Carlo Douven

Carlo Douven

26-09-2019

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

26-09-2019

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019

25-09-2019

België beperkt voor oudere grensarbeider de WW

Een werkloze Belgische grensarbeider krijgt een Belgische WW, eindigend op de Belgische pensioenleeftijd. Er ontstaat een hiaat omdat de AOW later ingaat. België betaalt een aanvullende ww als men 15 jaar inwoner van België was. Deze beperkende voorwaarde gaan de landen bespreken.

Bron: Ministerie van SZW, 20 september 2019

24-09-2019

Brexit-informatie IND geactualiseerd

Op de website van de IND is de informatie over de Brexit geactualiseerd. In twee videos wordt toegelicht wat een in Nederland wonende Brit alvast kan doen vooruitlopend op de Brexit voor een definitief verblijf in Nederland. Zowel de deal als de no-deal situatie is beschreven.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 23 september 2019

23-09-2019

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

20-09-2019

Nieuw belastingverdrag met Ierland

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 13 juni 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Ierland ondertekend. Het verdrag moet nog in beide landen officieel worden bekrachtigd (ratificatie) voor het in werking kan treden. Dat kan pas nadat beide parlementen het verdrag hebben goedgekeurd. Meestal komt er bij het voorleggen van het verdrag aan het parlement een toelichting van de staatssecretaris. Op het moment van het schrijven van dit artikel was die toelichting er nog niet. De toelichting is een eenzijdige Nederlandse toelichting, die juridisch maar een beperkt belang heeft. De verdragstekst is beslissend. In dit artikel licht ik een aantal wijzigingen in het nieuwe (Engelstalige) verdrag toe, die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. De meest opvallende wijziging zit in de toepassing van het pensioenartikel. Dat zal ik dan ook uitgebreider bespreken.

20-09-2019

Besluit voetbalmakelaarsarrest laat nog op zich wachten

Het besluit over het voetbalmakelaarsarrest van 9 februari 2017 wordt in het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd. Het is in de afrondende fase. In het besluit zal worden aangeven hoe de Belastingdienst met dit arrest zal omgaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

19-09-2019

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

19-09-2019

Brief fiscale moties en toezeggingen

In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

18-09-2019

Europese bijstandsrichtlijnen zijn geëvalueerd

De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

Bron: Europese Commissie, 12 september 2019