Carlo Douven

Carlo Douven

21 september 2017

Gemeente mag leges heffen voor afgifte ID

Ook de Hoge Raad is van mening dat de gemeente voor de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart leges mag heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2382

20 september 2017

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

20 september 2017

Tweede Kamer ontvangt overzicht stand van zaken FATCA

Wiebes rapporteert schriftelijk aan de Tweede Kamer over moties en toezeggingen. Hij gaat in de brief onder meer in op de inspanningen die gedaan zijn in het FATCA-dossier. Ook geeft hij enige adviezen voor US-persons in Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 19 september 2017, 2017-0000184902

19 september 2017

Ook voor Ryanair is rechter gewoonlijke werkplaats bevoegd

Twee vliegende personeelsleden van Ryanair waren het niet eens met hun voorwaarden voor de uitvoering en beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Als bevoegde rechter moet optreden de rechter in het land waar de werknemers gewoonlijk werken. Dat is niet per definitie het land dat de thuisbasis is voor het vliegend personeel.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2016/688 en 689

18 september 2017

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

15 september 2017

Geen aanpassing belastingverdrag voor inwoners Nederland met Duits pensioen

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de inkomensachteruitgang van in Nederland wonende gepensioneerden met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro. Wiebes antwoord dat zijns inziens geen sprake is van een inkomensachteruitgang ter zake van het in 2012 tot stand gekomen verdrag. De financiële gevolgen zijn ontstaan door andere fiscale wijzigingen. Ook de gegeven voorlichting acht hij adequaat.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 14 september 2017, nr. 2017-0000180312

14 september 2017

Tijdens onbetaald verlof blijft skilerares verzekerd in Nederland

Een skilerares die in de wintermaanden drie maanden in Oostenrijk skiles geeft en gedurende die periode onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar Nederlandse werkgever, werkt voor de sociale zekerheidsverordening 1408/71 in twee landen. Ze blijft dan verzekerd in woonland Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:673

14 september 2017

Geringe werkzaamheden thuis beïnvloeden verzekeringsplicht niet

 

Een werknemer verricht, zonder vooroverleg met zijn Nederlandse werkgever, een klein deel (6,5%) van zijn werkzaamheden thuis In België. Voor de toepassing van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 wordt hij dan niet geacht zijn werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten te verrichten. Betrokkene blijft verzekerd in het Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674

 

13 september 2017

Tweede Kamer ontvangt veel schriftelijke commentaren over evaluatie 30%-regeling

De Tweede Kamer heeft veel reacties gekregen op het evaluatierapport over de 30%-regeling. De reacties van o.a. de Nederlandse orde van belastingadviseurs, Register belastingadviseurs, Netherlands Foreign Investment Agency, KNVB, FNV etc. zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 september 2017

12 september 2017

Vrijstellingsmethode voor loon uit Golfstaten

 

Bij besluit is goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit beëindigt verschillen in behandeling voor werknemers en lost concurrentienadelen op voor inwoners van Nederland die aldaar in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015

Bron: Staatscourant, 12 september 2017, nr. 52188