Carlo Douven

Carlo Douven

08-06-2023

Buitenlandse studenten en hun rechten uitgelegd

In antwoord op vragen wordt uitgebreid ingegaan op het recht op Nederlandse studiebeurzen van buitenlandse studenten, de gevolgen van een (bij)baan in Nederland, samenloop met buitenlandse beurzen, toeslagen, ondersteuningsmaatregelen etc.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 26 april 7 juni 2023

09-06-2023

Bijbaan tijdens of na studie leidt tot 30%-regeling

A studeerde in Nederland en zoekt na de studie naar een baan. In de zoekperiode had A een bijbaan. A heeft recht op de 30%-regeling en is niet lokaal geworven. Een bijbaan tijdens de studie is ook niet prohibitief voor de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank-Noord-Holland, 25 mei 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:4875

07-06-2023

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

03-06-2023

België mag niet heffen over deel afkoop pensioen eigen beheer

S woont in België en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht aan Nederland toe. Nederland belast maar 80%. België moet vrijstelling geven voor 100%, maar mag wel het progressievoorbehoud toepassen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 19 januari 2023, 20/1707/A

01-06-2023

Diverse memo’s, handboeken gepubliceerd over grensoverschrijdend werken

Er zijn een aantal internationale standpunten van kennisgroepen openbaar gemaakt. Onder meer over: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, verleggingsregeling, commissarissen/bestuurders, pensioen en heffingskortingen.

Bron”: Ministerie van Financiën, 25 mei 2023

06-06-2023

Compensatieregeling: Belgische RSZ-premies blijven buiten beeld

Q woont in Nederland en werkt in België. Hij maakt gebruik van de compensatieregeling. Bij de berekening van de compensatie blijft de Belgische RSZ-premie buiten beschouwing. Deze is niet vergelijkbaar met Nederlandse premies volksverzekeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3123

05-06-2023

Belgische hypothecaire lening geen eigenwoningschuld

A woont in een eigen woning in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De rente van zijn Belgische hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld en dus niet aftrekbaar, omdat de schuld niet annuïtair wordt afgelost. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3307

01-06-2023

Geen gebruikersnaam/wachtwoord meer voor aangifte IB

Buitenlands belastingplichtigen kunnen vanaf 1 juli 2023 geen gebruikersnaam/wachtwoord meer gebruiken. Vanaf 1 april 2023 kan alleen aangifte IB gedaan worden als ingelogd wordt met DigiD of een Europees erkend inlogmiddel.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2023

02-06-2023

Duitse hypothecaire lening is geen eigenwoningschuld

N woont in 2016 in Duitsland, is in loondienst in Nederland en heeft een eigen woning met een hypothecaire lening. De lening heeft een looptijd van 35 jaar en er hoeft niet jaarlijks afgelost te worden. Er is dan geen sprake van een eigenwoningschuld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3302

31-05-2023

Bijtelling Duitse auto naar Nederlandse cataloguswaarde

P werkt voor een Duitse werkgever een heeft een Duits gekentekende auto ter beschikking. Later is de auto overgezet op een Nederlands kenteken. Voor de bijtelling privé-gebruik-auto is de Nederlandse cataloguswaarde relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2910