Carlo Douven

Carlo Douven

13-12-2019

Besluit voetbalmakelaarsarrest en pro-rata-aftrek is eindelijk uit

Het langverwachte besluit over het pro rata verlenen van fiscale faciliteiten aan buitenlandse belastingplichtigen is uit. Het besluit is van toepassing in drie-landensituaties en kent een ingewikkelde stappenplan om tot een juiste aanslag te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, Stcrt. 2019 -66192, 13 december 2019

13-12-2019

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

 

12-12-2019

Problemen met belastingdiensten EU-landen

Staatssecretaris Snel biedt een handreiking voor situaties waarbij het woonland geen inkomensverklaring wil afgeven. Verder wordt onder meer ingegaan op de Poolse verrekeningsmethode bij pensioenen, Fatca en de verdragstoepassing bij sporters en artiesten.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 december 2019 

11-12-2019

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 12 juni 2019 is het protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland ondertekend. Het wijzigingsprotocol moet nog in beide landen officieel worden bekrachtigd (ratificatie) voor het in werking kan treden. Dat kan pas nadat beide parlementen het verdrag hebben goedgekeurd. Op 2 september 2019 is het wijzigingsprotocol naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij dit wijzigingsprotocol heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gevoegd. Deze toelichting is een eenzijdige Nederlandse toelichting, die juridisch een beperkt belang heeft. De tekst van het wijzigingsprotocol is beslissend. In dit artikel licht ik enkele wijzigingen van het verdrag toe, die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. De meest opvallende wijziging zit in de toepassing van het pensioenartikel, maar er zijn zeker ook nog andere belangwekkende wijzigingen te melden.

11-12-2019

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

10-12-2019

Duitsland geeft informatie voor EU-werknemers

Omdat de inrichting van de Duitse Belastingdienst (Steuerverwaltung) niet eenvoudig is, geeft Duitsland een overzicht van sites met meer informatie voor werknemers uit de Europese Unie. Ook is op sites meer informatie over Duits internationaal belastingrecht te vinden.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 3 december 2019

09-12-2019

Geen kraakwachtsituatie dus geen leegstaande eigen woning

Een uitgezonden militair is in april 2013 gehuwd. Zijn bij hem wonende dochter is gaan wonen in het oude appartement van de nieuwe echtgenote. De woning staat niet leeg. Het woonrecht van de dochter is geen kraakwachtsituatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 augustus 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3694

05-12-2019

Wet modern migratiebeleid geëvalueerd

De evaluatie van de Wet momi leidt tot 10 aanbevelingen. De voorstellen worden niet echt omarmt. Wel wordt gekeken naar het verblijfsdoel au-pairs, verblijfsdoel onderzoek, betere communicatie, intensiteit monitoren studievoortgang en een zelfinspectie voor referenten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 december 2019

06-12-2019

Vragen over internationale waardeoverdracht pensioen beantwoord

In antwoord op kamervragen wordt uitgelegd onder welke civiele en fiscale voorwaarden het mogelijk is om buitenlandse pensioenen over te dragen naar Nederland. Ook wordt uitgelegd wanneer de Nederlandse uitvoerder verplicht is mee te werken

Bron: Ministerie van SZW, 4 december 2019

05-12-2019

Looncriteria 2020 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

De looncriteria in 2020 bedragen voor kennismigranten - jonger 30 jaar € 3.381 en vanaf 30 jaar € 4.612, blauwe kaarthouders - € 5.403 en in Nederland afgestudeerden - € 2.423. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen na 1 januari 2020. 

Bron: Staatscourant 2019, 65478