Carlo Douven

Carlo Douven

01-02-2021

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels geactualiseerd

De mededeling waarin de fiscale kwalificatie van buitenlandse socialezekerheidsstelsels is opgenomen is geactualiseerd. Een aantal stelsels zijn nieuw toegevoegd (Maleisië en Zuid-Afrika) en anderen zijn geactualiseerd of aangevuld (bijv. Duitsland, VK en Polen).

Bron: Ministerie van Financiën, 26 november 2020

02-02-2021

Dubbele heffing DJ moet onder bezielende leiding rechter worden opgelost

Een DJ geniet inkomen als artiest van zijn vennootschap en LLC. De vennootschap en LLC kunnen de buitenlandse bronbelasting zelf niet verrekenen. Voor zover de LLC en de venootschap de bronbelasting niet kunnen verrekenen kan dat bij de artiest in privé worden verrekend.

Bron: Advocaat Generaal Wattel, 7 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:19

01-02-2021

3e uitgave nieuwsbrief loonheffingen Belastingdienst is uit

In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland met ingang van 1 januari 2021, de verlenging tot 1 juli 2021 van de diverse internationale coronamaatregelen en de Brexit.

Bron: Belastingdienst, 28 januari 2021

29-01-2021

Wel verzekerd in Nederland, maar geen zorgverzekering leidt tot boete

A woont in Nederland en werkt voor een werkgever in Cyprus. Hij werkt in meerdere landen en is volgens de SVB en een eerdere rechterlijke uitspraak sociaal verzekerd in Nederland. Omdat A geen zorgverzekering heeft gesloten, is de boete van het CAK terecht.

Centrale Raad van Beroep, 19 november 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2873

28-01-2021

Coronavirus-maatregelen: Geen TOZO voor grensondernemer

Minister Koolmees bevestigt zijn visie nog eens dat een in in de EU wonende (grens)ondernemer met een onderneming in Nederland geen recht heeft op de Nederlandse TOZO. TOZO is een bijstandsuitkering en die is niet exporteerbaar volgens het EU-recht.

Bron: Ministerie van SZW, 28 januari 2021

27-01-2021

Nederland heeft een belastingverdrag met Chili gesloten

Op 25 januari 2021 is het belastingverdrag met Chili getekend. Het verdrag voldoet aan de actuele internationale OESO-standaarden en ontwikkelingen. Voor pensioenen is een bronstaatheffing opgenomen. De tekst is nog niet gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 januari 2021

25-01-2021

Bronbelasting op royalty’s uit Uruguay kan niet worden verrekend

Dat Uruguay sinds 1 januari 2001 niet meer als ontwikkelingsland wordt aangemerkt voor de toepassing van de verrekeningsmethode in het besluit ter voorkoming van dubbele belasting Is niet in strijd met (on)geschreven rechtsregels en het EU-recht.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 6 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:5

26-01-2021

Kennisrapporten Inspectie SZW zijn verschenen

De inspectie SZW heeft twee kennisrapporten die Covid-19-gerelateerd zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om de rapporten arbeidsmigranten en werken in coronatijd.

Bron: Ministerie van SZW, 22 januari 2021

22-01-2021

Coronavirus-maatregelen: Update OESO-rapport belastingverdragen en Covid-19

De door de OESO bijgewerkte richtlijnen geven weer wat de visie van het OESO-secretariaat is bij de interpretatie van belastingverdragen bij Covid-19-gerelateerde vraagstukken. Er wordt ingegaan op: thuiswerken en vaste inrichtingen, toepassing arbeidsartikel, dubbele woonplaats etc.

Bron: OESO, 21 januari 2021

 

21-01-2021

Coronavirus-maatregelen - Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Diverse fiscale coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 30 juni 2021. Dat geldt ook voor de eenzijdige vrijstelling voor Duitse nettouitkeringen gerelateerd aan corona van inwoners van Nederland en de afspraken met Duitsland en België.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 21 januari 2021