Carlo Douven

Carlo Douven

%AM %16 %178 %2018

Parallelimport drukt BPM-heffing op auto’s

In een brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid beschreven hoe de parallelimport van auto’s de Nederlandse BPM-heffing drukt. Dat de parallelimport interessant is, blijkt uit het aantal auto’s dat op deze wijze geïmporteerd wordt. Het aantal is de laatste 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2017 meer dan 250.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juli 2018

%PM %13 %835 %2018

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2018

Het Ministerie van Financën heeft het halfjaarlijkse verdragenoverzicht gepubliceerd. In het eerste half jaar van 2018 zijn ondertekend, maar nog niet in werking getreden, het verdrag met Algerije en de protocollen met Denemarken en Oekraïne. Het verdrag met Zambia is op 31 maart 2018 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2018

%AM %12 %280 %2018

A-G HvJ: Premiedeel heffingskorting mag tijdsevenredig

De A-G van het Hof van Justitie EU is van mening dat het tijdsevenredig toekennen van het premiedeel van de algemene heffingskorting niet in strijd is met het EU-recht. Alleen gedurende de periode dat men in Nederland sociaal verzekerd is, bestaat recht.

Bron: Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-272/17

%AM %12 %261 %2018

Duits jachtslot is geen monumentpand

Uitgaven voor een Duits jachtslot zijn geen uitgaven voor een monumentenpand volgens de Wet IB, omdat het Duitse jachtslot geen element vormt van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Belanghebbende maakt niet aannemelijk als het slot in Nederland gelegen had, sprake zou zijn van een monument.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2622

%AM %11 %172 %2018

Arbeidsmigrant moet zelf zuiveringsheffing betalen

Woonruimten op een recreatieterrein die ter beschikking zijn gesteld aan arbeidsmigranten zijn geen voor recreatiedoeleinden bestemde woonruimten. De planologische bestemming is niet relevant. De gebruiker van de woonruimte moet de zuiveringsheffing betalen en niet de verhuurder.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2787 en 2788

%AM %10 %200 %2018

Website over internationaal recht bij CIR

 

Het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) is het online en offline expertisecentrum van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht. Het CIR heeft een nieuwe website gelanceerd met veel informatie over internationaal recht.

Bron: Expertisecentrum Europees recht, 3 juli 2018

 

%AM %09 %195 %2018

Antilliaanse SPF is feitelijk in Nederland gevestigd

De op de Antillen gevestigde Stichting Particulier Fonds is gevestigd in Nederland. De inspecteur maakt aannemelijk dat de statutaire vestigingsplaats niet het land is waar de werkelijke leiding wordt uitgeoefend. De formele bestuurder zit weliswaar op de Antillen, maar de werkelijke leiding wordt in Nederland uitgeoefend door iemand anders.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2477

%PM %06 %903 %2018

Kamervragen 30%-regeling beantwoord

De ruim 100 kamervragen over de door het Kabinet voorgestelde beperking van de looptijd van de 30%-regeling zijn beantwoord. Staatssecretaris Snel verstrekt veel informatie over het hoe en waarom van de beperking en houdt vast aan het ingenomen standpunt.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juli 2018

%AM %06 %178 %2018

Multilateraal instrument weer een stap verder

De nota naar aanleiding van het verslag voor de goedkeuring van het multilateraal instrument (MLI) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het MLI zal ook gevolgen hebben voor grensoverschrijdend werken. Met name de bepalingen in belastingverdragen inzake de vaste inrichting, wijze van voorkoming van dubbele belasting, arbitrage kunnen wijzigen.

Ministerie van Financiën, 4 juli 2017 

%AM %05 %298 %2018

Vaststelling premieplicht SVB is beslissend

De art. 16-verklaring van de sociale zekerheidsverordening 883/2004 inzake de verzekeringsplicht die de SVB heeft afgegeven staat onherroepelijk vast. In een procedure over de belastingaanslag staat de verzekeringsplicht dan vast en kan daar niet meer tegen worden opgekomen. De art. 16-verklaring is van hogere orde dan de rijnvarendenovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 juni 2018: ECLI:NL:GHARL:2018:5939