Carlo Douven

Carlo Douven

03-07-2019

Nieuwe verblijfsregels voor personeel startups aangekondigd

Naast de kennismigrantenregeling wil het Kabinet soepelere verblijfsregels voor jonge, innovatieve bedrijven om internationaal talent aan te trekken. Deze voldoen vaak niet aan het salariscriterium van een kennismigrant, omdat ze beloond worden in de vorm medewerkersparticipaties.

Bron: Ministerie van V en J, 1 juli 2019 

02-07-2019

Nieuw belastingverdrag met Irak ondertekend

Op 1 juli 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Irak ondertekend. Het belastingverdrag met Irak wordt hierdoor meer OESO-conform. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2019

02-07-2019

Fout adres in BRP komt voor rekening inwoner Polen

A woont in Polen. Hij ontvangt een aanslag motorrijtuigenbelasting op een Pools adres. Hij stond ingeschreven in het BRP en had bij uitschrijving een Pools adres achtergelaten. Dit blijkt fout te zijn. Deze fout is voor rekening van A. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en niet-ontvankelijk.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1444

01-07-2019

ABP-pensioen is in Nederland belast

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

28-06-2019

Buitenlands beroepspensioen is aftrekbaar in Duitsland

In Duitsland wordt naar aanleiding van het arrest Montag van het Hof van Justitie EU ook aan beperkt (buitenlands) belastingplichtigen volledig aftrek verleend voor de verplichte bijdrage aan een beroepspensioenregeling in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 juni 2019 

27-06-2019

Kwalificatie arbeidsrelatie komt onder de loep

De Inspectie SZW en de Belastingdienst gaan samen het toezicht op arbeidsrelaties uitbreiden. Door de inzet van meer bedrijfsbezoeken, communicatie, branche- en modelovereenkomsten, handhaving (aanpak schijnconstructies) en vooroverleg moet de kwalificatie van arbeidsrelaties verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 24 juni 2019

26-06-2019

70.000 overnachtingen arbeidsmigranten leidt tot toeristenbelasting

De aanslag toeristenbelasting 2015 aan een recreatiepark in Hooge Mierde voor de huisvesting en 69.837 overnachtingen van arbeidsmigranten is terecht. De arbeidsmigranten verbleven niet meer dan 90 dagen per belastingjaar en waren niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3333

25-06-2019

Tekst belastingverdrag met Ierland bekend

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland, dat op 13 juni 2019 in Dublin is gesloten, is gepubliceerd in het tractatenblad. De tekst is in het Engels, omdat de Engelstalige versie van het belastingverdrag de authentieke tekst bevat.

Bron: Tractatenblad 2019, 95

22-06-2019

Overheid pakt misstanden arbeidsmigranten aan

In een brief aan de Tweede kamer geeft het Kabinet aan de misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. In de brief wordt onder meer ingegaan op een betere voorlichting, registratie in BRP, melding van misstanden, het tekort aan huisvesting en de slechte kwaliteit van de huisvesting.

Bron: Ministerie van SZW, 21 juni 2019

24-06-2019

Compensatievergoeding voor 30%-regeling is belast

Een voetballer ontvangt in verband met de afwijzing van de toepassing van de 30%-regeling een compensatievergoeding van zijn werkgever. De vergoeding is belast in het jaar waarin de inspecteur de toepassing van de 30%-regeling afwijst en niet pas in het jaar van de feitelijke uitbetaling.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:533