Carlo Douven

Carlo Douven

17 maart 2018

Belgische fiscale informatie op vernieuwde Fisconetplus

De nieuwe Fisconetplus-website van de Belgische Federale overheidsdienst met uitgebreide informatie over Belgische belastingheffing is op 6 maart gelanceerd. Om de weg beter te kunnen vinden is op 16 maart een handleiding gepubliceerd.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 6 maart en 16 maart.

16 maart 2018

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

15 maart 2018

ZW-uitkering inwoner Spanje leidt tot Nederlandse inkomensheffing

De Nederlandse ziektewetuitkering van een inwoner van Spanje is belast in Nederland als loon in verband met een dienstbetrekking. Belanghebbende is over de ZW-uitkering ook premies volksverzekeringen verschuldigd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:389 

14 maart 2018

Verplichte rapportage grensoverschrijdende constructies

De EU-raad heeft overeenstemming over de uitbreiding van de richtlijn voor administratieve samenwerking. De aangepaste richtlijn (DAC 6) schept een verplichting aan tussenpersonen om potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de autoriteiten. Deze meldingen moeten de autoriteiten internationaal uitwisselen. Op 1 juli 2020 worden de nieuwe regels van toepassing.

Bron: Persbericht EU-raad, 13 maart 2018

13 maart 2018

In België wonende en werkende? directeur BV belast in Nederland

Een inwoner van België werkt via een Nederlandse BV als directeur voor een Belgische NV. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. Op grond van het belastingverdrag met België heeft Nederland het heffingsrecht over het loon van de Nederlandse BV.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:516 

12 maart 2018

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

09 maart 2018

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

08 maart 2018

Wijziging fiscale stelsel VS treft inwoners Nederland

Het Amerikaanse belastingstelsel is recent fundamenteel gewijzigd. De gevolgen voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit is nog niet duidelijk. De ingevoerde ‘Toll Tax’ kan er toe leiden dat buiten de VS al eerder behaalde winsten alsnog door de VS worden belast. Omdat in belastingverdragen de VS zich heeft voorbehouden het wereldinkomen van personen met de Amerikaanse nationaliteit te belasten (saving clause), is deze heffing niet in strijd met het verdrag. Samen met de EU-lidstaten probeert Nederland tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, kenmerk: 2018-0000024945 

07 maart 2018

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

06 maart 2018

Vrachtbrieven transport Benelux gaan digitaal

Vanaf 5 maart 2018 hoeven transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg voor het transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Er is een proef gestart met digitale vrachtbrieven (e-CMR). In Nederland worden jaarlijks 40 miljoen papieren vrachtbrieven opgemaakt.

Bron: Rijksoverheid.nl, 5 maart 2018