Carlo Douven

Carlo Douven

02-01-2017

Formele bestuurdersbegrip geldt ook voor belastingverdrag met Luxemburg

Een inwoner van Nederland is materieel aan te merken als bestuurder van een Luxemburgse vennootschap. Hij is echter niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder benoemd en voldoet daarmee niet aan het formele criterium. Hij kwalificeert daarmee niet als “lid van de raad van bestuur’ als bedoeld in artikel 17 van het belastingverdrag met Luxemburg en heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting over zijn gehele beloning.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2775.

 

01-01-2017

CAK neemt uitvoering verdragsbijdrage medische zorg over van ZiN

Een aantal taken van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gaan per 1 januari 2017 over naar het Centraal Adminstatiekantoor (CAK). Het gaat dan o.m. om de regeling voor personen die buiten Nederland wonen en reccht hebben op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsgerechtigden). In de praktijk hebben daar vooral mee te maken in het buitenland wonende gepensioneerden met Nederlandse AOW, pensioenen etc. en in het buitenland wonende niet zelfstandig sociaal verzekerde gezinsleden van werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

31-12-2016

2017 – De wijzigingen en de nieuwe bedragen

Op deze laatste dag van het jaar nemen we de belangrijkste wijzigingen en bedragen voor het jaar 2017 op. Het zijn de fiscale en de sociale zekerheidsuitkeringsbedragen en wijzigingen 2017. Verder ook de bedragen die in 2017 van belang zijn voor verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen en het herziene afkoopbedrag voor kleine pensioenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

30-12-2016

Regels ter voorkoming van dubbele belasting aangepast

Het (eindejaars)besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten gaat onder meer in op de wijziging van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001. Aan de orde komen de wijzigingen van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor: box 3, aanwijzing van ontwikkelingslanden en afgezonderd particuliere vermogen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 december 2017.

30-12-2016

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN bij inlening

De jaarlijkse aanpassing van de fiscale uitvoeringsregelingen is gepubliceerd. In de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is vastgelegd dat uitleners en onderaannemers aan inleners en aannemers het BSN mogen verstrekken. Dit is van belang voor de vrijwaring of matiging van de keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Bron: Regeling staatssecretaris van Financiën, 29 december 2016, nr. 2016-0000225960

 

29-12-2016

Woonlandfactoren vanaf 1 januari 2017 ook van belang voor invordering belastingen niet-inwoner

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de Leidraad Invordering 2008 aangepast. O.a. wordt ingevoerd dat bij de bepaling van de beslagvrije voet en de betalingscapaciteit van een niet-inwoner rekening wordt gehouden met de woonlandfactoren die ook voor de sociale zekerheid worden toegepast. De woonlandfactor geeft de verhouding tussen het kostenniveau van de noodzakelijke kosten levensonderhoud in het woonland en dat van Nederland aan.

Bron: Besluit van 22 december 2016, nr. 2016-218130

28-12-2016

Rijnvarenden verzekerd in Nederland conform A1-verklaring SVB

Rechtbank Zeeland-Westbrabant heeft een viertal uitspraken gedaan betreffende de verzekeringsplicht van inwoners van Nederland die varen op de Rijn. In alle uitspraken concludeert de rechtbank dat de afgegeven A1-verklaringen door de SVB rechtsgeldig zijn en dat betrokkenen in Nederland verzekerd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-Westbrabant, 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5321, ECLI:NL:RBZWB:2016:5319. ECLI:NL:RBZWB:2016:5320,  ECLI:NL:RBZWB:2016:5317.

23-12-2016

Engels- Duits- en Franstalige dagopvang en peuterspeelzaal komt er aan

De Minister van onderwijs, cultuur en Wetenschap heeft een ontwerpbesluit gemaakt dat het mogelijk maakt om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden.

Bron: Brief Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 23 december 2016, nr. 2016-0000272433

21-12-2016

Onderzoek gepubliceerd naar grensoverschrijdende pensioenuitvoering

In het onderzoek van SEO in opdracht van de overheid wordt ingegaan op: 1. omvang van grensoverschrijdende uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen in buitenland en buitenlandse regelingen in Nederland; 2. verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en andere lidstaten; 3. de door de onderzoekers geconstateerde knelpunten en oplossingrichtingen. Het kabinet heeft op het onderzoek een reactie, maar ziet geen dringende redenen om de regelgeving aan te passen.

Bron: rijksoverheid.nl

21-12-2016

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, wetsvoorsel uitfaseren pensioen eigen beheer nog niet

De Belastingplannen 2017 zijn door de Eerste Kamer aangenomen. De meeste bepalingen gaan in per 1 januari 2017. De stemming voor het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer is uitgesteld door staatssecretaris Wiebes. Dat wordt nog vervolgd.

Bron: Eerstekamer.nl