Sofie Van der Straeten

Sofie Van der Straeten

10-02-2020

Afschaffing Vlaamse woonbonus per 1 januari 2020

Auteurs: Sofie Van der Straeten en Yves Cuypers, respectievelijk Senior Tax Consultant EY (Sofie.Van.Der.Straeten@be.ey.com) en Senior Manager EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Ongetwijfeld vernam u reeds dat de woonbonus in Vlaanderen afgeschaft wordt vanaf 1 januari 2020. Daartegenover staat echter een daling van de registratierechten, belasting op de koopsom, op moment van de aankoop van de woning. De Vlaamse overheid verplaatst met deze maatregel met andere woorden het voordeel voor het bezitten van een woning van ‘gespreid over de tijd’ naar ‘op moment van aankoop’. Deze aanpassing wordt in dit het artikel uitgediept.