Carlo Douven

Carlo Douven

15-10-2021

Wel inwoner voor sociale zekerheid, niet voor het belastingverdrag

A is inwoner van Vietnam. Gezien zijn duurzame band (o.a. verblijf 70 dagen, familie en appartement) met Nederland is A ook inwoner van Nederland. Voor de toepassing van het belastingverdrag is hij inwoner van Vietnam. Als inwoner is A sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 20 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8815

14-10-2021

Visum voor kort verblijf - Toezicht wordt intensiever

Het toezicht op het gebruik van een visum voor kort verblijf is momenteel beperkt. In mei 2022 wordt het Entry and Exit Systeem ingevoerd. Dit moet meer inzicht geven in het al dan niet rechtmatige kortstondige verblijf in het Schengengebied.

Bron: Ministerie van J en V, 12 oktober 2021

13-10-2021

Inwoner met verblijfs- en werkvergunning moet gelijk behandeld worden

Inwoners van Italië met een Italiaanse gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, moeten voor de sociale zekerheid gelijk behandeld worden. Italië mag hen niet uitsluiten van het recht op een geboortetoelage en moederschapsuitkering.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:659

12-10-2021

Evenredigheidsmethode box 3 is ook sinds 2017 toegestaan

Y woont in Nederland en heeft een Zwitserse woning. Doordat het tarief in 2017 in box 3 progressief is geworden is hij meer belasting verschuldigd in Nederland. De wijze van voorkoming dubbele belasting is conform de voorkomingsbepaling in het verdrag.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1478

11-10-2021

Eigenwoningrente niet fiscale partner is niet aftrekbaar

H woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Haar man geniet pensioen in België. Hij kwalificeert niet. H kan alleen haar eigen deel van de hypotheekrente aftrekken. Het deel van haar man niet. Dat België geen aftrek geeft is een dispariteit.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1472

08-10-2021

Na verhuizing ontstaat recht op ww-uitkering in nieuwe woonland

A is volledig werkloos geraakt tijdens een periode van ziekteverlof en krijgt een werkloosheidsuitkering uit Duitsland. Hij verhuist naar Nederland. A kan dan in Nederland een ww-uitkering claimen. De (privé)redenen van de verhuizing zijn daarbij niet relevant.

Bron: Hof van Justitie EU, 30 september 2021, ECLI:NL:C:2021:785

07-10-2021

Geen ambtshalve vermindering voor dubbele premies volksverzekeringen

X woont in België. X is voor de periode 1 mei 2010 – 31 maart 2019 verzekerd in België, blijkens een Belgische A1-verklaring. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering van de ten onrechte betaalde Nederlandse premies tot en met 2013, omdat het verzoek te laat is ingediend.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 maart 2021

06-10-2021

Zetelverplaatsing BV naar Malta verhindert niet VPB-heffing als inwoner

De vestigingsplaatsfictie in de Wet Vpb is niet strijdig met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich niet tegen een ongunstigere behandeling van eigen onderdanen. De BV is inwoner van Nederland en niet van Malta. De kernbeslissingen worden in Nederland genomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4374

05-10-2021

Afkoopsom Belgisch pensioen is in Nederland belast

Y woont in Nederland en heeft tot 2014 in België gewerkt. Y ontvangt in 2015 uit een Belgische groepsverzekering op grond van een regelingskwijting een netto bedrag van € 121.551. Woonland Nederland heeft het heffingsrecht over de uitkering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4373

04-10-2021

€ 15.000-grens in pensioenartikel verdrag Duitsland is niet discriminerend

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen van in totaal groter of kleiner dan 15.000 euro is niet discriminatoir of onredelijk. De grens beperkt onder meer de administratieve lasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8586