Aftopping 30%-regeling en verwerken van een salarysplit in de loonaangifte

Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Willem II Fabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

Het belastingplan 2023 bevat het voorstel om de 30%-regeling af te toppen op de Balkenende-norm. Hoewel de wijziging pas ingaat op 1 januari 2024 moet er voordien een en ander gebeuren. De nieuwe regeling kent overgangsrecht, met gevolgen voor bestaande situaties. Ook de keuze tussen vergoeden van werkelijke extraterritoriale kosten of de 30%-vergoeding vraagt aandacht. De Belastingdienst voorziet ook uitvoeringsvraagstukken. De wijzigingen hebben gevolgen voor (loon)berekeningsprogramma’s, salarisadministratie, arbeidsovereenkomst, extraterritoriale kosten etc. Daarnaast kijken we naar andere internationale aspecten die doorwerken in de salarisadministratie. Zoals dat onlangs is in de bijlage bij het Handboek loonheffingen is opgenomen hoe een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

 • Omschrijving Open or Close

  Let op loonaangifte december 2022 en januari 2023! De wijzigingen van de 30%-regeling vragen al actie in de loonaangifte december 2022 en januari 2023. De in de loonaangifte impliciet gemaakte keuzes kunnen leiden tot verval van overgangsrecht en voor de rest van 2023. De te maken keuzes werken we tijdens de studiedag met u uit.

  In het belastingplan 2023 is opgenomen dat de 30%-regeling wordt afgetopt op de Balkenende-norm. Het belastingplan is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. De kans dat de wijziging dus al op 1 januari 2023 voor een deel in werking treedt is daarmee heel groot. Het deel over de aftopping van de 30%-regeling wijzigt, als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, op 1 januari 2024. Echter op heel korte termijn is wel al actie nodig. De wijziging van de 30%-regeling kent namelijk overgangsrecht, dat gevolgen heeft voor ultimo 2022 bestaande situaties. De wijze waarop de loonaangifte van december 2022 wordt gedaan is daarbij beslissend. De wijziging heeft de nodige gevolgen voor de berekeningsprogramma's, salarisadministratie etc. Ook zal er overlegd moeten worden met een werknemer die al gebruik maakt van de 30%-regeling. Voor wiens rekening (werkgever of werknemer) zijn de gevolgen van de wetswijziging?

  Ook de keuze tussen het vergoeden van werkelijke extraterritoriale kosten en de 30%-vergoeding vraagt aandacht. Het wetsvoorstel brengt op dat punt meer duidelijkheid. Overwogen moet worden of niet beter de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed kunnen worden in plaats van de 30%-vergoeding. Een keuze die niet alleen van belang is voor beter betaalde 30%-ers.

  De uitvoeringsgevolgen die de Belastingdienst al heeft onderkend, komen uiteraard ook aan de orde.

  Daarnaast kijken we naar andere internationale aspecten die doorwerken in de salarisadministratie. Onlangs is in de bijlage bij het Handboek loonheffingen opgenomen hoe een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie. Deze bijlage legt uit hoe de salarissoftware zal werken als deze door de softwarebouwers is aangepast. Ook is recent bekend geworden dat als het BSN van de werknemer niet bekend is, niet altijd het anoniementarief van toepassing is. Ook gaan we in op het Besluit Inkomstenverhoudingen. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop grensoverschrijdende situaties verwerkt moeten worden in de aangifte loonheffingen, denk aan salarysplits, waar twee inkomstenverhoudingen dan niet meer mogelijk zijn. Hoewel deze wetgeving pas op 1 januari 2025 ingaat, is het goed om al voor te sorteren en te weten waartoe dit leidt.

  Zoals u van ons gewend bent, gaan we ook in op nieuwe ontwikkelingen die begin december bekend zijn en die nauw verband houden met de bovengenoemde onderwerpen.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit praktische seminar zijn Ronald Jansen en Carlo Douven.

  Mr. R. (Ronald) Jansen is zelfstandig adviseur loonheffingen. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de begeleiding van werkgevers op het vlak van de Nederlandse loonheffingen bij internationale tewerkstellingen.

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  Aftopping 30%-vergoedingsregeling

  • Inleiding bestaande 30%-regeling
  • Uitleg wetsvoorstel aftopping 30%-vergoeding en bespreken juridische aspecten
  • Wat zijn de gevolgen voor de praktijk van de aftopping? We gaan onder meer in op: rekenvoorbeelden, salarisafspraken, verwerking in de salarisadministratie, deeljaarproblematiek etc.

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Vervolg wijziging 30%-regeling en overige ontwikkelingen

  • Afweging vergoeding werkelijke extraterritoriale kosten of toepassen 30%-regeling
  • Actuele en relevant ontwikkelingen en standpunten betreffende andere aspecten van de 30%-regeling
  • Actuele en relevante ontwikkelingen die gevolgen hebben voor expats, die niet direct te maken hebben met de 30%-regeling. (o.a. verwerken van werknemers zonder BSN in de salarisadministratie)

  13.00 uur  Lunch

  13.30 uur  Verwerking salarysplit en Besluit inkomstenverhoudingen in internationale situaties

  • In een bijlage van het Handboek Loonheffingen is opgenomen hoe een salarysplit verwerkt moet worden in de salarisadministratie. Deze belangrijke ontwikkeling vraagt meer inzicht in de toepassing van belastingverdragen in de loonadministratie. We gaan met u de bijlage bespreken.
  • De gevolgen bij de salarisverwerking van het besluit Inkomstenverhoudingen. Hoe worden internationale situaties nu verwerkt in de salarisadministratie en hoe gaat dat in de toekomst?

  15.00 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll-, belonings- en HR-professionals en belastingadviseurs die regelmatig te maken hebben met buitenlandse werknemers, grensarbeiders, of Nederlandse werknemers die voor korte of langere tijd naar het buitenland worden uitgezonden.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 6 december 2022, 9.30 - 15.00 uur (met ontvangst vanaf 9.15 uur)

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 525,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en parkeren. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts. U krijgt tevoren een factuur.

  Locatie
  Willem II Fabriek
  Boschdijkstraat 100
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Willem II Fabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch. Als u met de auto komt, kunt u direct bij het gebouw parkeren, op P1, P2 of P3.

  PE-punten:
  NIRPA: 71 punten (scholing-kennis)
  Register Belastingadviseurs (RB): 5 punten fiscaal
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NBA: Volgens de recente regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten).
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (5 punten PO).

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.