Carlo Douven

Carlo Douven

09-12-2016

Huisvesting arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Toeristenbelasting is verschuldigd als ruimte verhuurd wordt aan uitzendbureaus voor de huisvesting van in Nederland werkzame arbeidsmigranten, als niet enkel sprake is van 'kale' huur. Relevant is dat beheerders die de verhuurder heeft aangesteld, aanspreekpunt zijn voor de arbeidsmigranten, toezien op parkeergedrag en een register bijhouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4902

 

08-12-2016

Rechten op Belgisch aanvullend pensioen nu ook online

Op de website mypension.be kunnen personen die in België pensioen en/of wettelijk (= sociale zekerheids)pensioenen opgebouwd hebben sinds 6 december 2016 ook gepersonaliseerde informatie over het aanvullend pensioen terugvinden.

Bron: sigedis.be, bericht van 6 december 2016

 

07-12-2016

In België geleasde auto leidt tot BPM-heffing

BPM-heffing van een in België geleasde auto is toegestaan, als de auto hoofdzakelijk bestemd is of feitelijk wordt gebruikt in Nederland. De heffing dient evenredig te zijn aan de duur van het gebruik in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2016, nr. 15/00787

06-12-2016

Rapport rekenkamer over handhavingsbeleid Belastingdienst gepubliceerd

De algemene rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Onder ander is onderzoek gedaan naar windhappers, belastingnomaden en de heffing van motorrijtuigenbelasting bij migranten. De staatssecretaris heeft op het rapport gereageerd en de meeste aanbevelingen van de algemene rekenkamer overgenomen.

Bron: rapport algemene rekenkamer handhavingsbeleid Belastingdienst van 24 november 2016, reactie staatssecretaris van Financiën van 10 november.

05-12-2016

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland treedt in werking per 1 januari 2017

De herziening van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van inkomsten genoten door werknemers die werkzaam zijn aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale verkeer treedt in werking per 1 januari 2017. De overige wijzigingen in het protocol zijn voornamelijk van technische of verduidelijkende aard.

Bron: Tractatenblad 2016/179

 

04-12-2016

De Hoge Raad verduidelijkt een aantal formele aspecten keten- en inlenersaansprakelijkheid

De Hoge Raad geeft in meerdere arresten betreffende de keten- en inlenersaansprakelijk een aantal standpunten over de beschikking aansprakelijkstelling, de vooraankondiging van deze beschikking, relevante feiten en omstandigheden en de toerekening van betalingen.

Bron: Hoge Raad 18 november 2016 en 2 december 2016.

 

02-12-2016

Verhouding kennismigrantenregeling en ICT-richtlijn door IND toegelicht

De IND heeft op haar website meer informatie gegeven over de per 30 november 2016 in werking getreden ICT. Er is een nieuw verblijfsdoel geïntroduceerd: 'overplaatsing binnen een onderneming'. Er kan dan geen beroep meer worden gedaan op de kennismigrantenregeling voor deze groep werknemers die binnen concernverband worden uitgezonden.

Bron: www.ind.nl

02-12-2016

Vooroverleg bij Belastingdienst mogelijk

De Belastingdienst laat weten dat vooroverleg over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen mogelijk is, ook in internationale situaties. Met name in internationale situaties is het van belang om vooraf te weten waar men aan toe is.

Bron: www.belastingdienst.nl

 

01-12-2016

25-jaarstermijn voor korting bij 30%-regeling is acceptabel

De verlenging van de 'terugkijkperiode' van 10 jaar naar 25 jaar bij de wijziging van de 30%-regeling per 1 januari 2012 kan volgens Gerechtshof Den Bosch door de juridische beugel.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30 juni 2016, nr. 14/01092, ECLI:NL:GHSHE:2016:2665

 

30-11-2016

BVBA heeft zelfstandige betekenis ten opzichte van opdrachtgever

De in België wonende B heeft de werkzaamheden namens een BVBA voor een Nederlandse onderneming verricht en niet op persoonlijke titel. De verhouding op basis waarvan de werkzaamheden zijn verricht betreft die tussen BVBA en de Nederlandse onderneming. B op zijn beurt heeft de werkzaamheden weliswaar voor belanghebbende verricht, maar dat gebeurt ten behoeve van de BVBA. Tussen B en de Nederlandse onderneming bestaat geen (fictieve) dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 juli 2016, BRE 15/481 tot en met 15/490