Webinars: actualiteiten fiscaal, sociale zekerheid, buiten Europa

Tijd: 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Online webinars

Deze reeks webinars biedt u op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale sociale zekerheid (door Nick Tax en Arnoud Driessen), Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven) en Uitzending buiten Europa (door Ronald Vaessen). U kunt ze alledrie volgen, of er een of twee uitkiezen. Schrijf nu in.

 • Omschrijving Open or Close

  Door middel van een reeks van 3 webinars bieden we op 1 dag een diepgaande update van relevante ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken. Met achtereenvolgens: Internationale sociale zekerheid (door Nick Tax en Arnoud Driessen), Actualiteiten grensoverschrijdend werken (door Carlo Douven),en Uitzending buiten Europa (door Ronald Vaessen).

  Webinar 1  09.30 - 11.00 uur   Internationale sociale zekerheid, door Nick Tax en Arnoud Driessen

  Webinar 2  12.00 - 13.30 uur   Actualiteiten Grensoverschrijdend werken, door Carlo Douven

  Webinar 3  14.30 - 16.00 uur   Uitzending buiten Europa, door Karima Taouil

  Het programma beslaat 3 webinars van elk 1,5 uur, met daartussen telkens een uur pauze.

  U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Sprekers Open or Close

  De sprekers bij deze webinars zijn:

  Mr. C.L.J.R. (Carlo) Douven
  Carlo is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning en voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst.

  Mr. A. (Arnoud) Driessen
  Arnoud is Senior Manager People Advisory Services van EY Belastingadviseurs LLP, gespecialiseerd in de internationale sociale zekerheid.

  N. (Nick) Tax
  Nick is voorlichter bij het Bureau Belgische Zaken (BBZ) van de Sociale Verzekeringsbank te Breda. Hij geeft regelmatig voorlichting en advies over sociale wetgeving bij grensoverschrijding.

  Mr. K. (Karima) Taouil
  Karima is als Tax Manager op de People Advisory Services praktijk bij EY gespecialiseerd in de belasting- en sociale zekerheidsaspecten met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Daarnaast is zij als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Programma Open or Close

  U kunt aan alledrie de webinars meedoen, of er een of twee uitkiezen. Geef de webinars van uw keuze aan op het inschrijfformulier.

   

  Webinar 1  09.30 - 11.00 uur   Internationale sociale zekerheid, door Nick Tax en Arnoud Driessen

  Algemene beginselen van sociale zekerheid bij werken over de grens, recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wijzigingen in regelgeving en bijzonderheden in tijden van Covid-19.

  Bij grensoverschrijdend werken is het van belang om te bepalen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Tijdens dit webinar zullen Nick Tax (Sociale Verzekeringsbank) en Arnoud Driessen (Ernst & Young Belastingadviseurs LLP) u informeren over de algemene beginselen, een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak en wijzigingen in regelgeving en in het bijzonder ook over de gevolgen van Covid-19.

   

  Webinar 2  12.00 - 13.30 uur   Actualiteiten Grensoverschrijdend werken, door Carlo Douven

  Tijdens deze workshop worden de actuele ontwikkelingen betreffende het grensoverschrijdend werken in beeld gebracht. De fiscale gevolgen van de coronavirus-maatregelen gaan we op een rij zetten. Wat zijn de gevolgen van het thuiswerken, thuiszitten, (tijdelijke) werkloosheidsuitkeringen in grensoverschrijdende situaties? Daarnaast komen andere actualiteiten aan de orde (voor zover ze niet in de andere webinars aan de orde komen). Denk aan onderwerpen als Wet invoering extra geboorteverlof per 1 juli 2020, de Brexit ultimo 2020, het ‘voetbalmakelaarsbesluit’ en de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en de implementatie van de herziene Detacheringsrichtlijn.

   

  Webinar 3  14.30 - 16.00 uur   Uitzending buiten Europa, door Karima Taouil

  Uitzendingen binnen Europa zijn al niet eenvoudig, ondanks de vele belastingverdragen en Verordening 883/2004, aan de hand waarvan belastingheffing respectievelijk sociale zekerheid kan worden beoordeeld. Maar hoe werkt het buiten Europa?
  Nederland heeft met veel landen buiten Europa belastingverdragen gesloten, maar zeker niet met allemaal. Hoe te handelen als er geen belastingverdrag van toepassing is, of in het geval het andere land een belastingverdrag anders uitlegt of toepast? Dit laatste zie je bijvoorbeeld in een aantal Aziatische landen. De tekst van een belastingverdrag lijkt soms zo helder, maar de praktijk leert dat zelfs aan een heldere tekst een draai kan worden gegeven.
  Ten aanzien van sociale zekerheid is er vaak geen verdrag voorhanden en als er wel een verdrag is dan past dat verdrag vaak niet op de situatie die je aan de hand hebt. Of het sociale zekerheidsverdrag biedt maar een gedeeltelijke oplossing. Wat dan?

  Dit webinar gaat in op bovenstaande situaties. Wat zijn aandachtspunten, welke oplossingen zijn er? Ook wordt aandacht besteed aan een aantal landspecifieke zaken. Denk hierbij aan de Verenigde Staten, waar vaak niet alleen belasting verschuldigd is op federaal niveau maar ook in één of (veel) meer staten. En geldt het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten ook voor Californië? Ook wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld Brazilië, China en Singapore.

   

  Het programma beslaat 3 webinars, van elk 1,5 uur, met daartussen telkens een uur pauze. U kunt zich voor het geheel of per deel inschrijven. De seminars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

 • Voor wie? Open or Close

  Deze webinars zijn bedoeld voor adviseurs en andere professionals die regelmatig te maken hebben met mensen die voor korte of langere tijd werken buiten het land waarin ze normaal wonen. Daarbij kan het gaan om zowel expats, impats, grensarbeiders of business travellers. Die professionals zijn ondermeer:

  • HR-managers, personeel- en organisatieadviseurs
  • Fiscalisten, belastingadviseurs
  • Loon- en salarisadministrateurs
  • Medewerkers van universiteiten
  • Advocaten
  • Accountants
  • Hoofden en medewerkers arbeidsvoorwaarden
  • Compensation & Benefits-specialisten
  • Medewerkers van uitzendorganisaties
  • Financieel adviseurs
  • Emigratiebegeleiders
  • en anderen die regelmatig professioneel te maken hebben met grensoverschrijdende werknemers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 30 juni 2020, 9.30 - 16.00 uur.

  Inlog
  Deze webinars worden online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u inlogcodes en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen:
  € 375,- als u alledrie de bijeenkomsten wilt volgen
  € 275,- voor twee sessies
  € 149,- voor een sessie.
  Telkens excl. btw. Dit is inclusief de gebruikte presentaties en eventuele naslagdocumenten, die u digitaal worden verstrekt. U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten:                
  RB: 4,5 punten voor het geheel, 1,5 per webinar (fiscaal internet / schriftelijk).
  NIRPA/RPP: 45 punten voor het geheel, 15 punten per webinar (scholing-kennis)
  NOB: Leden van de NOB kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (4,5 uur/punten voor het geheel, of naar rato).
  NBA: Punten alleen op verzoek, geef dit svp aan bij uw aanmelding
  NOvA: Advocaten kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is.. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat (4,5 uur/punten PO voor het geheel, of naar rato).
  NOAB: Alleen op verzoek, geef dit svp aan bij uw aanmelding.

   PEs2020v3

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen.