Overheids- en hooglerarenartikel

Tijd: 10.00 - 14.30 uur
Locatie: Online webinar

Het overheidsartikel en hooglerarenartikel staan volop in de belangstelling. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) heeft veel vragen opgeroepen over grensoverschrijdende situaties, zowel voor belastingheffing als sociale zekerheid. Tijdens deze studieochtend bespreken we ontwikkelingen, toekomstplannen en uitleg van deze artikelen. Maar ook het verschil in uitleg tussen twee landen van deze verdragsartikelen, zoals op 1-12-'21 weer bleek bij de beantwoording van Kamervragen over het belastingverdrag met Duitsland. We behandelen de ontstane praktijk en de uiteenlopende benadering in landen, in het bijzonder Duitsland en België.

 • Omschrijving Open or Close

  De toepassing van het overheidsartikel en het hooglerarenartikel in diverse internationale verdragen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft veel vragen opgeroepen voor grensoverschrijdende situaties, zowel wat betreft de belastingheffing als de sociale zekerheid. Het (hoog)lerarenartikel is onderwerp geweest van Kamervragen. Niet alleen in het Nederlandse parlement, maar ook in het Belgische parlement.
  Dus wordt het tijd de ontwikkelingen, toekomstplannen en uitleg van de beide artikelen nader te gaan bekijken. Tijdens deze studieochtend gaan we dit bespreken. We zullen ruimschoots stilstaan bij de ontstane praktijk en de bestaande onduidelijkheid en verschillende (mogelijke) benaderingen in diverse landen. Zeker zal aandacht besteed worden aan de buurlanden Duitsland en België.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers tijdens dit seminar zijn de heer mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven en H.B.C. (Bas) Ahrens

  Bas Ahrens is specialist internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst, met als specialisatie de 30%-regeling en de toepassing van belastingverdragen bij oudedagsvoorzieningen.

  Carlo Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

 • Programma Open or Close

  10.00 uur  Overheidsartikel

  • Plaats overheids- en (hoog)lerarenartikel in belastingverdragen
  • Onderscheid publiekrechtelijke en privaatrechtelijke dienstbetrekking
  • WNRA (Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren)
  • Over de grens werken en of wonen (thuis werken)
  • Pensioen onderscheid publiekrechtelijke en privaatrechtelijke dienstbetrekking
  • Lokaal geworven ambtenaar


  11.15 uur  Pauze

  11.30 uur  (Hoog)lerarenartikel

  • Hooglerarenartikel in de diverse verdragen (o.a. België en Duitsland)
  • Onderscheid docent / onderzoeker
  • Verdrag België – Belgische visie op hooglerarenartikel vs. Nederlandse visie
  • Thuis werken
  • Werken voor twee universiteiten in twee verschillende landen


  12.30 uur  Lunch

  13.15 uur  Praktijksituaties

  • (Hoog)leraar komt uit België in Nederland werken
  • Medewerker publiekrechtelijke universiteit werkt thuis
  • Splitsing overheids- particulier pensioen – Hoe bepaal je dat in de praktijk?
  • Gevolgen voorkoming dubbele belasting voor 30%-regeling
  • Vragen


  14.30 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen. Deze studieochtend is met name geschikt voor:

  • Medewerkers van universiteiten en andere overheidsinstellingen
  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Salarisadministrateurs
  • HR-managers
  • Arbeidsrechtjuristen
  • Financieel adviseurs
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Dinsdag 25 januari 2021, 10.00 - 14.30 uur.

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 379,- (excl. btw). Dit is inclusief de gebruikte presentatie en eventuele handouts, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt tevoren een factuur.

  PE-punten:
  NIRPA: 53 punten (scholing-kennis)
  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  Register Belastingadviseurs (RB): 3 punten fiscaal (in aanvraag)
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NOAB: 3 punten (in aanvraag)

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.