Carlo Douven

Carlo Douven

15-02-2021

Nederland opteert voor detacheringsbepaling HSO EU VK

Nederland heeft geopteerd voor de toepassing van de detacheringsbepaling in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU VK die in het kader van de Brexit is gesloten. Dit en meer staat in de brief over de eerste ervaringen met de overgangsperiode Brexit.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 februari 2021

12-02-2021

Beroep tegen afwijzing onderlinge overlegprocedure moet bij Raad van State

De RvS bevestigd dat de toepassing evenredigheidsmethode sinds de invoering van de progressieve heffing in box 3 juist is en kan leiden tot een hogere belastingheffing. Ook is de door Duitsland en Frankrijk geheven dividendbelasting juist.

Bron: Raad van State, 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:205 en 206

11-02-2021

Vragen over nieuw belastingverdrag met Liechtenstein beantwoord

De antwoorden op de kamervragen gaan onder meer over grensoverschrijdende beroepen (transportsector, luchtvaart en zeevaart), pensioenpremies, (hoog)leraren, sporters/artiesten en de relatie met het oeso-modelverdrag en het MLI.

Bron: Tweede Kamer, 2 februari 2021

10-02-2021

Schumacker-leer leidt voor inwoner Frankrijk tot faciliteiten in Nederland

Een inwoner van Frankrijk heeft een in Frankrijk belaste AOW-uitkering van 13.676. Zijn pensioen is in Nederland belast. Het in Frankrijk belaste inkomen is te gering om in Frankrijk volledig faciliteiten en de belastingvrije som te gelde te maken. Dan moet Nederland (ook) faciliteiten verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 januari 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:359

09-02-2021

Oplossing rijnvarenden in zicht

De rijnvarenden die geconfronteerd zijn met een dubbele premieheffing in Nederland en Luxemburg worden tegemoet gekomen. Onder voorwaarden worden de ten onrechte betaalde Luxemburgse premies verrekend en wordt de invordering verder opgeschort.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 februari 2021

08-02-2021

Individuele doorbelasting bij materiële werkgever niet vereist

Volgens het Gerechtshof is geen sprake van een materiële werkgever. De beloning van de werknemer wordt niet individueel doorbelast, maar met een service fee. Het Gerechtshof volgt niet de Hoge Raad uit 2006, maar het in 2010 gewijzigde OESO-commentaar.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3851

05-02-2021

Brexit (deel 1): De gevolgen voor de belastingheffing

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

We gaan in het vakblad een serie artikelen publiceren over de Brexit. Dit is het eerste artikel in deze reeks. In dit artikel zal ik in algemene zin op de Brexit ingaan en me daarna richten op de gevolgen voor de loon- en de inkomstenbelasting. In andere artikelen wordt nader ingegaan op de sociale zekerheid en het rechtmatig verblijven en werken.

05-02-2021

Hulplijn: Nederlandwereldwijd.nl

De website en helpdesk Nederlandwereldwijd verbetert de dienstverlening van de Nederlandse overheidsinstellingen voor burgers in het buitenland. De hulp ziet op vragen over grensoverschrijdend reizen, studeren, wonen en werken.

Bron: Belastingdienst, 4 februari 2021

04-02-2021

Grensondernemer heeft geen recht op TOZO

De Europese Commissie heeft laten weten dat dat de TOZO niet geëxporteerd hoeft te worden, omdat het een bijstandsuitkering is. De Europese Commissie onderzoekt nog of het vrij verkeer van vestiging moet leiden tot export van de TOZO. 

Bron: MInisterie van SZW, 28 januari 2021

03-02-2021

Onbedoelde Amerikanen houden in 2021 nog hun bankrekening

De problematiek van de 'accidental Americans' die in Nederland wonen is besproken in de Kamer. De situatie wordt nog eens uitgelegd. In 2021 worden geen bankrekeningen gesloten. Ook wordt ingegaan op een uitspraak over een wel gesloten bankrekening.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 februari 2021