Carlo Douven

Carlo Douven

19-12-2019

Oplossingen voor internationale chauffeurs en rijnvarenden?

Dat rijnvarenden ten onrechte verzekerd zijn geweest in Luxemburg is te wijten aan hun werkgevers. Voor de toekomst moet informatievoorziening de oplossing zijn. Voor het verleden komt wellicht een restitutie van Luxemburgse premies in beeld. Die zijn echter door werkgevers vaak niet afgedragen.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

18-12-2019

Vragen over knelpuntenrapportage grensarbeid beantwoord

De loondoorbetaling bij ziekte valt onder VO 883/2004 en is niet afhankelijk van het arbeidsrecht. De loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners van België zijn klaar. Ook andere vragen over onder meer de Wnra, inkomensverklaring, hooglerarenbepaling België zijn beantwoord.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

17-12-2019

Niet-inwoners kunnen inloggen bij de Belastingdienst

Burgers en ondernemers uit België, Duitsland, Spanje, Kroatië, Luxemburg, Estland, Italië en het VK kunnen inloggen op MijnBelastingdienst en MijnBelastingdienstZakelijk met een EU-erkend inlogmiddel van die landen. Een DigiD is niet nodig, wel een BSN.

Bron: grensinfo.nl, 16 december 2019

16-12-2019

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

13-12-2019

Besluit voetbalmakelaarsarrest en pro-rata-aftrek is eindelijk uit

Het langverwachte besluit over het pro rata verlenen van fiscale faciliteiten aan buitenlandse belastingplichtigen is uit. Het besluit is van toepassing in drie-landensituaties en kent een ingewikkeld stappenplan om tot een juiste aanslag te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, Stcrt. 2019 -66192, 13 december 2019

13-12-2019

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

12-12-2019

Problemen met belastingdiensten EU-landen

Staatssecretaris Snel biedt een handreiking voor situaties waarbij het woonland geen inkomensverklaring wil afgeven. Verder wordt onder meer ingegaan op de Poolse verrekeningsmethode bij pensioenen, Fatca en de verdragstoepassing bij sporters en artiesten.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 december 2019 

11-12-2019

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 12 juni 2019 is het protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland ondertekend. Het wijzigingsprotocol moet nog in beide landen officieel worden bekrachtigd (ratificatie) voor het in werking kan treden. Dat kan pas nadat beide parlementen het verdrag hebben goedgekeurd. Op 2 september 2019 is het wijzigingsprotocol naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij dit wijzigingsprotocol heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gevoegd. Deze toelichting is een eenzijdige Nederlandse toelichting, die juridisch een beperkt belang heeft. De tekst van het wijzigingsprotocol is beslissend. In dit artikel licht ik enkele wijzigingen van het verdrag toe, die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. De meest opvallende wijziging zit in de toepassing van het pensioenartikel, maar er zijn zeker ook nog andere belangwekkende wijzigingen te melden.

11-12-2019

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

10-12-2019

Duitsland geeft informatie voor EU-werknemers

Omdat de inrichting van de Duitse Belastingdienst (Steuerverwaltung) niet eenvoudig is, geeft Duitsland een overzicht van sites met meer informatie voor werknemers uit de Europese Unie. Ook is op sites meer informatie over Duits internationaal belastingrecht te vinden.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 3 december 2019