Carlo Douven

Carlo Douven

21-04-2017

Krijgt kwalificerende buitenlands belastingplichtige in 2018 wel een VA?

De Belastingdienst onderzoekt of voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen weer voorlopige aanslagen opgelegd kunnen worden zonder voorafgaande inkomensverklaring. Verder bevat de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst onder meer onderdelen over internationale invordering en het rijden met buitenlandse kentekens.

Bron: 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst, Kamerbrief Ministerie van Financiën, 20 april 2017 

20-04-2017

CAK publiceert hulpmiddel zorgverzekeringen en buitenland

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert sinds 1 januari 2017 voor Nederland het internationale en grensoverschrijdende zorgverzekeringsrecht uit. In ongeveer 50 bladzijden legt het CAK zorgverzekeringen en buitenland uit in de kompas bij de uitvoering van de internationale wet- en regelgeving en de zorgverzekeringen 

Bron: CAK

19-04-2017

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

 

18-04-2017

Belastingdienst heeft brief over ontbrekende inkomensverklaring ten onrechte verstuurd

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd waarin ten onrechte kwalificerende buitenlands belastingplichtigen gevraagd wordt de inkomensverklaring alsnog in te leveren. De inkomensverklaringen zijn in veel gevallen kennelijk wel al binnengekomen. De Belastingdienst gaat per brief bevestigen dat de inkomensverklaring wel al binnen is.

Bron: website Belastingdienst, 14 april 2017

18-04-2017

Staatssecretaris SZW komt met implementatieplan IORP-richtlijn

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in een brief aan de tweede kamer het implemenatieplan voor de herziene IORP-richtlijn gepresenteerd. Uitgebreid wordt ingegaan op collectieve waardeoverdrachten van pensioenen van een Nederlands pensioenfonds naar een pensioeninstelling in een andere lidstaat. Op andere punten heeft de herziene richtlijn in Nederland beperkte gevolgen.

Bron: Ministerie van SZW, 13 april 2017, nr. 2017-0000056521

 

14-04-2017

Werkgever en werken met asielzoekers of statushouders

 De rijksoverheid heeft een folder gemaakt voor werkgevers over het aanbieden van stages, werkervaringsplekken en betaald werk aan asielzoekers en statushouders.

Bron: Rijksoverheid.nl, 23 maart 2017

13-04-2017

Het blijft tobben met de Amerikaanse Fatca-regelgeving

Staatssecretaris Wiebes heeft de 2e kamer verder geïnformeerd over de Amerikaanse FATCA-regelgeving. Onder meer geeft hij aan hoe een Amerikaans Tax identification number/social security number (TIN/SSN) via de Amerikaanse ambassade kan worden aangevraagd en tot welke praktische problemen dit leidt. Duidelijk blijft dat FATCA vooralsnog voor veel administratieve problemen en onzekerheid blijft zorgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 april 2017

 

12-04-2017

Blijven werken bij verlengingsaanvraag GVVA kan

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing door de IND op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Bron: Immigratie- en naturalisatie Dienst. 4 april 2017

11-04-2017

Portugal belast pensioen niet progressief, heffingsrecht komt dan toe aan Nederland

Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. Portugal belast het pensioen tegen 15%. Portugal belast het pensioen niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief voor arbeidsinkomsten. Omdat het totaal van de uitkering hoger is dan 10.000 euro heeft Nederland dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017, ECLI:RBZWB:2017:1157

 

10-04-2017

Werkwijze onderlinge overlegprocedures Duitsland is aangepast

Als sprake is van een van dubbele belastingheffing waarbij een inwoner van Duitsland betrokken is, dan moet de onderlinge overlegprocedure opgestart worden in Duitsland. Hoe dat in Duitsland werkt staat in een 'Merkblatt' van 13 juli 2006. Onlangs is het ‘Merkblatt’ aangepast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 5 april 2017, nr. IV B 5 – S 1304/0-04