Carlo Douven

Carlo Douven

28-05-2019

Toepassing Verdragsbijdrage is conform wet

Het CAK is bevoegd de verdragsbijdrage (art. 69 ZVW) voor de zorg vast te stellen. De SVB is gehouden de verdragsbijdrage in te houden op de uitkering in opdracht van het CAK. De SVB hoeft het bedrag van de inhouding niet te toetsen en te beoordelen of het toepasselijk sociaal minimum nog resteert.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 mei2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1685 

27-05-2019

Slowaakse uitlener moet Nederlandse pensioenpremies betalen

Een Slowaakse uitzendbureau stelt 600 Slowaken ter beschikking van 2012 – 2017 aan Nederlandse bedrijven. De Slowaakse onderneming is gehouden de verplichte pensioenpremies aan het betrokken Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds te betalen voor haar werknemers.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2295 

23-05-2019

Niet kwalificerend bij 89%

Van het wereldinkomen van een inwoner van Polen is 89% belast in Nederland. Daarmee is hij geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zijn in Polen wonende echtgenote die geen inkomen geniet, heeft dan geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:960

23-05-2019

Luxemburgse ziektewetuitkering is (toch niet) in Nederland belast

Het Luxemburgse Krankengeld (ziektewetuitkering) dat een in Nederland wonende Rijnvarende ontvangt, is op grond van het belastingverdrag belast in Nederland. Omdat de inspecteur vertrouwen heeft opgewekt, moet toch een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3983

22-05-2019

Sociale zekerheidspositie ambtenaren kan wijzigen in 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dit kan leiden tot een switch van land waar men sociaal verzekerd, omdat mogelijk andere regels uit de Europese VO 883/2004 relevant worden. Het aantal personen met een ambtenarenstatus zal wijzigen.

Bron: Nieuwsbrief BDZ en BBZ, 21 mei 2019

20-05-2019

Buitenlandse ondernemer wil een Nederlandse bankrekening?

Voor bij de KvK ingeschreven buitenlandse ondernemers die bezig zijn met een verblijfsvergunning is de Quick scan ‘Dutch business bank account’ geïntroduceerd. Hiermee krijgt men binnen 5 dagen informatie over de mogelijkheid van een Nederlandse bankrekening.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 20 mei 2019

21-05-2019

Nabetaling Duitse Rentenversicherung is belast

De ontvangen ‘Rente wegens Erwerbungsunfähigheit’ van de Deutsche Rentenversicherung is in Nederland belastbaar inkomen in box 1 en onderdeel van het premie-inkomen. Dat geldt ook voor het deel dat een nabetaling is over voorgaande jaren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:728

20-05-2019

Keuzerecht leidt niet tot aftrek Belgische woning

Er bestaat geen recht in Nederland op aftrek voor de Belgische eigen woning als fiscale voordelen in België gerealiseerd kunnen worden. De eigen woning mag alleen dan niet in de teller van de voorkomingsbreuk worden opgenomen als de Schumacker-exceptie van toepassing is.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:408 

17-05-2019

Rapportage vreemdelingenketen 2018

De rapportage vreemdelingenketen geeft aan dat in 2018 het aantal reguliere verblijfsaanvragen voor arbeid, studie en gezin en visum kort verblijf zijn met 9% toegenomen tot 83.850. Het aantal erkende referenten bij de IND is met 14% toegenomen tot 6.960. In het rapport is meer (cijfermatige) toelichting te vinden.

Bron: Ministerie van V en J, 14 mei 2019

16-05-2019

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019