Carlo Douven

Carlo Douven

23-01-2017

Groot-Brittanie, Noord-Ierland en Gibraltar zijn één lidstaat voor vrijheid van dienstverlening

De Advocaaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Gibraltar met het oog op de toepassing van artikel 56 VWEU (vrijheid van dienstverlening) moeten worden beschouwd als één enkele lidstaat.

Bron: Conclusie Advociaat-Generaal Szpunar, 19 januari 2017, C-591/15

20-01-2017

Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met EU-recht

Een in Nederland wonende woonwagenbewoner rijdt in een auto met Duits kenteken op de Nederlandse openbare weg. Hij wordt daar meerdere malen ‘gespot’. Op vragen naar het hoe en waarom, reageert hij niet. Het Gerechtshof is van mening dat de naheffing van BPM en de boete van 50% terecht is. De naheffing is niet in strijd met het EU-recht omdat bij de belastingheffing direct rekening wordt gehouden met de waardevermindering en de gebruiksduur van de auto.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 september 2016, nr. 14/00600

19-01-2017

Reisbesluit Buitenland is dit jaar ingrijpender aangepast

Het reisbesluit buitenland voor ambtenaren is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De wijzigingen gaan verder dan de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van bedragen. Het besluit is van belang omdat de genoemde vergoedingen ook voor werknemers vrijgesteld zijn, op een enkele uitzondering na.

Bron: Staatscourant, 31 december 2016, nr. 68974

 

18-01-2017

Piloot werkt in dienstbetrekking en is geen ondernemer

Een piloot die via een bemiddelingsovereenkomst werkt voor een vliegtuigmaatschappij is geen ondernemer, maar geniet loon uit dienstbetrekking. De inspecteur staat een bepaalde kostenaftrek toe. De rechtbank vraagt zich af of wel recht bestaat op kostenaftrek bij loon uit dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:224.

 

17-01-2017

Duitse wet aangepast: ontslaguitkeringen zijn belast in het werkland

De Duitse bondsdag heeft de wetgeving aangepast aan de EU-bijstandsrichtlijn. Eén van de bepalingen die in die wet is opgenomen, betreft de belastingheffing over ontslaguitkeringen. In de wet lijkt te zijn opgenomen dat ontslaguitkeringen belast moeten worden volgens de regels van het in 2014 gewijzigde OESO-commentaar. Dat betekent dat Duitsland omgaat naar heffing in het werkland vanaf 1 januari 2017.

Bron: Deutscher Bundestag, 2 december 2016, Drucksache 717/16

 

17-01-2017

A-G: Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

503.

16-01-2017

A-G HvJ - Werkland is gebonden aan een op verkeerde gronden afgegeven E-101-formulier

Werknemers werken op een cruiseschip, dat uitsluitend in Franse water vaart. De werkgever heeft voor de werknemers een Zwitserse E-101-verklaring. De E-101-verklaring is afgegeven op verkeerde gronden (werken in meerdere landen). Volgens de A-G van het Hof van Justitie is ook een op verkeerde gronden afgegeven E-101-verklaring bindend voor het werkland Frankrijk, totdat Zwitserland deze heeft ingetrokken.

Bron: Conclusie AG HvJ, 12 januari 2017, zaak c-620/15 

13-01-2017

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Volgens een nog niet gepubliceerde uitspraak van een rechtbank, is de reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël.

Bron: futd.nl, 12 januari 2017

13-01-2017

Britten willen 'immigration skills charge' gaan heffen per 1 april

De Britse regering heeft voorgesteld per ingehuurd geschoold personeelslid 1.150 euro per jaar in rekening te gaan brengen, een zgn. ‘immigration skills charge’. Per 1 april willen ze dit gaan invoeren voor gekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. Na de Brexit wil men deze ‘charge’ ook gaan heffen voor werknemers uit de EU/EER.

Bron: ANP en Bloomberg, 11 januari 2017

 

12-01-2017

Emigratie of immigratie 2015? De voorlopige of definitieve aanslag over 2015 kan fout zijn

De voorlopige of definitieve aanslag over 2015, als sprake is van een emigratie of immigratie in 2015 (M-biljet), kan volgens de Belastingdienst een fout bevatten. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan fout verwerkt zijn. De Belastingdienst herstelt de fout zelf.

Bron: Belastingdienst.nl