Werknemersparticipaties

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Jacobikerk
Stad: Utrecht

U wordt op de hoogte gebracht van de ins en outs van werknemersparticipaties. Centraal staan aandelen- en optieplannen en de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de meest voorkomende plannen/producten. Met zowel aandacht voor de nationale als de internationale gevolgen van deze beloningsvormen.

 • Omschrijving Open or Close

  Tijdens deze studieochtend brengen twee zeer ervaren Global Mobility Tax specialisten u op de hoogte van de ins en outs van werknemersparticipaties. Centraal hierbij staan aandelen- en optieplannen en de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van de meest voorkomende plannen en producten.

  Steeds meer bedrijven hanteren dergelijke beloningsinstrumenten om werknemers of investeerders aan het bedrijf te binden. Dit geldt zeker voor startups. De kans bestaat dan ook dat deze bedrijven in toenemende mate te maken krijgen met de complexiteit van aandelengerelateerde beloningen.
  Deze bijeenkomst is met name nuttig als u meer wilt weten over de juridische, fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke kenmerken van aandelengerelateerde beloningen in nationaal en internationaal verband. Deze materie wordt zowel vanuit een theoretisch als een praktisch oogpunt benaderd en aan de hand van casuïstiek toegelicht. Zo wordt onder meer het volgende behandeld:

  • Algemene inleiding aandelen(optie)plannen
  • Inzicht in de verschillende vormen en juridische kenmerken van de typische producten
  • De belastinggevolgen in nationaal verband, waaronder 30%-regeling, inhoudingsplicht, regeling voor startups en excessieve vertrekheffing
  • (Afwijkende) belasting- en premieheffing in andere landen  
  • De belasting- en premiegevolgen in internationaal verband, waaronder toerekening van het voordeel onder belastingverdragen en toepasselijkheid van sociale zekerheid
  • Varia van overige aspecten die van belang zijn, zoals leningen verstrekt door de werkgever i.v.m. participatieplannen, beursgang, accounting, vennootschapsbelasting en governance


  Deze studiebijeenkomst is met name bedoeld voor belastingadviseurs, salarisadministrateurs en specialisten C&B, HR of Legal.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn Lita Mannoe en Dennis Reins.

  Lita Mannoe begon haar carrière in 1989 bij de Nederlandse Belastingdienst, waar zij werkte als vakgroepcoördinator loonheffingen. In 2000 stapte zij over naar ‘Big 4’ belastingadvieskantoor Ernst & Young. Als senior tax manager adviseerde zij daar internationale ondernemingen, met name op het gebied van aandelengerelateerde beloningen voor werknemers. Sinds 2014 is zij mede-eigenaar van Witscraft B.V., een onderneming die zich richt op de fiscale en HR-aspecten van werknemersbeloningen, met een bijzondere focus op de internationale belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid en beloningen in de vorm van aandelen- en optieplannen. Lita schrijft regelmatig over actualiteiten op belastinggebied in de fiscale vakbladen.

  Lita

   
  Dennis Reins is als fiscaal-jurist vanaf 2003 werkzaam binnen het global mobility domein. Na ruim elf jaar bij PwC te hebben gewerkt, heeft hij in 2014 met diverse oud-collega’s de TTT-Group opgericht, een nichekantoor dat aan zijn klanten totaaloplossingen biedt bij grensoverschrijdende werkgevers- en werknemersmobiliteit. Vanuit zijn vaktechnische affiniteit doceert en schrijft hij regelmatig, waaronder voor 'Grensoverschrijdend Werken', alwaar hij tevens redactielid is, met focus op internationale fiscaliteit. Hij heeft bijzonder veel kennis van verschillende buitenlandse belastingstelsels en heeft veel ondernemingen en particuliere klanten in zijn portefeuille die vraagstukken hebben ten aanzien van aandelengerelateerde beloningen.
  Dennis Reins 20160513 023 2
 • Programma Open or Close

  09.15 uur  Ontvangst

  09.30 uur  Deel 1

  Inleiding

  Waarom aandelen/optieplannen

  Ontwerpen plannen

  Type plannen, kenmerken per plan, de verschillende soorten producten

  Leningen verstrekt door werkgever ivm participatieplannen

  Corporate events (M&A, IPO)

  Belastingconsequenties in Nederland

  • Loonbelasting en inkomstenbelasting
  • 30%-regeling
  • Ontslagvergoeding (excessieve)
  • Bijzondere regels voor start-ups


  10.45 uur  Pauze

  11.00 uur  Deel 2

  Grensoverschrijdende arbeid

  • Verdrag
  • Niet verdragslanden
  • OESO commentaar
  • Reguliere werknemers
  • Directeursbeloningen (executive/non-executive/commissarissen)
  • Salary-split
  • Tax equalization of tax compensatie bij uitzendingen
  • Allocatie
  • Belastingheffing in andere landen (moment heffing, gekwalificeerde plannen, speciale tarieven, sociale zekerheid, (mis)match met Nederland)  


  Sociale Zekerheid - Nederlands perspectief en grensoverschrijdende aandachtspunten

  • EU Verordening
  • Sociaalzekerheidsverdrag
  • Nationale wet- en regelgeving


  Vennootschapsbelasting

  • Algemeen en SAR
  • Aftrekbaarheid van kosten in NL (wel of geen doorbelasting)


  Praktische zaken in de payroll-administratie

  • Loon in natura verwerking
  • Valkuilen
  • Internationale payroll
  • Tax equalization


  Overige zaken

  • Accounting (IFRS, US GAAP et cetera)
  • Remuneratie plafond (financiële sector) Wbfo, Rbb
  • Publicatie beloning in jaarverslag SRD2
  • Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht (prospectus)


  Cases en praktijkvragen

  13.00 uur  Afsluiting en lunch

 • Voor wie? Open or Close

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor:

  • Adviseurs Legal, C&B, HR of Finance (gericht op internationale ondernemingen)
  • Salarisadministrateurs
  • Belastingadviseurs
  • Enige basale kennis van dit onderwerp is een pre.


  Doelstelling:

  Deelnemers kunnen na deze studieochtend:

  • De verschillende type plannen herkennen
  • Adviseren inzake de plannen: met name wat betreft consequenties qua belastingen en sociale verzekeringen
  • Bijdragen aan het HR-strategisch beleid
  • Tijdig signaleren van de te ondernemen acties

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum:
  Donderdag 18 juni 2020, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 495,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Tevens ontvangt u diverse praktische handouts.

  Locatie
  Jacobikerk
  St Jacobsstraat 171
  3511 BP Utrecht
  De Jacobikerk bevindt zich in de binnenstad van Utrecht. De kerk is bijzonder goed bereikbaar, zowel met openbaar als eigen vervoer. Let op: de ingang van de kerk is aan de St-Jacobsstraat 171.

  Openbaar vervoer: de kerk bevindt zich op ca. ruim 5 minuten lopen van Utrecht Centraal Station.
  Parkeren: Als u met de auto komt, kunt u gemakkelijk parkeren in Q-Park La Vie, direct achter het gebouw. Rondom de kerk geldt helaas een parkeerverbod.

  Extra maatregelen i.v.m. Corona
  We gaan er vanuit dat onze geplande bijeenkomsten in juni door kunnen gaan. De groepen zullen zeer klein zijn en we houden rekening met strikte corona-protocollen. Als u op een cursusdag griepverschijnselen vertoont of in contact bent geweest met besmette personen, mag u niet deelnemen. U krijgt dan uw inschrijfgeld terug.

  PE-punten
  NOB
  : Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  RB: 3 punten fiscaal.
  NOvA: Advocaten kunnen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Op verzoek kunnen wij NBA-punten verstrekken (3 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.
  NIRPA: Alleen op verzoek.
  NOAB: Alleen op verzoek.

   

  PEs2020

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.