Carlo Douven

Carlo Douven

16-03-2021

Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting

Deze handreiking richt zich op het aanpakken van de veroorzakers en facilitators van arbeidsuitbuiting. De Handreiking wil de juiste instrumenten bieden om handhavend op te treden door de (Europese) overheidsinstanties, met inachtneming van de positie van het slachtoffer.

Bron: Ministerie van SZW, 10 maart 2021

15-03-2021

Verdragsstaten 2021 zijn gepubliceerd

Het praktische overzicht van de toepassing belastingverdragen voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De verdragstoepassing van grensoverschrijdende arbeid, oudedagsvoorzieningen, sociale zekerheidsuitkeringen voor ingezetenen en niet-ingezetenen wordt toegelicht.

Belastingdienst, 12  maart 2021

12-03-2021

Pensioenen inwoner Saudi-Arabie zijn in Nederland belast

X wordt als inwoner van Saudi-Arabië aangemerkt. Hij is geen fictieve inwoner van Nederland. Zijn Nederlandse pensioenuitkeringen zijn belast in Nederland op grond van de protocolbepaling in het verdrag, omdat Saudi-Arabië pensioenen niet belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:622

11-03-2021

Nieuwsbrief zakelijk IND is verschenen

In de Nieuwsbrief zakelijk staat het laatste nieuws voor Britten in Nederland na de Brexit, de informatieverplichtingen van de erkend referent en de regeling voor kennismigranten die tijdelijk onder het salariscriterium zaken door wettelijk bepaald verlof en stakingsrecht.

Bron: IND, 24 februari 2021

10-03-2021

Duitse chauffeurs moeten in Nederlandse pensioenregeling

Duitse chauffeurs die voor een Nederlandse onderneming werken en Nederlands arbeidsrecht zou zonder rechtskeuze van toepassing zijn, moeten verplicht deelnemen aan de bedrijfstakpensioenregeling. Als Duits arbeidsrecht van toepassing zou zijn, hoeft dat niet.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:472

08-03-2021

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2021

Ook België heeft bevestigd dat de Covid-19-afspraken tussen Nederland en België voor grensarbeiders zijn verlengd tot 1 juli 2021. België gaat met Duitsland en Luxemburg nog in gesprek over deze verdere verlenging.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 5 maart 2021 (en Stcrt. 18 maart 2021, 12553)

09-03-2021

Coronacrisis-maatregelen: Besluit Fiscale noodmaatregelen verlengd

In het besluit zijn de nodige maatregelen gewijzigd. Tot 1 juli 2021 zijn verlengd de maatregelen inzake de heffing over de Duitse netto-uitkeringen en de versoepeling van de administratieve lasten rondom de identificatieplicht van nieuwe werknemers.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 maart 2021

05-03-2021

Piloot ontvangt loon van Brits uitzendbureau

X woont in Nederland en vliegt als piloot bij Ryanair via een Brits uitzendbureau. Van het uitzendbureau heeft X betalingen ontvangen op buitenlandse bankrekeningen. De betalingen zijn aan te merken als loon en niet als winst uit onderneming.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 12 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:20

03-03-2021

Brexit en recht op sociale zekerheid en zorg

Voor Nederlanders die na 1 januari 2021 naar het VK gaan, zijn in de Handels- en samenwerkingsovereenkomsten regels opgenomen voor de sociale zekerheidsrechten, waaronder zorg. Bij kort verblijf bestaat alleen recht op spoedeisende en noodzakelijke zorg.

Bron: Rijksoverheid, 2 maart 2021

02-03-2021

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:249