Carlo Douven

Carlo Douven

04-11-2019

Grensarbeider kan geen beroep doen op middelingsregeling

Een inwoner van Nederland werkt in België en maakt in Nederland gebruik van de compensatieregeling. De middelingsregeling toepassen alsof hij wel in Nederland belastingplichtig zou zijn staat het Hof niet toe en is niet strijdig met het EU-recht of het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:3088, 15 augustus 2019

01-11-2019

Familieleden mogen in loondienst werken

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Dat geldt tot 2020 ook voor familie- of gezinsleden. Vanaf 2020 mogen familie- en gezinsleden zonder extra papierwerk ook in loondienst werken.

Bron: Ministerie van SZW, 1 november 2019

31-10-2019

Paneuropese pensioenfondsen moeten uitkeringen melden

In België gevestigde paneuropese pensioenfondsen hoeven geen belasting in te houden op pensioenen uitgekeerd aan niet-inwoners van België, als België geen fiscaal voordeel heeft verleend. Ze moeten wel deze vrijgestelde pensioenen melden voor de internationale gegevensuitwisseling.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 28 oktober 2019

30-10-2019

Find your pension

Op 2 oktober 2019 heeft de kick off plaatsgevonden van de Europese pensioen track service. Dit project vanaf 2021 helpen bij het terugvinden van pensioenen opgebouwd door mobiele werknemers binnen de EU.

Bron: FindyourPension.eu, 2 oktober 2019

29-10-2019

BV is voor verdrag inwoner van België

Met de emigratie van de directeur-grootaandeelhouder naar België, is ook (de feitelijke leiding van) de BV in België gevestigd. De BV is nationaal inwoner van twee landen, maar verdragsinwoner van België. De BV is dan geen Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5714

28-10-2019

België moet Nederlandse WAO vrijstellen

België kent voor Belgische arbeidsongeschiktheidspensioenen een fiscale vrijstelling. Op grond van het EU-recht moet België dan ook buitenlandse arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals de Nederlandse WAO-uitkering, vrijstellen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:894

25-10-2019

Bestuurdersartikel eist een formeel bestuurder

X is materieel bestuurder van een Luxemburgse Sarl. Het bestuurdersbegrip in het belastingverdrag met Luxemburg moet formeel worden uitgelegd volgens het Nederlandse vennootschapsrecht. X is formeel niet als bestuurder benoemd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7362

24-10-2019

Geen VI in België voor bloemenverkoper

Het verkopen van bloemen op markten in België en via supermarkten in België kan niet worden aangemerkt als een vaste inrichting. De winst van de bloemenverkoper is volledig in Nederland belast. De Hoge Raad onderschrijft de uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1603

23-10-2019

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

22-10-2019

België vult circulaire afkoop PEB aan

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019