Ken Liu

Ken Liu

01-07-2021

Aangifte assistentie als loonvoordeel, een internationale trend? Het tweeluik met vandaag aan de beurt: Nederland

Auteur: mr. Ken Liu, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (ken.liu@nl.ey.com)

Werknemers die grensoverschrijdend werken krijgen vaak te maken met een nieuwe omgeving, cultuur en belastingregels. De belastingregels in het nieuwe werkland zal bij deze werknemers weinig enthousiasme oproepen. Over het algemeen is de materie complex en het niet beheersen van de taal zal deze uitdaging niet makkelijker maken. Gelukkig staan belastingadviseurs klaar om bij te springen. De rekening voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt over het algemeen betaald door de werkgever, als onderdeel van de afspraken gemaakt in de (uitzend)overeenkomst. De werkgever heeft in veel gevallen ook belang bij een correcte persoonlijke aangifte inkomstenbelasting van de werknemer, met name in de gevallen waarin zogenaamde tax equalisation- of nettoloonafspraken zijn gemaakt. Eventuele teruggaven of betalingen die voortvloeien uit de opgelegde aanslag inkomstenbelasting, komen immers (deels) voor de rekening van de werkgever. In het kader van aangifte assistentie werd in de vorige editie van Grensoverschrijdend Werken besproken wat de Belgische fiscale gevolgen zijn. In deze bijdrage ga ik in op de fiscale gevolgen in Nederland als een werkgever de kosten betaalt voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.

16-03-2020

De zuinigheid bedriegt de wijsheid? De Cyprusroute (weer) in de spotlight

Auteur: mr. Ken Liu, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (ken.liu@nl.ey.com)

Substantiële loonkostenverlaging en concurrentiekrachtverbetering zijn kernwoorden die AFMB Ltd. (hierna: AFMB) gebruikt om haar diensten te verkopen. Volgens AFMB kan men dit realiseren door de Europese regelgeving zo gunstig mogelijk toe te passen. In de praktijk staat de constructie van AFMB ook bekend als de Cyprusroute. In dit kader is onlangs de conclusie van Advocaat-generaal Pikamäe gepubliceerd waarin meer duidelijkheid wordt verschaft rondom de aanvaarbaarheid van deze Cypriotische constructie. In deze bijdrage zal ik de conclusie van de Advocaat-generaal bespreken en aangeven welke gevolgen dit heeft voor de praktijk.