maanden sociaal verzekerd geweest in Nederland. Zijla heeft alleen voor deze 5 maanden recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:588

11-04-2019

WOB-verzoek LLP levert weinig op

Er is een WOB-verzoek gedaan over het beleid van de Belastingdienst dat ziet op de belastingplicht van naar het recht van de VK opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De Belastingdienst kent hiervoor geen specifiek beleid. Het besluit van 11 december 2009 wordt toegepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2019

09-04-2019

Beleid Belastingdienst payrollconstructies is openbaar

Het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de aanpak van internationale payrollconstructies is na een WOB-verzoek bekend gemaakt. De publicatie bevat een memo schijnconstructies en de procesbeschrijving en aandachtspunten boekonderzoeken.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019 

10-04-2019

Wetsvoorstel UBO-register is ingediend

Het wetsvoorstel leidt tot implementatie van Richtlijn 2018/843 tot het bijhouden en centraal registreren van de uiteindelijk gerechtigde (UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De implementatie moet op 10 januari 2020 rond zijn. Er komt een separaat voorstel voor trusts en dergelijke.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019

09-04-2019

Europees pensioenproduct komt er definitief

Het Europees Parlement heeft de Verordening inzake een Pan-Europees Pensioen Plan aangenomen. Over 20 dagen wordt de Verordening officieel gepubliceerd. !2 maanden daarna, in 2020, is de Verordening in werking.

Bron: Europees Parlement, 4 april 2019