Webinar: Mandatory Disclosure-richtlijn en global mobility

Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Online webinar

In dit webinar worden de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (MDR) en de bijbehorende leidraad behandeld. We lopen de wet helemaal door, waarbij de belangrijkste global mobility-aspecten en praktijkvragen worden uitgelicht. Tevens wordt een blik over de grens geworpen: kennen andere EU-lidstaten ook een leidraad die verduidelijkt of melding moet worden gemaakt van een grensoverschrijdende fiscale constructie?

 • Omschrijving Open or Close

  Op internationaal en Europees niveau is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de aanpak van belastingontwijking. Tegen deze achtergrond moet ook de zogenoemde Mandatory Disclosure-richtlijn (ook wel DAC 6-richtlijn genoemd) worden geplaatst. Op grond van deze richtlijn dienen ‘potentieel agressieve fiscale grensoverschrijdende planningsconstructies’ te worden gemeld bij de belastingautoriteiten. Hiertoe bevat de richtlijn zogenoemde ‘wezenskenmerken’. De intermediair speelt een belangrijke rol: hij moet nagaan of de constructie voldoet aan een van deze wezenskenmerken en of er dus melding van moet worden gemaakt bij de belastingautoriteiten.

  De Mandatory Disclosure-richtlijn is inmiddels omgezet in Nederlandse wetgeving – de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies – die op 1 juli 2020 in werking is getreden. Ook is er eind juni 2020 een leidraad verschenen die nadere handreikingen geeft over de constructies die gemeld moeten worden bij de Belastingdienst. Zo zijn in de leidraad ook twee voorbeelden met betrekking tot ‘global mobility’-onderwerpen opgenomen.

  In het webinar wordt op hoofdlijnen de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en bijbehorende leidraad behandeld. Daartoe wordt de wet doorgelopen, waarbij de belangrijkste global mobility-aspecten en praktijkvragen worden uitgelicht. Tevens wordt ook een blik over de grens geworpen: kennen andere EU-lidstaten ook een leidraad die verduidelijkt of melding moet worden gemaakt van een grensoverschrijdende fiscale constructie?

 • Sprekers Open or Close

  De spreker tijdens dit webinar is de heer Bastiaan Didden.

  Bastiaan Didden is werkzaam als bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in een vaktechnische functie. In 2019 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht met het fiscale proefschrift ‘Grensoverschrijdende kwalificatieproblematiek: tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen’. Voor verschillende gremia heeft hij presentaties verzorgd en hij heeft diverse (co-)publicaties op zijn naam staan.

 • Programma Open or Close

  Tijdens dit webinar van 1,5 uur bespreken we de implicaties van de De Mandatory Disclosure-richtlijn, nu deze per 1 juli 2020 in geldende nationale regelgeving is omgezet. Dit seminar vindt online plaats, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u de inloginstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Programma:

  10.00 uur  De Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies uitgelicht

  11.00 uur  Voorbeelden uit de global mobility-praktijk

  11.30 uur  Afsluiting

  Vragen die u graag besproken wilt zien tijdens het webinar, kunt u ook al vooraf insturen (marco@grensoverschrijdendwerken.nl).

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen. Deze studieochtend is met name geschikt voor fiscalisten/belastingadviseurs, advocaten, financieel adviseurs en accountants.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 1 oktober 2020, 10.00 - 11.30 uur

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 149,- (excl. btw).  Dit is inclusief de gebruikte presentatie, die wordt u digitaal verstrekt. U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten in aanvraag:
  RB:
  In aanvraag (fiscale punten)
  NOB: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NBA: In aanvraag
  NOvA: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOAB: Alleen op verzoek
  NIRPA: Alleen op verzoek

   

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.