Carlo Douven

Carlo Douven

02-03-2017

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

01-03-2017

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

 

28-02-2017

Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

28-02-2017

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

27-02-2017

In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

26-02-2017

Rapport geeft inzicht in minimumloonverplichtingen in EU/EER

KPMG Roemenië heeft een rapport gepubliceerd over de minimuloon-verplichtingen in lidstaten van de EU/EER. Het rapport geeft per EU/EER-lidstaat inzicht in de hoogte van de minimumloon, vaststelling van het minimumloon en de sancties die aan de derde partijen opgelegd kunnen worden.

Bron: KPMG Roemenië

25-02-2017

Uitfasering pensioen eigen beheer - deel 2: Pensioengerechtigde woont in het buitenland

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Na jaren discussie over het pensioen in eigen beheer van de directeur-groot-aandeelhouder (dga), wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Op welke datum het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer(1) ingaat, is nog niet bekend op het moment van het schrijven van dit artikel. Op verzoek van staatssecretaris Wiebes is medio december 2016 de stemming over dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld.

24-02-2017

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

 

23-02-2017

Voor terugkerende expat met mvv-plichtige partner bestaan maatwerkoplossingen

Terugkerende expats met een buitenlandse mvv-plichtige partner kunnen hun partner niet altijd mee terug nemen naar Nederland. Dit is vooral een probleem als de expat niet direct een nieuwe baan heeft in Nederland en niet voldoet aan het middelenvereiste voor gezinshereniging. Er bestaan mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing komt gerichtere voorlichting.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 februari 2017, nr. 2011911

22-02-2017

IND beantwoordt vragen over ICT-richtlijn

De immigratie-en naturalisatiedienst heeft frequently asked questions gepubliceerd over de Intra Company Transfers-richtlijn. Beantwoord worden vragen over wat een concern is, voorwaarden verblijfsvergunning, salariscriterium, gezinsleden, verdragen en de procedure.

Bron: Immigratie- en naturalisatiedienst, 16 februari 2017