Carlo Douven

Carlo Douven

09-06-2019

Duitse Steuer-Handbücher staan online

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft diverse fiscale handboeken uitgegeven. Zo zijn er onder meer het Amtliches Lohnsteuer-Handbuch en het Einkommenssteuer-Handbuch. Het Lohnsteuer-Handbuch 2019 is onlangs gepubliceerd.

Bron: Bundesministerium der Finanzen

10-06-2019

Pensioen ook voor buitenlandse payrollkrachten

Voor buitenlandse uitzendkrachten geldt dat pensioen niet onder het gelijke beloningsbeginsel valt van de Europese uitzendrichtlijn. Voor buitenlandse payrollkrachten wordt wel voorgesteld dat ze vanaf 2021 een gelijk pensioen moeten krijgen als de werknemers bij de ‘inlenende’ onderneming.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2019 

07-06-2019

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

06-06-2019

Wonen in België met buitenlands inkomen

De Federale Overheidsdienst Financiën beidt op haar website met een rekenprogramma hulp bij het aangeven van de inkomsten in de Belgische aangifte, het land dat de inkomsten belast en of de inkomsten aan de gemeenbelasting onderworpen zijn. Voor nadere vragen kan men terecht bij Belintax.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

05-06-2019

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

04-06-2019

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

01-06-2019

Bestuurder Limited is aansprakelijk voor loonheffingen

Een bestuurder van een naar het Engels recht opgerichte Limited is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen, vergrijpboete, heffings- en belastingrente van de Limited. De bestuurder heeft verwijtbaar gehandeld door geen geldige melding betalingsonmacht te doen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4862 

31-05-2019

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

03-06-2019

Stappenplan 30%-regeling

 

Op het forum salaris van de Belastingdienst is een stappenplan voor het aanvragen van de 30%-regeling gepubliceerd. Als het verzoek voor de 30%-regeling volgens het stappenplan wordt ingediend, kan de beslissing sneller afgegeven worden.

Bron: Forum Salaris, nieuwsbrief 22 mei 2019

 

29-05-2019

Fiscale beleidsagenda 2019 – Internationaal

Het kabinet wil onder meer het verkrijgen van aandelenopties bij start-ups stimuleren en de Nederlandse belastingdruk op arbeid concurrerender te maken. Ook wordt de afrekenverplichting per 2021 voor bepaalde (ook buitenlandse) periodieke uitkeringen afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 mei 2019