Sandra Tilmans

Sandra Tilmans

10-02-2020

Kennismigrantenregeling mogelijk verruimd?

Auteur: Sandra Tilmans, werkzaam bij Boxx global expat solutions (sandra@boxx-expat.com)

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleid personeel wordt niet beperkt door internationale grenzen. Om de Nederlandse kenniseconomie en haar innovatieniveau te versterken, moet Nederland in het buitenland op zoek naar getalenteerd personeel. Nederland staat niet alleen in deze zoektocht naar getalenteerde vreemdelingen, aangezien andere westerse landen een vergelijkbare behoefte aan kennismigranten hebben. Meer en meer wijzigen deze landen hun toelatingsbeleid om kennismigranten aan te trekken, waardoor hun concurrentiepositie wordt versterkt.

Bewust van deze internationale ontwikkelingen heeft de Nederlandse overheid onderzoek laten doen naar de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten. In dit artikel leggen wij de stand van zaken uit.