Sofie Jacobs

Sofie Jacobs

01-07-2021

Btw: eindelijk een One-Stop-Shop voor de webshop

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, respectievelijk werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

Door de toenemende globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten komen webshops steeds vaker in aanraking met buitenlandse btw. Hierdoor rees de vraag naar een vereenvoudigde btw-regelgeving voor webshops. De Europese Unie kwam aan deze vraag tegemoet door de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce. De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 juli 2021 en zouden de btw-heffing op grensoverschrijdende ‘internetverkopen’ van goederen en diensten aan consumenten moeten vereenvoudigen. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

06-02-2021

Auteursrechten: in België wordt creativiteit fiscaal beloond

Auteurs: mr. Sofie Jacobs en Eli Boudreaux, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law) en werkzaam als tax consultant bij Peeters Euregio Law & Tax (e.boudreaux@euregio.tax)

België kent een zeer gunstig fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten. Dit stelsel heeft immers tot gevolg dat inkomsten, die in de personenbelasting normaliter gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten en onderworpen zijn aan de progressieve tarieven, door een wettelijke fictie geconverteerd worden in roerende inkomsten. Doordat deze inkomsten gekwalificeerd worden als roerende inkomsten, kunnen zij genieten van een afzonderlijk belastingtarief van slechts 15%. Daar komt nog eens bij dat het begrip ‘auteursrechten’ zeer ruim wordt geïnterpreteerd. Zowel werknemers als zelfstandigen en bedrijfsleiders kunnen van deze fiscale incentive genieten. Het fiscaal gunstregime voor auteursrechten biedt dan ook een aantal interessante opportuniteiten voor creatieve en innovatieve ondernemers en werknemers. In grensoverschrijdende context wordt dit regime echter weinig toegepast, wellicht omdat Nederlandse ondernemers hiermee niet bekend zijn. Nederland kent immers geen gelijkaardig regime.