Werknemersparticipaties

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

Bij een modern beloningsbeleid hoort dat werknemers via aandelenparticipaties betrokken worden bij de onderneming. Tijdens deze studieochtend gaan we in op de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen van deze werknemersparticipaties, met speciale focus op de internationale aspecten. Daarbij besteden we ook uitgebreid aandacht aan het (waarschijnlijk) per 1 januari 2023 in werking tredend Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten.

 • Omschrijving Open or Close

  Bij een modern beloningsbeleid hoort dat werknemers via aandelenparticipaties betrokken worden bij de onderneming. Aandelenoptierechten zijn al van oudsher een manier om werknemers te binden. Tijdens deze studieochtend gaan we in op de fiscale en sociale zekerheidsgevolgen van deze werknemersparticipaties, met een speciale focus op de internationale aspecten hiervan. Daarbij zal uiteraard ook uitgebreid aandacht worden besteed aan het Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, dat per 1 januari 2023 (waarschijnlijk) in werking treedt.

  We zullen beginnen met een introductie. We lichten de wijze toe waarop werknemersparticipatie-regelingen worden ingezet en welke varianten (SAR, RSU ESSP, restricted/deffered stock options etc.) zich voordoen.

  We zullen al snel overstappen naar de internationale aspecten van werknemersparticipaties. Als een werknemer als expat door de wereld reist of beperkter grensoverschrijdend werkzaam is, heeft dat gevolgen voor de belastingheffing en de sociale zekerheid. Waar zijn de rechten op de participaties belast? Als dat in meerdere landen moet gebeuren, hoe bewaak ik als werkgever dat dit ook goed gebeurt? De inkomsten- en loonbelastingaspecten komen aan de orde. Ook de premieheffing slaan we uiteraard niet over. Met voorbeelden wordt een en ander toegelicht.

  In Nederland wordt de manier gewijzigd waarop aandelenoptierecht worden belast. Het Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten zal zeer waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treden. Deze nieuwe Nederlandse regels gaan de bestaande situatie wijzigen. We leggen de nieuwe regels uit en bekijken hoe deze nieuwe Nederlandse regels matchen met de meest voorkomende buitenlandse systemen en met welke vraagstukken de grensoverschrijdende werknemer te maken krijgt. Wat zijn de gevolgen van dit wetsvoorstel voor bestaande situaties en wat zijn de gevolgen van dit voorstel voor mijn beloningsbeleid? Waar zitten de nieuwe vraag- en knelpunten voor de werkgever en de werknemer? De vervolgvraag is dan hoe we deze knelpunten al kunnen voorkomen of oplossen. Aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie maken we deze ingewikkelde materie voor u duidelijk.

  De internationale aspecten van het Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten kwamen ook aan de orde in antwoorden op recente vragen in Eerste Kamer (Memorie van antwoord, 04-11-2022). De Staatssecretaris verduidelijkte daarbij welke verdragsartikelen van toepassing zijn als de heffing plaatsvindt op het moment van verhandelbaar worden. Ook hierop zullen we nader ingaan.

  Deze studiebijeenkomst is met name bedoeld voor belastingadviseurs, salarisadministrateurs en specialisten C&B, HR of Legal.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn Dennis Reins en Carlo Douven.

  Dennis Reins is als fiscaal-jurist vanaf 2003 werkzaam binnen het global mobility domein. Na ruim elf jaar bij PwC te hebben gewerkt, heeft hij in 2014 met diverse oud-collega’s de TTT-Group opgericht, een nichekantoor dat aan zijn klanten totaaloplossingen biedt bij grensoverschrijdende werkgevers- en werknemersmobiliteit. Sinds eind 2021 is TTT-Group aangesloten bij LIMES international, een advieskantoor dat fiscale en juridische diensten verleent aan organisaties en particulieren bij hun internationale activiteiten. Vanuit zijn vaktechnische affiniteit doceert en schrijft Dennis regelmatig, met focus op internationale fiscaliteit. Hij heeft bijzonder veel kennis van verschillende buitenlandse belastingstelsels en heeft veel ondernemingen en particuliere klanten in zijn portefeuille die vraagstukken hebben ten aanzien van aandelengerelateerde beloningen.

  Dennis Reins 20160513 023 2

   

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

  carlo

   

 • Programma Open or Close

  09.15 uur   Ontvangst

  09.30 uur   Inleiding werknemersparticipaties

  • Diverse vormen van werknemersparticipatie
  • Fiscale en sociale zekerheids-gevolgen werknemersparticipaties en belastingverdragen


  11.00 uur   Pauze

  11.15 uur   Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

  • Uitleg nieuwe voorstel
  • Hoe verhoudt zich dit wetsvoorstel met buitenlandse regimes en welke vraagstukken ontstaan er?
  • Wat zijn de gevolgen voor de praktijk van dit nieuwe wetsvoorstel?
  • Voorbeelden en jurisprudentie


  13.00 uur   Afsluiting en lunch

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor:

  • Adviseurs Legal, C&B, HR of Finance (gericht op internationale ondernemingen)
  • Salarisadministrateurs
  • Belastingadviseurs
  • Enige basale kennis van dit onderwerp is een pre


  Doelstelling:

  Deelnemers kunnen na deze studieochtend:

  • De verschillende type plannen herkennen
  • Adviseren inzake de plannen: met name wat betreft consequenties qua belastingen en sociale verzekeringen
  • Bijdragen aan het strategisch beleid
  • Tijdig signaleren van de te ondernemen acties
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum:
  Donderdag 8 december 2022, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 495,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

  Locatie
  Jacobikerk
  St Jacobsstraat 171
  3511 BP Utrecht
  De Jacobikerk bevindt zich in de binnenstad van Utrecht. De kerk is bijzonder goed bereikbaar, zowel met openbaar als eigen vervoer. Let op: de ingang van de kerk is aan de St-Jacobsstraat 171.

  Openbaar vervoer: de kerk bevindt zich op ca. ruim 5 minuten lopen van Utrecht Centraal Station.
  Parkeren: Als u met de auto komt, kunt u gemakkelijk parkeren in Q-Park La Vie, direct achter het gebouw. Rondom de kerk geldt helaas een parkeerverbod.

  PE-punten
  NOB
  : Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  RB: 3 punten fiscaal
  NOvA: Advocaten kunnen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten)
  NIRPA: 49 punten (scholing-kennis)
  NOAB: Alleen op verzoek.

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.