Carlo Douven

Carlo Douven

21-02-2017

Wijzigingen bij afgifte paspoort

Bij de afgifte van een nieuw paspoort wordt vanaf 1 maart 2017 gecheckt of betrokkene is gesignaleerd. Hierdoor is de procedurebeschrijving voor de afgifte van een paspoort door gemeenten en ambassades gewijzigd. Verder is de weergave van het modelnummer op de id-kaart en het paspoort gewijzigd.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 16 februari 2017 

20-02-2017

Bonusplafond ook voor bedrijven die na Brexit zich in Nederland vestigen

Bedrijven overwegen om vanuit Londen naar Nederland te komen, mede in verband met de mogelijke Brexit. Minister Dijsselbloem heeft vragen beantwoord van GroenLinks over het Nederlandse bonusplafond voor deze bedrijven. Dijsselbloem stelt dat de Nederlandse regels van toepassing worden voor deze bedrijven als ze zich in Nederland vestigen, dat geldt ook voor het bonusbeleid.

Bron: Minister van Financiën, 17 februari 2017, nr. 2017-0000027135

 

18-02-2017

Meldportaal voor naar Duitsland uitgezonden werknemers is online

Op grond van het ‘Mindeslohngesetz’, het ‘Arbeitnehmer Entsendegesetz’ of het ‘Arbeitnehmerüberlassungsgesetz’ moeten naar Duitsland uitgezonden werknemers door niet in Duitsland gevestigde bedrijven aangemeld worden. Het electronische meldportaal is met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Bron: meldeportal-mindeslohn.de

17-02-2017

Poolse die tijdens verlof in Nederland werkt is in woonland Polen sociaal verzekerd

Een inwoonster van Polen woont en werkt in Polen. Ze neemt daar betaald verlof en verricht seizoenswerk in Nederland. Er is volgens de rechtbank sprake van het verrichten van werkzaamheden in twee of meer landen. Ze is dan verzekerd in het woonland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:207

 

16-02-2017

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

15-02-2017

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

14-02-2017

BEPS en country by countryreporting heeft ook gevolgen voor global mobility

BEPS (Base erosion and profit shifting) en country by country-reporting zijn onderwerpen die bij global mobility-betrokkenen vaak nog niet in de belangstelling staan. Toch heeft deze ontwikkeling ook gevolgen voor global mobility. Met name de landenrapporten die multinationals moeten opmaken, te beginnen met het jaar 2016, moeten ook informatie bevatten over onder welke belastingjurisdicties werknemers wereldwijd werken.

Bron: Belastingdienst en PWC UK

13-02-2017

Nederlandse vrouw van Duitse diplomaat is niet verzekerd in Nederland

Een Nederlands echtgenote komt vanuit Duitsland naar Nederland, omdat haar Duitse man in Nederland komt werken als diplomatiek vertegenwoordiger van Duitsland. De Nederlandse echtgenote is in de periode van verblijf in Nederland niet verzekerd voor de AOW op basis van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 1989. Er is geen sprake van discriminatie of strijd met de sociale zekerheidsverorderning VO 1408/71.

Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:184

 

10-02-2017

Overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen

Net als Nederland, publiceert Duitsland ook een overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen. Bij 'lees meer' vindt u het overzicht naar de stand van zaken van 1 januari 2017.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 18 januari 2017

09-02-2017

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102