Ruben Goossens

Ruben Goossens

29-05-2021

Tweeluik belastingvrije terugbetaling: aangifte-assistentie als loonvoordeel in België

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, Senior Consultant, People Advisory Services bij EY (ruben.goossens@be.ey.com) en Senior Tax Manager bij EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Een lange Belgische traditie, waarbij bepaalde kosten gerelateerd aan een detachering als een belastingvrije terugbetaling door de werkgever worden beschouwd, lijkt weldra tot een einde te komen. Naar aanleiding van een parlementaire vraag liet de Minister van Financiën zijn licht schijnen op de toe te passen fiscale behandeling van deze tegemoetkoming door de werkgever. In dit artikel focussen we op de recente Belgische ontwikkelingen. In een vervolgartikel zal ook de Nederlandse problematiek hieromtrent onder de loep worden genomen.

28-05-2020

Samenwerking grensarbeidersfiscaliteit Luxemburg en België bevestigd

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, werkzaam bij EY Tax Consultants BV te Diegem (Brussel - België) (yves.cuypers@be.ey.com en ruben.goossens@be.ey.com)

Bijna 48.000 Belgen werkten tijdens 2019 voor een Luxemburgse werkgever. Het aantal Belgische grensarbeiders in het Groothertogdom Luxemburg groeit jaar na jaar. Onvermijdelijk leidt dit tot een toename van de mobiliteit(sproblemen) richting het zuiden. Op fiscaal vlak zorgt een internationale werksituatie vaak voor onduidelijkheid. Om dergelijke problemen te reduceren hebben beide landen nu een principeakkoord ondertekend, verder bouwend op een eerder akkoord uit 2015.

01-11-2019

De mogelijke impact op personeelskosten van kortingen op Belgische loonheffing

Auteurs: Ruben Goossens en Yves Cuypers, respectievelijk Consultant People Advisory Services, EY België (ruben.goossens@be.ey.com) en Manager People Advisory Services, EY België (yves.cuypers@be.ey.com)

Chocolade, bier en torenhoge loonkosten zijn slechts enkele trefwoorden waaraan men spontaan zou kunnen denken bij het land België. Als één van de Europese koplopers op het vlak van loonlasten voor de werkgever, lijkt België maar weinig aantrekkelijk op de internationale markt. Toch voorziet de Belgische wetgever in welomschreven omstandigheden in een vrijstelling voor het doorstorten van Belgische loonbelasting (de zogenaamde bedrijfsvoorheffing) aan de Staat.