Carlo Douven

Carlo Douven

06-10-2019

BSN wordt verplaatst op ID en paspoort

Vanaf 21 augustus 2021 gaat het BSN van de voorzijde van het ID of houderpagina paspoort vervangen worden door een QR-code en een onversleuteld BSN op de achterzijde van het ID of houderpagina. Bij kopieën van de voorzijde is het BSN dan niet meer zichtbaar.

Bron: Ministerie van BZK, 30 september 2019

04-10-2019

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

03-10-2019

Wet aanpak schijnconstructies is geëvalueerd

De evaluatie van de Was laat een gemengd beeld zien. De ketenaansprakelijkheid heeft een preventieve werking. De Wet minimumloon wordt beter nageleefd. De openbaarmaking van de inspectieresultaten van de Inspectie SZW wordt in de toekomst uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 2 oktober

02-10-2019

Geen internationaal vervoer dus mag Nederland heffen

Belanghebbende werkt op een schip dat pijpleidingen in zee legt en platforms verwijdert. Dan is art. 15, lid 3 van het Verdrag met Zwitserland niet van toepassing, omdat geen sprake is van internationaal vervoer tussen twee staten. Er bestaat geen recht op een aftrek elders belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8396

01-10-2019

Cello-speler krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Een Nederlandse Cello-speler werkt bij zijn BV in loondienst. De gage voor de buitenlandse optredens ontvangt de BV. Voor het ontvangen loon bestaat in de IB geen recht op een voorkoming van dubbele belasting. Ook de bij de BV ingehouden bronheffing kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7851

30-09-2019

Italiaanse student krijgt geen 30%-regeling

Een Italiaanse student doet een aantal vakken in Nederland. Bij een Nederlands bedrijf werkte hij op basis van een internship, dat geen direct verband had met de studie. Bij het aangaan van een arbeidscontract bestaat geen recht op de 30%-regeling. Hij woonde in Nederland en is lokaal geworven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 

27-09-2019

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

In de rapportage komen veel onderwerpen aan de orde. Dat het Duitse Kranken- en Elterngeld soms in een ander land belast wordt dan het loon, is een overlegpunt tussen Nederland en Duitsland. Diverse standpunten zijn in de rapportage terug te vinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 september 2019

27-09-2019

Europese Commissie rapporteert over detacheringen

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze in de diverse lidstaten de Europese regels betreffende detacheringen toepassen. Naast drie rapporten is een set vragen en antwoorden en een praktische gids gepubliceerd.

Bron: Europese Commissie, 25 september 2019

26-09-2019

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

26-09-2019

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019