Carlo Douven

Carlo Douven

27-08-2019

Duurzame band Nederland leidt tot belastingplicht

X, met een zwervend bestaan, wordt als inwoner van Nederland aangemerkt (duurzame band). Hij heeft niet tijdig aan zijn aangifteverplichting voldaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd. Dat het biljet niet is aangekomen, is voor zijn rekening nu hij geen adreswijziging heeft doorgegeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2219 

22-08-2019

Sluiten bankrekeningen van Nederlanders in buitenland

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant nemen en mogen hun eigen aannamebeleid bepalen. Het risico bij klanten binnen de EU is kleiner door de geharmoniseerde EU-regelgeving. Er is geen acuut probleem, omdat voldoende banken wel nog bankrekeningen aan buitenlanders aanbieden.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 augustus 2019

19-08-2019

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

15-08-2019

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

14-08-2019

Onderlinge overlegprocedures gaan steeds beter

De OESO heeft een 2e ‘peer-review’ gedaan op de afdoening van de onderlinge overlegprocedures (mutual agreement procedure). Nederland voldoet in vergaande mate aan de criteria van de OESO (actie 14 BEPS). De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bedraagt 15,63 maanden.

Bron: OESO, 13 augustus 2019

13-08-2019

Een bij invoer beschadigde auto kan toch nieuw zijn

Een uit Oostenrijk, via België, naar Nederland gebrachte auto met een kilometerstand tussen de 12 en 22 is tijdens het transport beschadigd. De schade bedroeg bijna 3000 euro. Bij de registratie voor de BPM was de auto nog niet beschadigd. Voor de BPM is sprake van een nieuwe auto

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5721

12-08-2019

Invoer auto en BPM

In vijf zaken over bij invoer te betalen BPM komt aan de orde: toepassing nieuwe jurisprudentie, werking Leidraad BPM 2006, nieuw/gebruikt, inkoopwaarde versus verkoopwaarde, verschillende afschrijvingsmethoden en hun bruikbaarheid, BTW/marge, tabellen etc.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3416 

08-08-2019

Fiscus België zit achter ‘inwoners’ Monaco aan

De Belgische fiscus doet al enige jaren woonplaatsonderzoeken naar Belgen die aangeven geëmigreerd te zijn naar Monaco. In veel gevallen is al gebleken dat de fiscale woonplaats in België is gebleven (domiciliefraude). De Belgische fiscus claimt 100 miljoen belasting tegoed te hebben.

Bron: De Tijd, 7 augustus

07-08-2019

Grensoverschrijdende gezondheidszorg kan nog beter

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. De rekenkamer ziet een verbetering, maar de impact op patiënten is nog beperkt. Er blijft ruimte voor verbetering om grensoverschrijdende zorg te verschaffen.

Bron: Europese Rekenkamer, 4 juni 2019 

05-08-2019

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633