Carlo Douven

Carlo Douven

06-01-2021

Recht op fiscale faciliteiten vervalt t.g.v. Brexit-deal

De Brexit-deal heeft gevolgen voor de belastingheffing vanaf 1 januari 2021. Het VK wordt door de deal behandeld als een derde-land, dat beperkt het recht op Nederlandse faciliteiten. Als een beroep kan worden gedaan op het terugtrekkingsakkoord wijzigt niets.

Bron: Belastingdienst, 4 januari 2021

05-01-2021

Coronavirus-maatregelen: ET-kosten zijn geen loon voor NOW

De grondslag voor de berekening van tegemoetkoming in de Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is het SV-loon. De extraterritoriale kosten zijn daar geen onderdeel van.

Bron: Rechtbank Limburg, 16 december 2020ECLI:NL:RBLIM:2020:9970

05-01-2021

Detacheringsrichtlijn ook van toepassing bij wegvervoer

Voor de toepassing van detacheringsrichtlijn voor internationale chauffeurs moet een voldoende nauwe feitelijk te beoordelen band bestaan met het werkland.

Bron: Hof van Justitie EU, 1 december 2020, ECLI:EU:C:2020:976

04-01-2021

Verlof zorg kinderen beïnvloedt salariscriterium 30%-regeling niet

In art. 8.2a URLB is vastgelegd dat het opnemen van aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof geen gevolgen heeft voor de toepassing van het looncriterium in de 30%-regeling.

Bron: Regeling van 31 december 2020, Stcrt. 2020, 64029

 

01-01-2021

Coronavirusmaatregelen - Afspraken met Duitsland en Belgie verlengd

De afspraken die met Duitsland en België zijn gemaakt in verband met de Covid-19-gezondheidscrisis zijn beide verlengd tot en met in ieder geval 31 maart 2021.

Bron: Staatscourant 31 december 2021, 66221 en 66222

31-12-2020

Door gering inkomen woonland moet Nederland faciliteiten verlenen

Het effectief in België belast inkomen is lager dan de belastingvrije som en de woonbonus. Omdat België dan geen fiscale faciliteiten kan verlenen door het gering inkomen, moet Nederland dat doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 november 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5786

30-12-2020

Duitse Corona-uitkeringen blijven ook in 2021 vrijgesteld

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. De vrijstelling voor de Duitse netto-coronategemoetkomingen blijft van toepassing ook in 2021. De vaste reiskostenvergoeding kan doorlopen tot 1 februari 2021. 

Bron: Staatscourant, 30 december 2020,  68989

29-12-2020

5-jaarstermijn ook van toepassing op 150km-voorwaarde

De maximale looptijd van 5 jaar van de 30%-regeling is vanaf 1 januari 2021 ook opgenomen voor de toepassing van de eerder in Nederland tewerkgestelde 30%-er die na een onderbreking terugkeert.

Bron: Ministerie van Financiën, Eindejaarsbesluit van 16 december 2020

27-12-2020

Brexit - EU en VK zijn tot een deal gekomen

De Europese Commissie en het VK zijn tot een deal gekomen. Het vrij verkeer van personen en diensten gaat vervallen. Er zijn nadere afspraken gemaakt over de sociale zekerheid en verblijfsrechten.

Bron: Europese Commissie, 24 december 2020

30-12-2020

Kennisdatabank meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Op de website van de Belastingdienst staat de Kennisdatabank Mandatory Disclosure/DAC6. Onder meer zijn Q&A's opgenomen over het meldingsproces en welke constructies gemeld moeten worden.

Bron: Belastingdienst