Carlo Douven

Carlo Douven

27-03-2020

Substantieel werken in woonland is te bepalen exclusief rusttijden

X werkt als Rijnvarende een substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland Nederland. Terecht zijn de rusttijden buiten de boordeling gehouden en heeft de SVB geoordeeld op basis van de arbeidsuren. X is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3767

27-03-2020

Coronavirus-maatregelen - Kamervragen over Nederlandse Tozo

In het Nederlandse en Belgische parlement is de Nederlandse Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan de orde. Een in België wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is dreigt tussen de Nederlandse en Belgische regelingen in te vallen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 maart 2020

26-03-2020

Remittance base-regeling Malta leidt tot heffing in Nederland

Een Nederlandse BV is voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten. Dat is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:969

25-03-2020

Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

In Nederland aangegane geregistreerde partnerschappen, worden in het buitenland niet altijd als huwelijk erkend. In antwoord op Kamervragen wordt ingegaan op de gevolgen van het omzetten van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk in internationale situaties.

Bron: Minister van Justitie en Veiligheid, 23 maart 2020

24-03-2020

Pijpenleggen met een schip is ‘internationaal verkeer’

Een inwoner van Nederland werkt voor een Zwitserse werkgever op een schip dat pijpen legt in zee. Dit moet aangemerkt worden als ‘internationaal vervoer. Op basis van art. 15, lid 3 van het verdrag met Zwitserland heeft Zwitserland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 16 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1213

23-03-2020

Coronavirus-maatregelen – grensoverschrijding om te werken

Werkers in een vitale sector werken of cruciaal beroep kunnen een vignet krijgen bij het Nationaal crisiscentrum in België. Ander grensarbeiders die over de grens moeten werken hebben een werkgeversverklaring nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl en crisiscentrum.be, 22 maart 2020

23-03-2020

BV inwoner van Spanje is niet op Curaçao gevestigd

X kan niet aannemelijk maken dat zijn BV op Curaçao onderworpen is aan de belastingheffing. De BV is voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Belastingregeling voor het koninkrijk in Nederland gevestigd. Het dividend van ruim 400.000 is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1592

20-03-2020

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

20-03-2020

Coronavirus-maatregelen Nederland – Sociale zekerheid

De SVB bevestigt dat het thuis werken in verband met het coronavirus geen gevolgen heeft voor de sociale verzekering voor situaties waarbij men normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er hoeft niets geregeld te worden.

Bron: SVB, 20 maart 2020

20-03-2020

Geen onderworpenheid in Saudi-Arabië

Een pensionado, werkt en verblijft in Saudi-Arabië. Hij heeft een duurzame band met Nederland en ook voor het verdrag woont hij in Nederland. Er is geen onderworpenheid aan belasting in Saudi-Arabië voor zijn pensioenen en uitkeringen. Nederland mag heffen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:879