Carlo Douven

Carlo Douven

30-07-2020

Herziene detacheringsrichtlijn van toepassing vanaf 30 juli

De herziening van de detacheringsrichtlijn vraagt om een herbezinning op de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Bijv. is de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uitgebreid en bestaat al na 12 maanden recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW

28-07-2020

CBS publiceert cijfers 2018 over (arbeids)migratie

Het CBS heeft over 2018 de migratiecijfers gepubliceerd. Er kwamen 191.000 migranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Werk en gezinshereniging zijn de belangrijkste migratiemotieven. Van de arbeidsmigranten is 75% na 10 jaar weer vertrokken.

Bron: CBS, 27 juli 2020

27-07-2020

Franse spaartegoeden zijn in Nederland belast

Een inwoner van Nederland heeft Franse banktegoeden. Het spaartegoed is onderdeel van het wereldinkomen en in Nederland belast. Er is geen vrijstelling van toepassing. De verlengde navorderingstermijn en de vergrijpboetes zijn terecht toegepast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 februari 2020, ELCI:NL:RBDHA:2020:2519

24-07-2020

Directeur is geen formeel bestuurder voor belastingverdrag

A woont in Nederland en is directeur Legal & Compliance van een Luxemburgse vennootschap. In tegenstelling tot Luxemburg past Nederland het bestuurdersartikel niet toe, omdat A geen formeel bestuurders is. Het artikel voor niet-zelfstandige arbeid is van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1317

22-07-2020

Nieuw belastingverdrag met Algerije

Het nieuwe belastingverdrag met Algerije is op 9 mei 2018 gesloten. Het verdrag treedt in werking op 31 juli 2020 en is daarmee van toepassing voor bijv. de loon- en inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2021. 

Bron: Tractatenblad 2020, 73

21-07-2020

België heeft heffingsrecht over AOW en arbeidsinkomen

X woont in België. Zijn AOW is in België belast. De AOW houdt geen verband met beroepswerkzaamheden in Nederland. De arbeidsinkomsten zijn belast in België, omdat niet fysiek in Nederland is gewerkt. Het bestuurdersartikel is niet van toepassing omdat hij werkt voor een Belgische bvba.

Bron: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 26 juni 2020

20-07-2020

Coronavirus-maatregelen: regeling langeafstandsrelaties versoepelt

Het inreisverbod voor geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland, wordt versoepeld per 27 juli 2020. Op basis van Europees gecoördineerde voorwaarden wordt beoordeeld wanneer sprake is van een duurzame relatie.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 16 juli 2020

17-07-2020

HvJ EU past materieel werkgeversbegrip toe voor sociale zekerheid

De werkgever van een internationaal chauffeur is de onderneming die het feitelijke gezag uitoefent, feitelijk de loonkosten draagt en feitelijk bevoegd is om te ontslaan, en niet de onderneming waarmee een formele arbeidsovereenkomst is gesloten.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:565

16-07-2020

Kamerbrief over A1-verklaring en premieshoppen

In 2019 heeft de SVB 104.652 A1-verklaringen afgegeven voor vooral detacheringen en werken in twee of meer lidstaten. Ook wordt ingegaan op het ongewenste premieshoppen door werkgevers. De wijze waarop Nederland hierop handhaaft wordt toegelicht.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juli 2020, kenmerk 2020-0000091158

15-07-2020

Werkgever moet 30%-vergoeding in LH-aangifte verwerken

Een werkgever verwerkt de 30%-vergoeding niet op de loonstrook en is dan geen eindheffingsbestanddeel. In bezwaar kan de werknemer dan niet de inhouding LH deels terugkrijgen door alsnog de 30%-vergoeding te claimen. Hij moet dat arbeidsrechtelijk afdwingen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6030