Carlo Douven

Carlo Douven

02-05-2019

Nederlandse woning is geen ‘eigen woning’

Een uitgezonden ambtenaar bezit in Nederland een eigen woning, maar is nooit ingeschreven geweest op dat adres. De woning is geen eigen woning. De navordering is terecht, belanghebbende was bekend met het standpunt van de inspecteur en wist dat de aanslag fout was.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:551

01-05-2019

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Een inwoner van Nederland die in meer lidstaten werkt, is in Nederland sociaal verzekerd als hij in Nederland substantieel gewerkt heeft. Belanghebbende werkte 21,87% in Nederland. Ook de andere feiten leiden niet tot de conclusie dat substantieel in Nederland gewerkt is.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1582

30-04-2019

Aanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd

X staat ingeschreven in het BRP sinds juni 2014 en rijdt met een auto met Frans kenteken op naam van zijn partner. De naheffingsaanslag MRB wordt deels verminderd omdat X pas vanaf januari 2016 een rijbewijs bezit. De boete van 100% is terecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11355

28-04-2019

Geen verschoonbare termijnoverschrijding door verblijf buitenland

Het beroep van belanghebbende is niet-ontvankelijk. Belanghebbende verbleef met haar familie in het buitenland in verband met ziekte en overlijden van haar zus. Ze had een fiscaal belangenbehartiger aan moeten stellen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:660

29-04-2019

Woonlandfactor bij zorgtoeslag is toegestaan

De toepassing van de woonlandfactor voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag is niet discriminatoir. Een gepensioneerde inwoner van België wordt niet ongelijk behandeld met een inwoner van Nederland omdat de Belgische zorgkosten lager zijn.

Bron: Raad van State, 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1346

 

26-04-2019

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

25-04-2019

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

24-04-2019

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

23-04-2019

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

23-04-2019

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019